• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

2. Korintlastele 8:9-15

Vennad, te tunnete meie Issanda Jeesuse Kristuse armu, et Tema, kuigi Ta oli rikas, sai vaeseks teie pärast, et teie Tema vaesusest saaksite rikkaks. Selle asja poolest ma annan nõu; sest see tuleb kasuks teile, kes juba mullu olite esimesed mitte ainult tegema, vaid ka tahtma. Aga nüüd viige ka täide oma tegemine, et nõnda nagu teil oli himu tahta, nõnda te ka lõpetaksite oma teo, sedamööda kuidas teil jõudu on. Sest kui on head tahtmist anda, siis on see vastuvõetav sel määral kuidas jõud kannab, mitte üle jõu. Sest ei ole vaja, et mis teistele on kergenduseks, teile oleks koormaks, vaid tasakaalustuseks nende puudusele olgu see, mida teil praegusel ajal on ülearu, et ka see, mida neil on ülearu, aitaks teie puudust ja nõnda sünniks tasakaal, nagu on kirjutatud: Sellel, kel oli palju, ei olnud ülearu, ja kel oli pisut, ei olnud puudust!

Graduale Jeesus Siiraki tarkuseraamat 44:16.20; Psalm 110:4

Vaata, see on ülempreester, kes oli oma elupäevil Jumala meele järele!
Ei ole leitud tema sarnast Kõigekõrgema Seaduse pidamisel.

Halleluuja. Halleluuja.
Sina oled preester igavesti Melkisedeki korra järele!
Halleluuja.

Luuka 12:32-34

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Ära karda, sa pisuke karjuke, sest teie Isa on heaks arvanud anda teile kuningriigi! Müüge ära, mis teil on, ja andke armuande! Valmistage enestele kukrud, mis ei vanane, ja varandus taevas, mis ei vähene, kuhu varas ligi ei pääse ja mida koi ei riku! Sest kus teie varandus on, seal on ka teie süda!

 

JÄTKUV LUGEMINE

2. Korintlastele 11:1-11

Oh vennad, et te minult ometi salliksite natuke rumalust! Küllap te seda sallitegi ka minult! Sest ma olen armukade teie pärast jumaliku armukadedusega; olen ma ju teid kihlanud üheainsale mehele, Kristusele, et teid esitada Temale kui puhast neitsit. Aga mina kardan, et nõnda nagu madu pettis Eevat oma kavalusega, vahest teiegi mõtted rikutakse ja need loobuvad siirast meelest ja kasinusest Kristuse suhtes. Sest kui keegi tuleb ja kuulutab mingisugust teist Jeesust, keda meie ei ole kuulutanud, või kui te saate teise vaimu, keda te ei ole saanud, või teise evangeeliumi kui see, mille te olete vastu võtnud, siis te seda küll salliksite. Sest ma ei arvanud ennast sugugi vähema olevat neist ülisuurtest apostlitest. Aga ehk ma küll olen õppimatu kõnelt, ei ole ma seda siiski mitte tunnetuselt, vaid me oleme kõikepidi seda kõigis asjus teile avalikuks teinud. Või olen ma teinud pattu sellega, et ma ennast alandasin, et teid ülendataks, ja teile ilma palgata kuulutasin Jumala evangeeliumi? Teisi kogudusi ma riisusin, neilt palka võttes, et teid teenida, ja kui mul oli puudust teie juures olles, ei olnud ma ühelegi vaevaks. Sest mis mul puudus, selle tasusid vennad, kes tulid Makedooniast, ja mingeis asjus ma ei tahtnud olla teile koormaks ega taha nüüdki. Nii tõesti kui Kristuse tõde on minus, ei tõkestata seda mu kiitlemist Ahhaiamaa kohtades. Miks? Kas sellepärast, et ma ei armasta teid? Jumal teab seda.

Graduale Psalm 111:1-4.7-8

Issanda kätetööd on tõde ja õiglus!
Ma tänan Issandat kõigest südamest õiglaste osaduses ja koguduses!
Suured on Issanda teod, uuritavad kõigile, kellel neist on hea meel!
Aulised ja ülevad on Tema tööd ja Tema õigus kestab igavesti!
Tema on mälestuse seadnud oma imetegudele! Halastaja ja armuline on Issand!
Tema kätetööd on tõde ja õiglus; usaldatavad on kõik Ta seadmised!
Need on toetatud ikka ja igavesti, need on tehtud tões ja õiguses!
Issanda kätetööd on tõde ja õiglus!

Hüüd enne Evangeeliumi Roomlastele 8:15

Halleluuja. Halleluuja.
Te olete saanud lapsepõlve Vaimu, kelles me hüüame: Abba! Isa!
Halleluuja.

Matteuse 6:7-15

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Kui te palvetate, siis ärge palju lobisege, nõnda nagu paganad, sest nad arvavad, et neid kuuldakse nende paljude sõnade tõttu. Ärge siis saage nende sarnaseks, sest Jumal, teie Isa, teab, mida te vajate, enne kui te Teda palute. Teie palvetage siis nõnda: Meie Isa, kes Sa oled taevas! Pühitsetud olgu Sinu nimi; Sinu riik tulgu; Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal; meie igapäevane leib anna meile tänapäev; ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele; ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast; sest Sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti! Aamen. Sest kui te annate andeks inimestele nende eksimused, siis annab teie taevane Isa ka teile andeks. Aga kui te inimestele nende eksimusi andeks ei anna, siis ei anna ka teie Isa teie eksimusi andeks.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus