• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Apostlite teod 3:1-10

Neil päevil läksid Peetrus ja Johannes üles pühakotta palvusele, mida peeti pärastlõunal kella kolme ajal. Ja sinna kanti mees, kes oli sündimisest saadik jalutu. Ta pandi päevast päeva pühakoja selle ukse ette, mida nimetatakse Ilusaks väravaks, pühakotta minejailt almuseid paluma. Kui ta nägi Peetrust ja Johannest pühakotta astumas, palus ta neilt almust. Siis Peetrus vaatas koos Johannesega teda ainiti ning ütles: Vaata meie peale! Too jäigi neile otsa vaatama, lootes neilt midagi saada. Aga Peetrus ütles: Hõbedat ega kulda mul ei ole, aga mis mul on, seda ma annan sulle: Jeesuse Kristuse, Naatsaretlase nimel – tõuse ja kõnni! Ja ta haaras kinni jalutu paremast käest ning aitas ta üles. Ja otsekohe said selle jalapöiad ja pahkluud tugevaks ning ta hüppas püsti, seisis ja kõndis ning läks koos nendega pühakotta sisse, käies ja hüpeldes ning Jumalat kiites. Ja kogu rahvas nägi teda kõndimas ja Jumalat kiitmas. Nad tundsid temas ära sama mehe, kes oli istunud almuse saamiseks pühakoja Ilusa värava ees, ja nad olid imestunud ja kohkunud sellest, mis temaga oli sündinud.

Graduale Psalm 19:5.2

Üle kogu ilmamaa käib nende kõla, maailma otsani nende sõna.
Taevad jutustavad Jumala au ja taevalaotus kuulutab Tema kätetööd.

Johannese 21:15-19

Neil päevil ütles Jeesus Siimon Peetrusele: Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind rohkem kui need? Peetrus ütles Talle: Jah, Issand, Sina tead, et Sa oled mulle armas. Jeesus ütles talle: Sööda mu tallesid! Tema ütles talle veel teist korda: Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind? Ta vastas Talle: Jah, Issand, Sina tead, et Sa oled mulle armas. Jeesus ütles talle: Hoia mu lambaid kui karjane! Tema ütles talle kolmandat korda: Siimon, Johannese poeg, kas ma olen sulle armas? Peetrus jäi kurvaks, et Jeesus küsis temalt kolmandat korda: Kas ma olen sulle armas? Ja ta ütles Temale: Issand, Sina tead kõik, Sina tead, et Sa oled mulle armas. Jeesus ütles talle: Sööda mu lambaid! Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kui sa olid noor, vöötasid sa end ise ning läksid, kuhu sa tahtsid, aga kui sa vanaks saad, siis sa sirutad oma käed välja ja keegi teine vöötab sind ning viib sind, kuhu sa ei taha. Aga seda Ta ütles vihjates, missuguse surmaga Peetrus pidi Jumalat austama.

 

UUS LUGEMISKAVA

Apostlite teod 3:1-10

Neil päevil läksid Peetrus ja Johannes üles pühakotta palvusele, mida peeti pärastlõunal kella kolme ajal. Ja sinna kanti mees, kes oli sündimisest saadik jalutu. Ta pandi päevast päeva pühakoja selle ukse ette, mida nimetatakse Ilusaks väravaks, pühakotta minejailt almuseid paluma. Kui ta nägi Peetrust ja Johannest pühakotta astumas, palus ta neilt almust. Siis Peetrus vaatas koos Johannesega teda ainiti ning ütles: Vaata meie peale! Too jäigi neile otsa vaatama, lootes neilt midagi saada. Aga Peetrus ütles: Hõbedat ega kulda mul ei ole, aga mis mul on, seda ma annan sulle: Jeesuse Kristuse, Naatsaretlase nimel – tõuse ja kõnni! Ja ta haaras kinni jalutu paremast käest ning aitas ta üles. Ja otsekohe said selle jalapöiad ja pahkluud tugevaks ning ta hüppas püsti, seisis ja kõndis ning läks koos nendega pühakotta sisse, käies ja hüpeldes ning Jumalat kiites. Ja kogu rahvas nägi teda kõndimas ja Jumalat kiitmas. Nad tundsid temas ära sama mehe, kes oli istunud almuse saamiseks pühakoja Ilusa värava ees, ja nad olid imestunud ja kohkunud sellest, mis temaga oli sündinud.

Graduale Psalm 19:2-5

Üle kogu ilmamaa käib nende sõna.
Taevad jutustavad Jumala au ja taevalaotus kuulutab Tema kätetööd.
Päev peab päevale kõnet ja öö kuulutab ööle Jumala tarkust.
Ei ole see kõne ega sõnad, mille hääl ei kostaks.
Üle kogu ilmamaa käib nende kõla, maailma otsani nende sõna.
Üle kogu ilmamaa käib nende sõna.

Galaatlastele 1:11-20

Ma teatan teile, vennad, et evangeelium, mida ma olen kuulutanud, ei ole inimestelt, sest mina ei ole seda vastu võtnud ega õppinud inimeste käest, vaid Jeesuse Kristuse ilmutuse kaudu. Te olete ju kuulnud minu endisest elust juudi usus, et ma üliväga kiusasin taga Jumala kogudust ja püüdsin teda hävitada ning ma jõudsin juudi usus ette paljudest eakaaslastest oma rahva hulgas, olles palju innukam oma vanemate pärimuste suhtes. Kui aga Jumalale, kes minu on ema ihust alates välja valinud ja oma armu läbi kutsunud, oli meelepärane ilmutada mulle oma Poega, et ma kuulutaksin evangeeliumi Temast paganate seas, siis ma ei hakanud arutlema liha ja verega ega läinud ka üles Jeruusalemma nende juurde, kes enne mind olid apostlid, vaid läksin Araabiasse ja seejärel pöördusin jälle tagasi Damaskusesse. Seejärel, kolme aasta pärast, läksin ma üles Jeruusalemma Keefasega tutvuma ning jäin tema juurde viieteistkümneks päevaks. Kedagi teist apostlitest ma ei näinud kui vaid Jaakobust, Issanda venda. Ent mida ma teile kirjutan, vaata, ma kinnitan Jumala ees, et ma ei valeta!

Hüüd enne Evangeeliumi Johannese 21:17

Halleluuja. Halleluuja.
Issand, Sina tead kõik, Sina tead, et Sa oled mulle armas.
Halleluuja.

Johannese 21:1.15-19

Neil päevil ilmus Jeesus jüngritele veel Tibeeriase järve ääres. Kui nad olid einet võtnud, ütles Jeesus Siimon Peetrusele: Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind rohkem kui need? Peetrus ütles Talle: Jah, Issand, Sina tead, et Sa oled mulle armas. Jeesus ütles talle: Sööda mu tallesid! Tema ütles talle veel teist korda: Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind? Ta vastas Talle: Jah, Issand, Sina tead, et Sa oled mulle armas. Jeesus ütles talle: Hoia mu lambaid kui karjane! Tema ütles talle kolmandat korda: Siimon, Johannese poeg, kas ma olen sulle armas? Peetrus jäi kurvaks, et Jeesus küsis temalt kolmandat korda: Kas ma olen sulle armas? Ja ta ütles Temale: Issand, Sina tead kõik, Sina tead, et Sa oled mulle armas. Jeesus ütles talle: Sööda mu lambaid! Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kui sa olid noor, vöötasid sa end ise ning läksid, kuhu sa tahtsid, aga kui sa vanaks saad, siis sa sirutad oma käed välja ja keegi teine vöötab sind ning viib sind, kuhu sa ei taha. Aga seda Ta ütles vihjates, missuguse surmaga Peetrus pidi Jumalat austama. Aga kui Jeesus seda oli öelnud, ütles Ta talle: Järgne mulle!

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus