• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Jeesus Siiraki tarkuseraamat 51:1-8.12

Ma ülistan Sind, Issand, Kuningas, ja kiidan Sind, Jumal, mu Lunastaja! Ma ülistan Sinu nime! Sest Sina oled olnud mu kaitsja ja aitaja, Sa oled päästnud mu ihu hukatusest ja kurja keele püügi­paelast, nende huultest, kes välja mõtlevad valet. Sa oled olnud mu abimees vaenlaste ees ning oled mu lunastanud oma suure halastuse ja oma nime pärast nende salvamistest, kes olid valmis mind neelama, nende käest, kes püüdsid mu hinge, paljudest vi­letsustest, mis mul on olnud, lämbumisest tules, mis mind ümbritses, ja tule keskelt, mida ma ise ei olnud süüdanud, surmavalla sügavast sülest ning kasimata keelest ja valelikust kõnest, ülekohtuse keele laimust kuninga ees. Mu hing ligines surmale ja mu elu oli lähedal surmavallale, mis on all. Mind piirati igalt poolt ja aitajat ei olnud, ma otsisin abi inimestelt, aga seda ei tulnud. Siis meenutasin ma Sinu halastust, Is­sand, ja Sinu tegusid igavikust alates, sest Sina va­bastad need, kes Sinu peale loodavad, ja päästad nad vaenlaste käest. Sellepärast ma ülistan ja kiidan Sind, jah, ma austan Issanda nime!

Graduale Psalm 112:9.2

Ta jagab välja rikkalikult ja annab vaestele; tema õigus püsib ikka ja igavesti!
Võimsaks saab tema seeme maa peal, õiglaste sugu õnnistatakse!

Matteuse 16:24-27

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle! Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle. Sest mis kasu on inimesel, kui ta võidaks terve maailma, oma hingele teeks aga kahju? Või mis oleks inimesel anda ära oma hinge lunahinnaks? Sest Inimese Poeg tuleb oma Isa kirkuses koos oma inglitega ja siis Tema tasub igaühele selle tegusid mööda.

 

JÄTKUV LUGEMINE

4. Moosese 13:1-2.25-33; 14:1.26-29.34-35

Neil päevil rääkis  Issand Moosesega, öeldes: Läkita mehi uurima Kaananimaad, mille ma annan Iisraeli lastele; igast nende vanemate suguharust läkitage üks mees, igaüks neist olgu vürst! Ja neljakümne päeva pärast tulid nad tagasi maad kuulamast. Nad tulid ning läksid Moosese ja Aaroni ja kogu Iisraeli laste koguduse juurde Paarani kõrbe Kaadesisse ning tõid sõnumeid neile ja kogu kogudusele ja näitasid neile maa vilju. Ja nad jutustasid temale ning ütlesid: Me jõudsime sellele maale, kuhu sa meid läkitasid. See voolab tõesti piima ja mett, ja siin on selle viljad. Kuid rahvas, kes elab maal, on tugev, ja linnad on kindlustatud ja väga suured. Me nägime seal ka Anaki järeltulijaid. Lõunamaal elavad amalekid, mäestikus elavad hetid, jebuuslased ja emorlased, mererannas ja Jordani ääres elavad kaananlased. Siis Kaaleb vaigistas rahvast Moosese ees ja ütles: Mingem siiski sinna ja vallutagem see, sest me suudame selle alistada! Aga mehed, kes olid käinud koos temaga, ütlesid: Me ei või minna selle rahva vastu, sest ta on meist vägevam. Ja nad levitasid Iisraeli laste ees laimu maa kohta, mida nad olid uurinud, öeldes: Maa, mille me uurides läbi käisime, on maa, mis neelab oma elanikud, ja kogu see rahvas, keda me seal nägime, on  pikakasvulised inimesed. Me nägime seal hiiglasi, Anaki poegi hiiglaste soost: me olime iseendi silmis nagu rohutirtsud ja samasugused olime meie ka nende silmis. Siis terve kogudus tõstis valjusti häält ja rahvas nuttis sel ööl. Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: Kui kaua peab mul olema kannatust selle halva kogudusega, kes nuriseb mu vastu? Iisraeli laste nurinaid, kuidas nad nurisevad mu vastu, ma olen kuulnud. Ütle neile: Nii tõesti kui ma elan, on Issanda sõna, et nõnda nagu te minu kuuldes olete rääkinud, nõnda ma teen teiega! Siia kõrbe langevad teie kehad, kõik teie äraloetud, nii palju kui teid on, kahekümneaastased ja üle selle, kes on nurisenud mu vastu. Vastavalt päevade arvule, mis te uurisite seda maad, nelikümmend päeva, iga päeva kohta aasta, peate te kandma oma pattu nelikümmend aastat ja tundma minu vastupanu. Mina, Issand, olen rääkinud! Tõesti, seda ma teen kogu selle halva kogudusega, kes on kogunenud mu vastu: nad peavad hukkuma selles kõrbes ja surema seal!

Graduale Psalm 106:4.6-7.13-14.21-24

Mõtle meile, Issand, oma head meelt mööda oma rahva vastu!
Me oleme pattu teinud nagu meie esiisad, me oleme teinud paha ja olnud õelad.
Meie esiisad Egiptuses ei saanud õieti aru Su imetegudest ega pidanud meeles Sinu suurt heldust.
Varsti nad unustasid Tema teod ega jäänud ootama Tema nõuandmist.
Suur himu süttis neil kõrbes ja nad kiusasid Jumalat tühjal maal.
Nad unustasid Jumala, oma päästja, kes oli teinud suuri asju Egiptuses,
imetegusid Haami maal, kardetavaid tegusid Kõrkjamere ääres.
Siis Ta lubas nad hävitada, kui poleks olnud Moosest, Tema valitut,
kes astus kaljulõhes Tema palge ette, et ära pöörata Tema vihaleeki hukatust toomast.
Pärast nad põlgasid ära kalli maa, ei nad uskunud Tema sõna.
Mõtle meile, Issand, oma head meelt mööda oma rahva vastu!

Hüüd enne Evangeeliumi Luuka 7:16

Halleluuja. Halleluuja.
Meie seas on tõusnud suur prohvet ja Jumal on tulnud hoolitsema oma rahva eest!
Halleluuja.

Matteuse 15:21-28

Neil päevil läks Jeesus varjule Tüürose ja Siidoni aladele. Ja vaata, üks neist paigust pärit Kaanani naine tuli ja hüüdis: Issand, Taaveti Poeg, halasta minu peale! Kuri vaim vaevab mu tütart hirmsasti. Ent Jeesus ei vastanud talle sõnagi. Ja Tema jüngrid astusid Tema juurde ja palusid Teda: Saada ta minema, sest ta kisendab meie taga! Tema vastas: Mind ei ole läkitatud muude kui Iisraeli soo kadunud lammaste juurde. Aga naine tuli, heitis Tema ette ja ütles: Issand, aita mind! Jeesus vastas: Ei ole ilus võtta laste leiba ja visata koerakestele. Ent tema ütles: Ei ole küll, Issand, ometi söövad koerakesed raasukesi, mis nende isandate laualt pudenevad. Siis Jeesus vastas talle: Oh naine, sinu usk on suur! Sündigu sulle, nagu sa tahad! Ja tema tütar paranes selsamal tunnil.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus