• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Roomlastele 8:12-17

Vennad, me oleme küll võlglased, aga mitte lihale, et elada liha järgi. Sest kui te liha järgi elate, siis te surete; aga kui te Vaimu läbi ihu teod suretate, siis te elate. Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. Sest te ei ole saanud orjapõlve vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapsepõlve Vaimu, kelles me hüüame: Abba! Isa! Seesama Vaim tunnistab ühes meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Kui me aga oleme lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui ka Kristuse kaaspärijad.

Graduale Psalm 31:3; 71:1; 48:2

Jumal, ole mulle kaitsjaks kaljuks, mäelinnuse hooneks mu päästmiseks!
Issand, Sinu juures ma otsin pelgupaika, ära lase mind iialgi jääda häbisse!

Halleluuja. Halleluuja.
Suur on Issand ja väga kiidetav meie Jumala linnas Tema pühal mäel!
Halleluuja.

Luuka 16:1-9

Neil päevil rääkis Jeesus oma jüngritele selle tähendamissõna: Oli keegi rikas mees, kellel oli majapidaja, ja seda oli tema ees süüdistatud, nagu pillaks see tema vara. Ta kutsus tema ja ütles talle: Kuidas ma seda kuulen sinust? Tee aru oma majapidamisest, sest sa ei või enam maja pidada! Aga majapidaja mõtles iseeneses: Mis ma teen? Minu isand võtab mu käest majapidamise ära; kaevata ma ei jaksa, kerjata on mul häbi. Ma tean, mis ma teen, et kui ma majapidamisest lahti saan, mind vastu võetaks nende kodadesse! Ja ta kutsus enda juurde igaühe oma isanda võlglasist ja ütles esimesele: Palju sul on võlgu minu isandaga? See ütles: Sada vaati õli! Tema ütles talle: Võta oma arveraamat, istu maha ning kirjuta kohe viiskümmend! Pärast ta ütles teisele: Aga palju on sinul võlgu? Tema vastas: Sada vakka nisu! Ja ta ütles talle: Võta oma arveraamat ning kirjuta kaheksakümmend! Ja isand kiitis seda ülekohtust majapidajat, et ta arukalt oli teinud, sest selle maailma lapsed on oma sugupõlve suhtes arukamad kui valguse lapsed. Ja mina ütlen teile: tehke endile sõpru ülekohtuse mammonaga, et kui see saab otsa, nemad võtaksid teid vastu igavestesse telkidesse.

 

UUS LUGEMISKAVA

1. Kuningate 3:5-12

Neil päevil ilmutas Issand ennast Saalomonile öösel unes; ja Jumal ütles: Palu, mida ma sulle peaksin andma! Ja Saalomon vastas: Issand, mu Jumal, Sa oled tõstnud oma sulase kuningaks mu isa Taaveti asemele; aga mina olen nagu pisike poiss – ei mõista minna ega tulla. Ja Su sulane on Su rahva keskel, kelle Sa oled ära valinud – suur rahvas, keda ei saa ära lugeda ega arvutada rohkuse pärast. Anna seepärast oma sulasele sõnakuulelik süda, et ta võiks Su rahvale kohut mõista ning vahet teha hea ja kurja vahel; sest kes suudaks muidu kohut mõista sellele Sinu suurele rahvale? Et Saalomon just seda palus, siis oli see kõne Issanda silmis hea. Ja Jumal ütles temale: Sellepärast et sa palusid seda ega palunud enesele pikka iga, rikkust ja oma vaenlaste hinge, vaid palusid mõistust, et kuulata, mis õige on, siis ma teen, vaata, nagu sa ütled: näe, ma annan sulle targa ja mõistliku südame, nõnda et sinu sarnast ei ole olnud enne sind ega tõuse sinu sarnast ka mitte pärast sind.

Graduale Psalm 119:57.72.76-77.127-130

Issand, kuidas ma armastan Sinu Seadust!
Issand on mu osa; ma olen öelnud, et ma pean Sinu sõnu.
Seadus Su huultelt on mulle kallim kui tuhanded kulda ja hõbedat.
Olgu nüüd Su heldus mulle troostiks, nõnda nagu Sa oled ütelnud oma sulasele!
Tulgu Su halastused minu peale, et ma elaksin, sest Sinu Seadus on minu rõõm!
Seepärast ma armastan Su käske enam kui kulda ja selgemat kulda;
seepärast ma pean kõiki Su korraldusi täiesti õigeks, ma vihkan iga valeteed.
Imelised on Sinu tunnistused, sellepärast hoiab neid minu hing.
Kui Su sõnad avanevad, annavad nad valgust, tehes arukaks kohtlasi.
Issand, kuidas ma armastan Sinu Seadust!

Roomlastele 8:28-30

Vennad, me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks – neile, kes on Tema kavatsuse kohaselt kutsutud. Sest need, keda Ta on ette ära tundnud, need Ta on ka ette määranud saama Tema Poja näo sarnaseks, et Tema oleks esmasündinu paljude vendade seas. Aga keda Ta on ette määranud, neid on Ta ka kutsunud; ja keda Ta on kutsunud, need on Ta ka õigeks teinud, aga keda Ta on õigeks teinud, neid on Ta ka kirgastanud.

Hüüd enne Evangeeliumi Matteuse 11:25

Halleluuja. Halleluuja.
Ma tänan Sind, Isa, taeva ja maa Issand, et Sa oled taevariigi saladused ilmutanud väetitele!
Halleluuja.

Matteuse 13:44-52

Neil päevil rääkis Jeesus oma jüngritele selle tähendamissõna: Taevariik on põllusse peidetud aarde sarnane, mille inimene leidis ja peitis jälle. Ta läks rõõmuga ja müüs ära kõik, mis tal oli, ning ostis selle põllu. Veel on taevariik kaupmehe sarnane, kes otsis ilusaid pärleid. Kui ta siis leidis ühe eriti hinnalise pärli, läks ta ja müüs maha kõik, mis tal oli, ning ostis selle. Veel on taevariik nooda sarnane, mis heideti merre ja mis vedas kokku igasuguseid kalu. Kui noot sai täis, veeti see rannale, istuti maha ja koguti head kalad korvidesse, halvad aga visati minema. Nõnda on ka selle ajastu lõpul: inglid tulevad ja eraldavad kurjad õigete keskelt ning viskavad nad tuleahju. Seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. – Kas te mõistate seda kõike? Nad vastasid Talle: Jah! Siis Ta ütles neile: Sellepärast on iga kirjatundja, kes on õpetatud taevariigi jaoks, majaperemehe sarnane, kes oma varakambrist võtab välja uut ja vana.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus