• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Efeslastele 3:8-19

Vennad, minule, kõige vähemale kõigi pühade seast, on see arm antud paganate seas kuulutada Kristuse äraarvamatut rikkust ja selgeks teha, milline on selle saladuse korraldus, mis igavikest alates on olnud varjul Jumalas, kes kõik on loonud, et Jumala mitmesugune tarkus nüüd saaks teatavaks koguduse kaudu taevalistele valitsustele ja võimudele ajastute ettemääramise järgi, mille Ta teostas Kristuses Jeesuses, meie Issandas, kelle sees meil on julge ligipääs usalduses usu kaudu Temasse. Seetõttu ma palun, et te ei nõrkeks minu kitsikustes teie pärast, mis on teie au. Sellepärast ma nõtkutan põlvi Isa ees, kelle lasteks nimetatakse kõiki suguvõsasid taevas ja maa peal, et Ta annaks teile oma au rikkust mööda saada tugevaks Tema Vaimu läbi seespidise inimese poolest, et Kristus usu kaudu elaks teie südameis ning te oleksite juurdunud ja rajatud armastusse, et võiksite täiesti mõista ühes kõigi pühadega, milline on armastuse laius ja pikkus ja kõrgus ja sügavus, ja ära tunda Kristuse armastuse, mis ületab kõik tunnetuse; et te oleksite täidetud Jumala kõige täiusega.

Graduale Psalm 25:8-9; Matteuse 11:29

Hea ja õiglane on Issand, sellepärast Ta õpetab patustele õiget teed!
Ta juhib alandlikud kulgema õigluses ja õpetab alandlikke oma teele!

Halleluuja. Halleluuja.
Võtke endi peale minu ike ja õppige minust, et mina olen tasane ja südamelt alandlik; ja te leiate hingamise oma hingedele.

Johannese 19:31-37

Et oli valmistuspäev ja et kehad ei jääks hingamispäevaks ristile – sest see hingamispäev oli suur –, palusid juudid Pilaatust, et ristilöödute sääreluud murtaks ja nad maha võetaks. Siis tulid sõjamehed ja murdsid esimese sääreluud ja teise omad, kes ühes Temaga olid risti löödud. Aga kui nad tulid Jeesuse juurde ja nägid Ta juba surnud olevat, ei murdnud nad Tema sääreluid, vaid üks sõjameestest pistis odaga Tema küljesse; ja kohe tuli välja verd ja vett. Ja see, kes seda nägi, on seda tunnistanud, ja tema tunnistus on tõsi, ja tema teab, et ta räägib tõtt, et teiegi usuksite. Sest see on sündinud, et Kiri täide läheks: Tema luid ärgu murtagu! Ja taas ütleb teine Kiri: Nad saavad näha, kellesse nad on pistnud!

 

UUS LUGEMISKAVA

5. Moosese 7:6-11

Neil päevil ütles Mooses rahvale: Sa oled Issandale, oma Jumalale, pühitsetud rahvas; Issand, sinu Jumal, on sind valinud olema Temale omandrahvaks kõigist rahvaist, kes maa peal on. Mitte, et te olete suurim kõigist rahvaist, ei ole Issand teid eelistanud ja valinud – ei, te olete ju väikseim kõigist rahvaist –, vaid sellepärast et Issand teid armastas ja tahtis pidada vannet, mille ta oli andnud teie vanemaile, tõi Issand teid vägeva käega välja ja lunastas sind orjusekojast vaarao, Egiptuse kuninga käest. Ja tea, et Issand, sinu Jumal, on Jumal, ustav Jumal, kes lepingut peab ja heldust osutab tuhandenda põlveni neile, kes Teda armastavad ja Tema käske peavad, aga kes tasub oma vihkajaile otsemaid, hävitades nemad; Ta ei viivita oma vihkaja ees, vaid tasub temale kohe. Pea seepärast neid käske, määrusi ja seadlusi, mis ma täna sulle annan, et sa neid täidaksid!

Graduale Psalm 103:1-4.6-8.10.17

Issanda heldus on igavesest igavesti!
Kiida, mu hing, Issandat, ja kõik, mis mu sees on, Tema püha nime!
Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta kõiki Tema heategusid!
Tema annab andeks kõik su ülekohtu, Tema parandab kõik su tõved.
Tema lunastab su elu hukatusest ja ehib sind helduse ja halastusega nagu pärjaga.
Issand teeb õigust ja mõistab õiglast kohut kõigile, kellele liiga tehakse.
Tema andis Moosesele teada oma teed, Iisraeli lastele oma teod.
Halastaja ja armuline on Issand, pikameelne ja rikas heldusest.
Tema ei tee meile meie pattu mööda ega tasu meile kätte meie pahategusid mööda. 
Issanda heldus on igavesest igavesti!

1. Johannese 4:7-16

Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast ja igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat. Kes ei armasta, see ei ole tundnud Jumalat, sest Jumal on armastus. Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal oma ainusündinud Poja on läkitanud maailma, et me Tema läbi elaksime. Selles on armastus – ei, mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et Tema on armastanud meid ja on läkitanud oma Poja lepitusohvriks meie pattude eest. Mu armsad, kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis oleme ka meie kohustatud armastama üksteist. Jumalat ei ole keegi iial näinud. Kui me üksteist armastame, siis püsib Jumal meis ja Tema armastus on saanud meis täiuslikuks. Sellest me tunneme, et me püsime Temas ja Tema meis, et Ta on andnud meile osa oma Vaimust. Ja me oleme näinud ja tunnistame, et Isa on läkitanud Poja maailma Päästjaks. Kes iganes tunnistab, et Jeesus on Jumala Poeg, selles püsib Jumal ning tema püsib Jumalas. Ja me oleme tunnetanud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu. Jumal on armastus, ja kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas.

Hüüd enne Evangeeliumi Matteuse 11:29

Halleluuja. Halleluuja.
Issand ütleb: Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik.
Halleluuja.

Matteuse 11:25-30

Neil päevil ütles Jeesus: Ma tänan Sind, Isa, taeva ja maa Issand, et Sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled selle ilmutanud väetitele! Jah, Isa, sest nõnda on see sündinud Sinu head meelt mööda. Kõik on mu Isa andnud mulle, ja keegi muu ei tunne Poega kui vaid Isa, ega ükski tunne Isa kui vaid Poeg ja see, kellele Poeg seda iganes tahab ilmutada. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge!

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus