• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Jesaja 58:7-11

Nõnda ütleb Issand: Murra oma leiba näljasele ja vii oma kotta viletsad kodutud; kui sa näed alastiolijat, riieta teda ja ära hoidu oma ligimesest! Siis ilmub su valgus otsekui koit ja su paranemine edeneb jõudsasti! Sinu õigus käib su ees, Issanda auhiilgus järgneb sulle! Siis sa hüüad ja Issand vastab, kisendad appi ja Tema ütleb: Vaata, siin ma olen! Kui sa oma keskelt eemaldad ikke, sõrmega näitamise ja nurjatu kõne, kui sa pakud näljasele sedasama, mida sa ka ise himustad, ja toidad alandatud hinge, siis koidab sulle pimeduses valgus ja su pilkane pimedus on otsekui keskpäev! Ja Issand juhatab sind alati ning toidab su hinge põudsel maal; ta teeb tugevaks su luud-kondid ja sa oled otsekui kastetud rohuaed, veelätte sarnane, mille vesi iialgi ei valmista pettumust!

Graduale Õpetussõnad 5:16; Psalm 112:5-6.9

Valgugu sinu lätted tänavale, jaga turgudel oma veeojasid!
Õnnis on mees, kes on armuline ja annab laenuks, kes oma asju ajab õigluses,
Sest ta ei kõigu iialgi; igaveseks mälestuseks jääb õige!

Halleluuja. Halleluuja.
Ta jagab välja rikkalikult ja annab vaestele; tema õigus püsib ikka ja igavesti!
Halleluuja.

Matteuse 19:13-21

Neil päevil toodi Jeesuse juurde lapsukesi, et Ta paneks oma käed nende peale ja palvetaks. Aga jüngrid sõitlesid toojaid. Ent Jeesus ütles: Jätke lapsukesed rahule ja ärge keelake neid minu juurde tulemast, sest niisuguste päralt on taevariik! Ja Ta pani oma käed nende peale ja läks sealt ära. Ja vaata, üks mees astus Tema juurde ja ütles Temale: Õpetaja, mis head ma pean tegema, et saaksin igavese elu? Aga Ta ütles talle: Miks sa mult küsid, mis on hea? Üksainus on, kes on hea. Ent kui sa tahad minna elu sisse, siis pea käsud! Tema küsis Temalt: Missugused? Jeesus ütles: Sa ei tohi tappa; sa ei tohi abielu rikkuda; sa ei tohi varastada; sa ei tohi valet tunnistada; sa pead oma isa ja ema austama; ja armasta oma ligimest nagu iseennast! Noor mees ütles Temale: Seda kõike ma olen pidanud. Mis puudub mul veel? Jeesus ütles talle: Kui tahad olla täiuslik, siis mine müü oma varandus ja anna vaestele, siis on sul varandus taevas, ja tule ning järgi mind!

 

JÄTKUV LUGEMINE

2. Moosese 3:13-20

Neil päevil ütles Mooses Jumalale: Vaata, kui ma lähen Iisraeli laste juurde ja ütlen neile: Teie vanemate Jumal on mind läkitanud teie juurde!, aga nemad küsivad minult: Mis Ta nimi on?, mis ma siis neile pean vastama? Ja Jumal ütles Moose­sele: Ma olen see, kes ma Olen! Ja Ta jätkas: Ütle Iisraeli lastele nõnda: Jahve, teie vanemate Jumal, Aabrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal, on mind läkitanud teie juurde!; see on igavesti mu nimi ja nõnda peab mind hüütama põlvest põlve! Mine ja kogu kokku Iisraeli vanemad ja ütle neile: Issand, teie vanemate Jumal, on ennast mulle ilmutanud, Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumal, ja on öelnud: Ma olen tõesti pidanud silmas teid ja seda, mis teiega Egiptuses on tehtud. Ja ma olen öelnud: Mina viin teid välja Egiptuse viletsusest kaananlaste, hettide, emorlaste, perislaste, hiivlaste ja jebuuslaste maale, maale, mis piima ja mett voolab. Siis nad kuulavad su sõna; sina ja Iisraeli vanemad aga peate minema Egiptuse kuninga juurde ja temale ütlema: Issand, heebrealaste Jumal, kohtas meid. Lase meid nüüd minna kolme päeva tee kõrbesse ja oma Jumalale ohverdada! Ma tean, et Egiptuse kuningas ei lase teid minna, isegi mitte vägeva käe sunnil. Aga ma sirutan oma käe välja ja löön Egiptust kõiksugu imetegudega, mis ma seal tahan teha; pärast seda ta laseb teid minna.

Graduale Psalm 105, 1.5.8-9.24-27

Issand peab igavesti meeles oma lepingut!
Tänage Issandat, kuulutage Tema nime, tehke teatavaks rahvaste seas Tema teod!
Meenutage Tema tehtud imetegusid, Tema imetähti ja Tema huulte kohtuotsuseid!
Ta peab igavesti meeles oma lepingut, sõna, mille Ta on andnud tuhandele põlvele.
Lepingut, mille Ta on sõlminud Aabraha­miga, ja oma vannet Iisakile.
Issand suurendas väga oma rahvast ning tegi ta tugevamaks tema rõhujaist.
Ta pani ahistajate südame vihkama oma rahvast ja salakavalust pidama Tema sulaste vastu.
Ta läkitas Moosese, oma sulase, ja Aaroni, kelle Ta oli valinud.
Nemad tegid Tema tunnustähti ja imetegusid Haami maal.
Issand peab igavesti meeles oma lepingut!

Hüüd enne Evangeeliumi Matteuse 11:28

Halleluuja. Halleluuja.
Issand ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!
Halleluuja.

Matteuse 11:28-30

Tolsamal ajal ütles Jeesus: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge!

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus