• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

2. Peetruse 1:16-19

Mu armsad, meie Issanda Jeesuse Kristuse väge ja tulemist ei ole me teile teatanud mingeid targutavaid müüte jäljendades, vaid me oleme Tema suurust näinud oma silmaga. Sest Ta sai au ja kirkust Jumalalt Isalt, kui ilmvõrratult kirkuselt kostis Talle hääl: See on minu armas Poeg, Temast on mul hea meel! Ja seda häält me kuulsime tulevat taevast, kui me olime koos Temaga pühal mäel. Ja nii on meil midagi kindlamat prohvetisõnast ja te teete hästi, kui panete tähele seda nagu lampi, mis paistab hämaras paigas, kuni päev hakkab hahetama ning koidutäht tõuseb teie südameis.

Graduale Psalm 45:3.2; Saalomoni tarkuseraamat 7:26

Sa oled kõige kaunim inimlastest, arm on valatud Su huultele.
Häid sõnu voolab mu südamest, Kuninga auks on mu laul.

Halleluuja. Halleluuja.
Ta on igavese valguse paistus ja Jumala mõjujõu puhas peegel ning Tema headuse kuju.
Halleluuja.

Matteuse 17:1-9

Neil päevil võttis Jeesus kaasa Peetruse ja Jaakobuse ja tema venna Johannese ning viis nad kõrgele mäele üksindusse. Ja Ta muudeti nende ees; Tema pale säras otsekui päike, Tema rõivad said valgeks otsekui valgus. Ja ennäe, Eelija ja Mooses näitasid end neile ja kõnelesid Temaga. Aga Peetrus hakkas rääkima ja ütles Jeesusele: Issand, siin on meil hea olla! Kui Sa tahad, siis ma teen siia kolm lehtmaja: Sinule ühe ja Moosesele ühe ja Eelijale ühe. Kui ta alles rääkis, ennäe, helendav pilv varjas neid. Ja ennäe, hääl ütles pilvest: See on minu armas Poeg, kellest mul on hea meel, Teda kuulake! Seda kuuldes langesid jüngrid silmili maha ja kartsid väga. Ja Jeesus astus nende juurde ning ütles neid puudutades: Tõuske üles ja ärge kartke! Aga kui nad oma silmad üles tõstsid, ei näinud nad enam kedagi muud kui Jeesust üksi. Ja kui nad mäelt laskusid, keelas Jeesus neid: Ärge rääkige sellest nägemusest kellelegi enne, kui Inimese Poeg on üles äratatud surnuist!

 

UUS LUGEMISKAVA

Taanieli 7:9-10.13-14

Mina, Taaniel, nägin oma nägemuses öösel: Aujärjed seati üles ja Elatanu võttis istet. Tema kuub oli valge nagu lumi ja Ta juuksed nagu puhas vill. Tema aujärjeks olid tuleleegid, selle rattaiks oli põlev tuli. Tulejõgi voolas ja läks välja ta juurest. Tuhat korda tuhat teenisid Teda, kümme tuhat korda kümme tuhat seisid Tema ees. Kohus võttis istet ja raamatud avati. Ja ma nägin öistes nägemustes, vaata, taeva pilvedega tuli keegi, kes oli Inimesepoja sarnane. Ja Ta saabus Elatanu juurde ning viidi Tema ette. Ja Temale anti valitsus ja au ning kuningriik; ja kõik rahvad, suguvõsad ja keeled teenisid Teda. Tema valitsus on igavene valitsus, mis ei lakka, ja Tema kuningriik ei hukku.

Graduale Psalm 97:1-2.5-6.8-9

Issand on kuningas, Ta on kõigekõrgem üle kogu ilmamaa!
Issand on kuningas, maa ilutsegu! Rõõmustagu saarte hulk!
Pilved ja pimedus on Tema ümber, õigus ja õiglus on Tema aujärje alus.
Mäed sulavad nagu vaha Issanda ees, kogu ilmamaa Issanda ees.
Taevad kuulutavad Tema õigust ja kõik rahvad näevad Tema au.
Siion kuuleb seda ja rõõmustab ja Juuda tütred ilutsevad Sinu õiglastest kohtuotsustest, Issand.
Sest Sina, Issand, oled Kõigekõrgem üle kogu ilmamaa, Sa oled väga ülendatud üle kõigi jumalate.
Issand on kuningas, Ta on kõigekõrgem üle kogu ilmamaa!

2. Peetruse 1:16-19

Mu armsad, meie Issanda Jeesuse Kristuse väge ja tulemist ei ole me teile teatanud mingeid targutavaid müüte jäljendades, vaid me oleme Tema suurust näinud oma silmaga. Sest Ta sai au ja kirkust Jumalalt Isalt, kui ilmvõrratult kirkuselt kostis Talle hääl: See on minu armas Poeg, Temast on mul hea meel! Ja seda häält me kuulsime tulevat taevast, kui me olime koos Temaga pühal mäel. Ja nii on meil midagi kindlamat prohvetisõnast ja te teete hästi, kui panete tähele seda nagu lampi, mis paistab hämaras paigas, kuni päev hakkab hahetama ning koidutäht tõuseb teie südameis.

Hüüd enne Evangeeliumi

Halleluuja. Halleluuja.
Helendavast pilvest hüüdis Isa hääl: See on minu armas Poeg, Teda kuulake!
Halleluuja.

Matteuse 17:1-9

Neil päevil võttis Jeesus kaasa Peetruse ja Jaakobuse ja tema venna Johannese ning viis nad kõrgele mäele üksindusse. Ja Ta muudeti nende ees; Tema pale säras otsekui päike, Tema rõivad said valgeks otsekui valgus. Ja ennäe, Eelija ja Mooses näitasid end neile ja kõnelesid Temaga. Aga Peetrus hakkas rääkima ja ütles Jeesusele: Issand, siin on meil hea olla! Kui Sa tahad, siis ma teen siia kolm lehtmaja: Sinule ühe ja Moosesele ühe ja Eelijale ühe. Kui ta alles rääkis, ennäe, helendav pilv varjas neid. Ja ennäe, hääl ütles pilvest: See on minu armas Poeg, kellest mul on hea meel, Teda kuulake! Seda kuuldes langesid jüngrid silmili maha ja kartsid väga. Ja Jeesus astus nende juurde ning ütles neid puudutades: Tõuske üles ja ärge kartke! Aga kui nad oma silmad üles tõstsid, ei näinud nad enam kedagi muud kui Jeesust üksi. Ja kui nad mäelt laskusid, keelas Jeesus neid: Ärge rääkige sellest nägemusest kellelegi enne, kui Inimese Poeg on üles äratatud surnuist!

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus