• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

2. Korintlastele 10:17-18; 11:1-2

Vennad, kes tahab kiidelda, kiidelgu Issanda üle! Kõlblik ei ole ju see, kes ennast ise soovitab, vaid see, keda soovitab Issand. Oh et te salliksite ometi pisut minu rumalust! Te ju sallite mind! Sest ma olen kiivas teie pärast jumaliku kiivusega, kuna ma olen teid kihlanud üheleainsale mehele, et teid puhta neitsina esitada Kristusele.

Graduale Psalm 45:5.15-16

Oma hiilguses tungi edasi õiguse ning alandlikkuse eest;
küll su parem käsi sulle õpetab kardetavaid tegusid!

Halleluuja. Halleluuja.
Neitsid tuuakse tema järel su juurde. Nad tuuakse rõõmu ja ilutsemisega.
Halleluuja.

Luuka 10:38-42 

Neil päevil astus Jeesus sisse ühte külla. Keegi naine, Marta nimi, võttis Ta vastu. Ja sel naisel oli õde, keda hüüti Maarjaks. Maarja istus maha Issanda jalgade juurde ja kuulas Tema kõnet. Marta aga oli ametis mitmesuguste toimetustega. Ja ta tuli Jeesuse juurde ning ütles: Issand, kas Sa ei hooli sellest, et mu õde jättis mu üksinda toimetama? Ütle talle nüüd, et ta tuleks mulle appi! Aga Issand vastas talle: Marta, Marta, sa muretsed ja vaevad ennast paljude asjadega, aga tarvis on vaid üht. Maarja on ju valinud hea osa, mida ei võeta temalt ära.

 

JÄTKUV LUGEMINE

2. Moosese 24:3-8

Neil päevil tuli Mooses ning jutustas rahvale kõigist Issanda sõnadest ja kõigist seadlustest. Ja kogu rahvas vastas ühehäälselt, öeldes: Me tahame teha iga sõna järgi, mis Issand on rääkinud! Ja Mooses kirjutas üles kõik Issanda sõnad. Ja ta tõusis hommikul vara ning püstitas mäe alla altari ja kaksteist sammast vastavalt Iisraeli kaheteistkümnele suguharule. Ja ta läkitas Iisraeli laste noori mehi ohverdama põletusohvreid ja tapma härjavärsse tänuohvriks Issandale. Ja Mooses võttis poole verest ning pani kausikestesse, aga teise poole verest ta piserdas altarile. Siis ta võttis seaduseraamatu ja luges rahva kuuldes. Ja nad ütlesid: Kõik, mida Issand on käskinud, me teeme ja võtame kuulda! Ja Mooses võttis verd ning piserdas rahva peale, öeldes: Vaata, see on selle lepingu veri, mille Issand teiega on teinud kõigi nende sõnade põhjal!

Graduale Psalm 50:1-2.5-6.14-15

Too Jumalale ohvriks tänu ja tasu Kõigekõrgemale oma tõotused!
Vägev Jumal Issand kõneleb ja hüüab ilmamaale päikese tõusust selle loojakuni.
Siionist, kõige ilu täiusest,hakkab Jumal kiirgama.
Koguge mulle kokku mu vagad, kes minuga on teinud lepingu ohvri juures!
Siis taevad kuulutavad Tema õigust, sest Jumal on kohtumõistja.
Too Jumalale ohvriks tänu ja tasu Kõigekõrgemale oma tõotused!
Ja hüüa mind appi ahastuse päeval, siis ma tõmban su sellest välja ja sina annad mulle au!
Too Jumalale ohvriks tänu ja tasu Kõigekõrgemale oma tõotused!

Hüüd enne Evangeeliumi Jaakobuse 1:21

Halleluuja. Halleluuja.
Võtke tasaduses vastu sõna, mis teisse on istutatud ja suudab päästa teie hinge.
Halleluuja.

Matteuse 13:24-30

Neil päevil rääkis Jeesus rahvale selle tähendamissõna: Taevariik on inimese sarnane, kes külvas oma põllule head seemet. Aga inimeste magades tuli ta vaenlane ja külvas raiheina nisu sekka ning läks minema. Kui nüüd oras tärkas ja looma hakkas, tuli ka raihein nähtavale. Peremehe sulased astusid ta juurde ja ütlesid talle: Isand, eks sa külvanud head seemet oma põllule, kust nüüd tuleb sinna raihein? Tema lausus neile: See on vihamehe töö. Siis küsisid sulased temalt: Kas sa tahad, et me läheme ning selle kokku korjame? Ei, vastas tema, sest muidu te kisuksite raiheina korjates üles ka nisu. Laske mõlemaid ühtmoodi kasvada lõikuseni ja lõikuse ajal ma ütlen lõikajaile: Koguge esmalt raihein ja siduge kimpu põletamiseks, nisu aga pange kokku mu aita!

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus