• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Roomlastele 6:3-11

Vennad, nii mitu, kui meid on ristitud Kristusesse Jeesusesse, oleme ristitud Tema surmasse. Me oleme siis surmasse ristimise kaudu ühes Temaga maha maetud, et otsekui Kristus on surnuist üles äratatud Isa au läbi, nõnda meiegi käiksime uues elus. Sest kui me oleme kasvanud ühte Tema surma sarnasusega, siis saame üheks ka Tema ülestõusmise sarnasusega, kuna me seda teame, et meie vana inimene on ühes Temaga risti löödud, et patuihu kaotataks, nõnda et me enam ei orjaks pattu; sest kes on surnud, see on õigeks mõistetud patust. Aga kui me ühes Kristusega oleme surnud, siis usume, et me ühes Temaga saame ka elama. Sest me teame, et Kristus pärast seda, kui Ta surnuist üles äratati, enam ei sure; surm ei valitse enam Tema üle. Sest mis Ta suri, seda Ta suri patule ühe korra; aga mis Ta elab, elab Ta Jumalale. Nõnda arvake teiegi endid surnud olevat patule, aga elavat Jumalale Kristuses Jeesuses, meie Issandas.

Graduale Psalm 90:13.1; 31:2-3

Pöördu tagasi, Issand! Oh kui kaua? Anna armu oma sulastele!
Issand, Sina oled meile olnud eluasemeks põlvest põlve!

Halleluuja. Halleluuja.
Sinu juures ma otsin pelgupaika, Issand, ärgu ma jäägu häbisse elades!
Pööra oma kõrv mu poole, tõtta mind kiskuma välja hädast!
Halleluuja.

Markuse 8:1-9

Neil päevil, kui jälle väga palju rahvast koos oli ja neil ei olnud midagi süüa, kutsus Jeesus jüngrid enese juurde ja ütles neile: Mul on väga hale meel rahvast, sest nad on juba kolm päeva olnud minu juures ja neil ei ole midagi süüa. Ja kui ma nad lasen koju minna söömata, nõrkevad nad teel! Sest mõned neist olid kaugelt tulnud. Ja Ta jüngrid vastasid Temale: Kust võib keegi siin kõrbes neid leivaga täita? Ja Ta küsis neilt: Mitu leiba teil on? Nad ütlesid: Seitse! Ja Ta käskis rahva istuda maa peale. Siis Ta võttis need seitse leiba, tänas, murdis ja andis oma jüngrite kätte, et nad paneksid ette. Ja nad panid rahvale ette. Ja neil oli pisut kalu; ja Ta õnnistas ja käskis ka need ette panna. Siis nad sõid ja nende kõhud said täis, ja ülejäänud palukesi korjati kokku seitse korvitäit. Aga sööjaid oli olnud arvata neli tuhat. Ja Ta laskis nad minna.

 

JÄTKUV LUGEMINE

2. Moosese 1:8-14.22

Neil päevil tõusis Egiptuses uus kuningas, kes Joosepit ei tundnud, ja see ütles oma rahvale: Vaata, Iisraeli laste rahvast on rohkem ja nad on meist vägevamad. Olgem seepärast nende vastu kavalad, et nad ei saaks paljuneda. Sest kui peaks tulema sõda, siis nad liituvad nendega, kes meid vihkavad, ja nad sõdivad meie vastu ning lähevad maalt ära. Siis nad panid nende üle teoorjusele sundijaid, et need rõhuksid neid raske teoga; vaaraole ehitati varaaitade linnu – Pitomit ja Raamsest. Aga mida rohkem nad neid rõhusid, seda rohkem neid sai ja seda laiemale nad levisid; ja Iisraeli laste ees hakati hirmu tundma. Ja egiptlased panid väevõimuga Iisraeli lapsed töötama. Nad tegid nende elu kibedaks raske orjatööga savi ja telliskivide kallal ning kõiksugu orjusega põllul, kõiksugu tööga, mida nad väevõimuga sundisid neid tegema. Ja vaarao andis käsu kogu oma rahvale, öeldes: Kõik poeglapsed, kes sünnivad, peate viskama jõkke, kõik tütarlapsed aga võite jätta elama!

Graduale Psalm 124

Meie abi on Issanda nimes, kes on teinud taeva ja maa.
Kui Issand ei oleks olnud meiega – nii ütelgu Iisrael –,
kui Issand ei oleks olnud meiega, kui inimesed tulid meile kallale,
siis nad oleksid meid elusalt neelanud, kui nende viha süttis meie vastu;
siis oleksid veed meid uputanud, jõgi oleks läinud üle meie hinge;
siis oleksid ülbed veed läinud üle meie hinge.
Tänu olgu Issandale, kes ei andnud meid nende hammaste saagiks!
Meie hing on nagu lind pääsenud linnupüüdja paelust:
paelad läksid katki ja me pääsesime ära.
Meie abi on Issanda nimes, kes on teinud taeva ja maa.

Hüüd enne Evangeeliumi Matteuse 5:10

Halleluuja. Halleluuja.
Õndsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse, sest nende päralt on taevariik.
Halleluuja.

Matteuse 10:34-11:1

Neil päevil ütles Jeesus apostlitele: Ärge arvake, et ma olen tulnud rahu tooma maa peale! Ma ei ole tulnud tooma rahu, vaid mõõka, sest ma olen tulnud lahutama meest tema isast ja tütart tema emast ja miniat tema ämmast, ja inimese vaenlasteks saavad tema kodakondsed. Kes isa või ema armastab enam kui mind, see ei ole mind väärt, ja kes poega või tütart armastab enam kui mind, see ei ole mind väärt. Ja kes ei võta oma risti ega järgne mulle, see ei ole mind väärt. Kes oma elu leiab, kaotab selle, ja kes oma elu kaotab minu pärast, leiab selle. Kes teid vastu võtab, võtab vastu minu, ja kes minu vastu võtab, võtab vastu minu Läkitaja. Kes prohveti vastu võtab ta prohvetinime tõttu, saab prohveti palga, ja kes õige vastu võtab õige inimese nime tõttu, saab õige inimese palga. Ja kes iganes ühele neist pisikestest annab juua kas või ainult karikatäie külma vett jüngri nime tõttu, tõesti, ma ütlen teile, ta ei jää oma palgast ilma. Ja sündis, et kui Jeesus oli lõpetanud korralduste andmise oma kaheteistkümnele jüngrile, siis siirdus Ta sealt edasi õpetama ja jutlustama nende linnadesse.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus