• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Õpetussõnad 31:10-31

Tubli naine on palju enam väärt kui pärlid. Kes leiab tema? Tema mehe süda loodab tema peale ja tulust ei ole tal puudust. Kogu oma eluaja teeb ta mehele head ja mitte kurja. Ta muretseb villu ja linu ning töötab virkade kätega. Ta on kaupmehe laevade sarnane: ta toob oma leiva kaugelt. Ta tõuseb, kui on alles öö, ja annab oma perele rooga ja määratud osa oma teenijaile. Ta soovib põldu ja hangib selle, oma käte viljast ta istutab viinamäe. Ta paneb enesele vöö kõvasti vööle ja teeb oma käsivarred tugevaks. Ta märkab, et ta tulemused on head: ei kustu öösel tema lamp. Ta paneb oma käed koonlapuu külge ja tema pihud hoiavad kedervart. Ta avab oma pihu viletsale ja sirutab vaestele mõlemad käed. Ei ta karda lund oma pere pärast, sest kogu tema perel on kahekordsed riided. Ta valmistab enesele vaipu, tema riietus on linane ja purpurpunane. Tema mees on tuntud väravais, kui ta istub maa vanemate hulgas. Ta valmistab ja müüb särke ning annab kaupmeestele vöösid. Tema riided on tugevad ja ilusad ja ta vaatab rõõmsalt tulevikku. Ta avab oma suu targasti ja tema keelel on sõbralik õpetus. Ta valvab tegevust kojas ega söö laiskuse leiba. Tema pojad tõusevad ja nimetavad teda õnnelikuks ja tema mees ülistab teda: Palju on tütarlapsi, kes töös on tublid, aga sina ületad nad kõik! Võluvus on petlik ja ilu on tühine, aga naine, kes Issandat kardab, on kiiduväärt. Andke talle tema käte vilja ja tema teod ülistagu teda väravais!

Graduale Psalm 45:8.3

Sa armastad õigust ja vihkad ülekohut;
sellepärast on Jumal, sinu Jumal, sind võidnud rõõmuõliga.

Halleluuja. Halleluuja.
Arm on valatud su huultele, seepärast on Jumal sind õnnistanud igavesti.
Halleluuja.

Matteuse 13:44-52

Neil päevil rääkis Jeesus oma jüngritele selle tähendamissõna: Taevariik on põllusse peidetud aarde sarnane, mille inimene leidis ja peitis jälle. Ta läks rõõmuga ja müüs ära kõik, mis tal oli, ning ostis selle põllu. Veel on taevariik kaupmehe sarnane, kes otsis ilusaid pärleid. Kui ta siis leidis ühe eriti hinnalise pärli, läks ta ja müüs maha kõik, mis tal oli, ning ostis selle. Veel on taevariik nooda sarnane, mis heideti merre ja mis vedas kokku igasuguseid kalu. Kui noot sai täis, veeti see rannale, istuti maha ja koguti head kalad korvidesse, halvad aga visati minema. Nõnda on ka selle ajastu lõpul: inglid tulevad ja eraldavad kurjad õigete keskelt ning viskavad nad tuleahju. Seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. – Kas te mõistate seda kõike? Nad vastasid Talle: Jah! Siis Ta ütles neile: Sellepärast on iga kirjatundja, kes on õpetatud taevariigi jaoks, majaperemehe sarnane, kes oma varakambrist võtab välja uut ja vana.

 

JÄTKUV LUGEMINE

2. Moosese 16:1-5.9-15

Neil päevil läks kogu Iisraeli laste kogudus teele Eelimist ja jõudis Siini kõrbe, mis on Eelimi ja Siinai vahel, teise kuu viieteistkümnendal päeval, pärast Egiptusemaalt lahkumist. Ja kogu Iisraeli laste kogudus nurises kõrbes Moosese ja Aaroni vastu, ja Iisraeli lapsed ütlesid neile: Oleksime ometi võinud surra Issanda käe läbi Egiptusemaal, kus me istusime lihapottide juures, kus me sõime leiba kõhud täis! Teie aga olete meid toonud siia kõrbesse, et kogu seda kogudust nälga suretada. Siis Issand ütles Moosesele: Vaata, ma lasen taevast sadada teile leiba ja rahvas mingu ning kogugu iga päev oma osa, sest ma panen nad proovile: kas nad käivad minu Seaduse järgi või mitte? Aga kui nad kuuendal päeval valmistavad, mis nad on koju toonud, siis on seda kahekordselt rohkem, kui nad iga päev on kogunud. Ja Mooses ütles Aaronile: Ütle kogu Iisraeli laste kogudusele: Tulge Issanda palge ette, sest Tema on teie nurisemist kuulnud! Ja sündis, et kui Aaron oli rääkinud kogu Iisraeli laste kogudusega ja nad pöördusid kõrbe poole, vaata, siis nähti pilves Issanda auhiilgust. Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: Ma olen kuulnud Iisraeli laste nurisemist. Räägi nendega ja ütle: Täna õhtul te sööte liha ja hommikul leiba kõhud täis. Siis te mõistate, et mina olen Issand, teie Jumal. Ja õhtul tulid vutid ning katsid leeri, ja hommikul oli kastekord leeri ümber. Ja kui kastekord oli haihtunud, vaata, siis oli kõrbe pinnal midagi õhukese soomuse taolist, peenikest nagu härmatis maas. Kui Iisraeli lapsed seda nägid, siis nad küsisid üksteiselt: Mis see on? Sest nad ei teadnud, mis see oli. Aga Mooses vastas neile: See on leib, mida Issand annab teile süüa.

Graduale Psalm 78:18-19.23-28

Issand andis neile leiba taevast.
Nad kiusasid Jumalat oma südames, nõudes toitu oma himu järgi,
ja nad rääkisid Jumala vastu, öeldes: Kas Jumal suudab katta laua ka kõrbes?
Siis Ta andis käsu pilvedele ülal ja avas taeva uksed
ning laskis sadada nende peale mannat toiduks;
Ta andis neile taeva vilja, i
nimene sõi inglite leiba;
Ta lähetas neile rooga, nõnda et küllalt sai.
Ta tõstis taeva alla idatuule ja ajas üles oma vägevusega lõunatuule,
ja Ta laskis nende peale sadada liha nagu põrmu ja tiivulisi linde nagu mere liiva,
ning pillutas need nende leeri keskele, ümber nende majade.
Issand andis neile leiba taevast.

Hüüd enne Evangeeliumi

Halleluuja. Halleluuja.
Jumala Sõna on seeme, Kristus on külvaja. Kes leiab Kristuse, elab igavesti.
Halleluuja.

Matteuse 13:1-9

Neil päevil läks Jeesus kodunt välja ja istus järve äärde. Ja Tema juurde kogunes suur rahvahulk, nii et Ta pidi astuma paati ning sinna istuma. Kõik rahvas seisis kaldal ja Tema rääkis neile palju asju tähendamissõnadega. Ta ütles: Vaata, külvaja läks välja külvama. Ja külvamisel pudenes osa seemet tee äärde ning linnud tulid ja nokkisid selle. Aga osa kukkus kivisele maale, kus sel polnud palju mulda, ja see tärkas kohe, sest sel polnud sügavat mulda. Ent päikese tõustes see närtsis ja kuivas ära, sest sel polnud juurt. Osa seemet kukkus ohakate sekka ning ohakad sirgusid ja lämmatasid selle. Aga osa kukkus heasse mulda ning kandis vilja, mõni sada, mõni kuuskümmend, mõni kolmkümmend seemet. Kel kõrvad on, kuulgu!

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus