• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

1. Korintlastele 4:9-15

Vennad, mulle tundub, et Jumal on meid, apostleid, pannud kõige viimasele kohale nagu surmamõistetuid areenil kogu maailmale vaadata, nii inglitele kui inimestele. Meie oleme Kristuse pärast arutud, aga teie olete arukad Kristuses; meie oleme nõrgad, aga teie olete tugevad; teie olete aulised, aga meie oleme autud. Praeguse tunnini me kannatame nälga ja janu ja oleme paljad ja meid pekstakse rusikatega ja meil ei ole kusagil asu. Ning me näeme vaeva oma kätega tööd tehes. Kui meid sõimatakse, siis me õnnistame, kui meid taga kiusatakse, siis me kannatame ära, kui meid halvustatakse, siis me räägime lahkesti. Me oleme nagu maailma kõntsaks saanud, kõigi jätiseks tänini. Ma ei kirjuta seda teie häbistamiseks, vaid et teid manitseda nagu oma armsaid lapsi. Sest kui teil oleks ka kümme tuhat kasvatajat Kristuses, ometi ei ole teil mitut isa – evangeeliumi kaudu olen mina teid sünnitanud Jeesuses Kristuses. 

Graduale Psalm 45:17-18; Johannese 15:16

Sa sead nad vürstideks kogu maal. Ma teen Su nime kuulsaks põlvest põlve.
Su isade asemele astuvad su pojad, selle tõttu austavad Sind rahvad ikka ja igavesti.

Halleluuja. Halleluuja.
Mina olen teid maailmast valinud ja olen teid seadnud, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks.
Halleluuja.

Matteuse 20:20-23

Neil päevil astus Sebedeuse poegade ema koos oma poegadega Jeesuse juurde, kummardas ja palus Temalt midagi. Jeesus küsis: Mida sa tahad? Naine ütles Talle: Ütle, et need mu kaks poega istuksid Su Kuningriigis üks Su paremal ja teine Su pahemal käel! Aga Jeesus kostis: Teie ei tea, mida te palute! Kas te võite juua karikast, mida minul tuleb juua? Nad vastasid Talle: Võime küll! Tema ütles neile: Küllap te joote minu karikast, kuid istuda mu paremal või pahemal käel – ei ole minul seda anda, vaid see antakse neile, kellele mu Isa selle on valmistanud.

 

UUS LUGEMISKAVA

2. Korintlastele 4:6-15

Meis, apostleis, on Jumala kirkuse tunnetuse valguse aare nagu saviastjates, et võrratult suur vägi oleks Jumala oma ja ei midagi meist. Meid ahistatakse igati, kuid me ei ole kitsikuses; me oleme nõutud, kuid mitte meeleheitel; meid kiusatakse taga, kuid me pole hüljatud; meid rõhutakse maha, kuid me ei hukku; me kanname alati oma ihus Jeesuse surma, et ka Jeesuse elu avalduks meie ihus. Sest meid, kes me elame, antakse alatasa surma Jeesus pärast, et ka Jeesuse elu avalduks meie surelikus ihus. Nii on surm tegev meis, elu aga teis. Aga et meil on sellesama usu vaim, millest on kirjutatud: Ma usun, seepärast ma räägin!, siis meiegi usume ja ka räägime, teades, et see, kes äratas üles Issanda Jeesuse, äratab meidki koos Jeesusega üles ja seab enda ette koos teiega. Kõik sünnib ju teie heaks, et arm üha enamate inimeste tänu kaudu rohkenedes kasvaks Jumala austuseks.

Graduale Psalm 126

Kes silmaveega külvavad, lõikavad hõiskamisega!
Kui Issand tõi tagasi Siioni vangid, siis olime nagu unenägijad.
Siis oli meie suu täis naeru ja meie keel täis hõiskamist,
siis öeldi paganarahvaste seas: Issand on neile suuri asju teinud!
Issand on meile suuri asju teinud, me oleme rõõmsad.
Issand, too tagasi meie vangid, nagu veeojad Lõunamaal!
Kes silmaveega külvavad, lõikavad hõiskamisega.
Kes minnes kõnnib nuttes, kui ta külviseemet kannab,
see tuleb ja hõiskab, kandes oma vihke.
Kes silmaveega külvavad, lõikavad hõiskamisega!

Hüüd enne Evangeeliumi Johannese 15:16

Halleluuja. Halleluuja.
Issand ütleb: Mina olen teid valinud ja olen teid seadnud, et te kannaksite vilja ja et teie vili jääks.
Halleluuja.

Matteuse 20:20-28

Neil päevil astus Sebedeuse poegade ema koos oma poegadega Jeesuse juurde, kummardas ja palus Temalt midagi. Jeesus küsis: Mida sa tahad? Naine ütles Talle: Ütle, et need mu kaks poega istuksid Su Kuningriigis üks Su paremal ja teine Su pahemal käel! Aga Jeesus kostis: Teie ei tea, mida te palute. Kas te võite juua karikast, mida minul tuleb juua? Nad vastasid Talle: Võime küll! Tema ütles neile: Küllap te joote minu karikast, kuid istuda mu paremal või pahemal käel – ei ole minul seda anda, vaid see antakse neile, kellele mu Isa selle on valmistanud. Ja kui need kümme sellest kuulsid, läks nende meel pahaseks kahe venna peale. Aga Jeesus kutsus nad enese juurde ja ütles: Te teate, et rahvaste valitsejad peremehetsevad nende üle ja suured meelevallatsevad nende kallal. Nõnda ei tohi olla teie seas, vaid kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija, ja kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu teie sulane, nii nagu Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest!

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus