• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

1. Johannese 3:13-18

Ärge imestage, vennad, kui maailm teid vihkab. Me teame, et oleme tulnud surmast ellu, sest me armastame vendi. Kes ei armasta, see jääb surma. Igaüks, kes vihkab oma venda, on mõrvar, ja te teate, et ühelgi mõrvaril ei ole igavest elu, mis temasse jääks. Armastuse me oleme ära tundnud sellest, et Kristus on jätnud oma elu meie eest; ning meie oleme kohustatud jätma oma elu vendade eest. Kui nüüd kellelgi on selle maailma vara ja ta näeb oma venna olevat puuduses, ent lukustab oma südame tema eest – kuidas saab Jumala armastus jääda temasse? Lapsed, ärgem armastagem sõnaga ja keelega, vaid teoga ja tõega!

Graduale Psalm 37:30-31; Psalm 112:1

Õige suu kõneleb tarkust ja tema keel räägib õigust;
tema Jumala Seadus on tema südames, tema sammud ei kõigu.

Halleluuja. Halleluuja.
Õnnis on mees, kes kardab Issandat, kellele väga meeldivad Tema käsud.
Halleluuja.

Johannese 15:12-16

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Minu käsk on see: armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teid! Ei ole olemas suuremat armastust kui see, et keegi annab elu oma sõprade eest. Teie olete mu sõbrad, kui te teete, mida ma teid käsin. Ma ei nimeta teid enam orjadeks, sest ori ei tea, mida ta isand teeb. Teid olen ma nimetanud sõpradeks, sest teile olen ma andnud teada kõik, mida ma olen kuulnud oma Isalt. Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks. Mida te iganes Isalt palute, seda ta annab teile minu nimel.

 

JÄTKUV LUGEMINE

2. Moosese 2:1-15

Neil päevil läks üks mees, Leevi soost, ja võttis ühe Leevi tütre. Ja naine jäi lapseootele ning tõi poja ilmale; ta nägi, et see oli ilus, ja ta peitis teda kolm kuud. Aga kui ta enam ei saanud teda peita, siis ta võttis tema jaoks  pilliroost laeka, pigitas selle maapigi ja vaiguga, pani sellesse lapse ja asetas jõe äärde kõrkjaisse. Ta õde võttis eemal aset, et teada saada, mis temaga juhtub. Siis tuli vaarao tütar alla jõe äärde ennast pesema; ta toaneitsid aga kõndisid jõe kaldal. Kui ta nägi laegast kõrkjate sees, siis ta läkitas oma teenija ja laskis selle ära tuua. Kui ta selle avas ja nägi last, vaata, siis üks poeglaps nuttis. Aga ta halastas tema peale ning ütles: See on üks heebrealaste poeglaps. Selle õde ütles siis vaarao tütrele: Kas pean minema ja kutsuma sulle heebrea naiste hulgast imetaja, et ta sulle last imetaks? Ja vaarao tütar vastas temale: Mine! Ja tüdruk läks ning kutsus lapse ema. Ja vaarao tütar ütles sellele: Vii see laps ja imeta teda minu jaoks, ja ma annan sulle tasu! Ja naine võttis lapse ning imetas teda. Kui laps oli kasvanud, siis ta tõi selle vaarao tütrele ja see võttis tema enesele pojaks; ta pani temale nimeks Mooses ja ütles: Sest ma olen ta veest välja tõmmanud! Ja see sündis neil päevil, kui Mooses oli suureks kasvanud, et ta läks välja oma suguvendade juurde ja nägi nende teoorjust; ja ta nägi ühte egiptuse meest peksvat heebrea meest tema suguvendade hulgast. Ja kui ta vaatas sinna ja tänna ja nägi, et seal kedagi ei olnud, siis ta lõi egiptlase maha ja mattis liivasse. Kui ta teisel päeval läks välja, vaata, siis taplesid kaks heebrea meest, ja ta ütles õelale: Miks sa peksad oma ligimest? Aga see vastas: Kes on pannud sind meile ülemaks ja kohtumõistjaks? Kas mõtled tappa ka mind, nagu sa tapsid egiptlase? Siis Mooses kartis ja mõtles: Asi on tõesti ilmsiks tulnud! Ka vaarao kuulis sellest loost ja ta püüdis Moosest tappa. Aga Mooses põgenes vaarao eest ja asus Midjanimaale.

Graduale Psalm 69:3.14.30-31.33-34

Teie süda, kes nõuate Jumalat, peab elama!
Ma olen vajunud sügavasse, põhjatusse mutta, mul pole jalgealust.
Ma olen sattunud vee sügavusse ning voolas vesi uputab mu.
Aga mina palvetan Sinu poole, Issand, Sulle meelepärasel ajal, oh Jumal.
Oma suurest heldusest vasta mulle, oma ustava abiga päästa mind!
Aga mina olen vilets ja täis valu. Sinu abi, oh Jumal, kaitsku mind!
Ma kiidan lauluga Jumala nime ja tänulauluga ma ülistan Teda.
Viletsad näevad seda ja rõõmustavad; teiegi süda, kes nõuate Jumalat, peab elama.
Sest Issand kuuleb vaeseid ega pea halvaks oma vange.
Teie süda, kes nõuate Jumalat, peab elama!

Hüüd enne Evangeeliumi Psalm 95:7-8

Halleluuja. Halleluuja.
Täna, kui te kuulete Tema häält, ärge tehke kõvaks oma südant!
Halleluuja.

Matteuse 11:20-24

Neil päevil hakkas Jeesus hurjutama neid linnu, kus kõige rohkem oli sündinud Tema vägevaid tegusid, et nad ei olnud meelt parandanud: Häda sulle, Korasin! Häda sulle, Betsaida! Sest kui Tüüroses ja Siidonis oleksid sündinud need vägevad teod, mis teie juures on aset leidnud, küll nad oleksid ammugi kotiriides ja tuhas meelt parandanud. Ometi ma ütlen teile: Tüürosel ja Siidonil on kohtupäeval hõlpsam põli kui teil! Ja sina, Kapernaum, kas sa arvad, et sind ülendatakse taevani? Ei, sind tõugatakse alla põrgusse, sest kui Soodomas oleksid sündinud need vägevad teod mis sinus, siis ta oleks püsinud tänini. Ometi ma ütlen teile: Soodomamaal on kohtupäeval hõlpsam põli kui sinul!

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus