• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Saalomoni Ülemlaul 2:8-14

Vaata, ta tuleb, ronides mägedel, hüpeldes küngastel. Mu kallim on nagu gasell või noor hirv. Vaata, ta seisab meie seina taga, heidab pilgu aknaist sisse, vaatab läbi võrede.Mu kallim räägib ja ütleb mulle: Tõuse, mu kullake, mu iludus, ja tule! Sest vaata, talv on möödunud, vihm on läinud oma teed, maa peal on näha õiekesi, lauluaeg on tulnud ja meie maal on kuulda turteltuvi häält. Viigipuu küpsetab oma marju, viinapuud õitsevad ja lõhnavad. Tõuse, mu kullake, mu iludus, ja tule! Mu tuvike kaljulõhedes, kuristiku peidupaigas! Näita mulle oma nägu, luba ma kuulen su häält, sest su hääl on meeldiv ja su nägu on ilus!

Graduale

Õnnis ja auväärne oled sa, Neitsi Maarja, rikkumatus puhtuses oled sa saanud Päästja emaks.
Neitsi, Jumalasünnitaja, Tema, keda ei suuda mahutada kogu maailm, on inimeseks saades varjunud sinu üsasse.

Halleluuja. Halleluuja.
Õnnis oled sa, pühim Neitsi Maarja, ja väärt kõike kiitust, sest sinust on tõusnud õiguse päike – Kristus, meie Jumal.
Halleluuja.

Luuka 1:39-47

Neil päevil asus Maarja teele ja ruttas mäestikku Juuda linna ja tuli Sakariase kotta ning teretas Eliisabetti. Ja sündis, kui Eliisabet kuulis Maarja tervitust, et laps hüppas tema ihus. Ja Eliisabet sai täis Püha Vaimu ja hüüdis suure häälega: Õnnistatud oled sina naiste seas ja õnnistatud on sinu ihu vili! Miks saab mulle osaks, et mu Issanda ema tuleb minu juurde? Sest vaata, kui su tervituse hääl mu kõrvu kostis, hüppas lapsuke mu ihus rõõmu pärast. Ja õnnis on naine, kes on uskunud, et läheb täide, mis Issand talle on kõnelnud. Ja Maarja ütles: Minu hing ülistab Issandat ja mu vaim hõiskab Jumala, minu Päästja pärast!

 

UUS LUGEMISKAVA

Sefanja 3:14-18

Hõiska, Siioni tütar, hüüa, Iisrael! Rõõmusta ja rõkata kogu südamest, Jeruusalemma tütar! Issand on võtnud tagasi kohtuotsuse sinu kohta, Ta on pööranud ära su vaenlase. Issand, Iisraeli kuningas, on su keskel, enam pole sul vaja näha õnnetust. Sel päeval öeldakse Jeruusalemmale: Ära karda, Siion, ärgu lõtvugu su käed! Issand, sinu Jumal, on su keskel, kangelane, kes aitab. Ta rõõmustab sinu pärast väga, Ta uuendab oma armastust sinuga, Ta tunneb hõisates sinust rõõmu. Ma võtan sinult ära need, kes on pühade pärast kurvad; ma võtan teotuse ära sinu pealt.

Graduale Jesaja 12:2-6

Suur on teie keskel Iisraeli püha!
Vaata, Jumal on mu pääste! Ma olen julge ega karda,
sest Issand Jumal on mu tugevus ja kiituslaul ja Tema oli mu päästja.
Te ammutate rõõmuga vett päästeallikaist.
Tänage Issandat, kuulutage Tema nime,
tehke teatavaks rahvaste seas Tema teod, tunnistage, et Tema nimi on kõrge!

Ülistage Issandat, sest Tema on teinud suuri asju, saagu see teatavaks kogu maal!
Hõiska ja rõkata rõõmust, Siioni elanik, sest Iisraeli Püha on teie keskel suur!
Suur on teie keskel Iisraeli püha!

Roomlastele 12:9-16

Vennad, teie armastus olgu siiras. Kurjast hoidudes kiinduge heasse! Vennaarmastuses olge üksteise vastu hellad, vastastikuses austuses jõudke üksteisest ette! Teenige Issandat tüdimatu innuga ja vaimult tulisena! Olge rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses, püsivad palves! Abistage pühasid nende puuduses, püüdke olla külalislahked! Õnnistage oma tagakiusajaid, õnnistage ja ärge needke! Rõõmustage rõõmsatega, nutke nutjatega! Olge omavahel üksmeelsed! Ärge mõtelge kõrgilt, vaid laske end tõmmata madalate hulka!

Hüüd enne Evangeeliumi Luuka 1:45

Halleluuja. Halleluuja.
Õnnis oled sa, Neitsi Maarja: sa oled uskunud, et läheb täide, mis Issand sulle on kõnelnud!
Halleluuja.

Luuka 1:39-56

Neil päevil asus Maarja teele ja ruttas mäestikku Juuda linna ja tuli Sakariase kotta ning teretas Eliisabetti. Ja sündis, kui Eliisabet kuulis Maarja tervitust, et laps hüppas tema ihus. Ja Eliisabet sai täis Püha Vaimu ja hüüdis suure häälega: Õnnistatud oled sina naiste seas ja õnnistatud on sinu ihu vili! Miks saab mulle osaks, et mu Issanda ema tuleb minu juurde? Sest vaata, kui su tervituse hääl mu kõrvu kostis, hüppas lapsuke mu ihus rõõmu pärast. Ja õnnis on naine, kes on uskunud, et läheb täide, mis Issand talle on kõnelnud. Ja Maarja ütles: Minu hing ülistab Issandat ja mu vaim hõiskab Jumala, minu Päästja pärast, sest Ta on vaadanud oma ümmardaja madaluse peale. Sest vaata, nüüdsest peale kiidavad mind õndsaks kõik sugupõlved, sest mulle on suuri asju teinud Vägev, ja püha on Tema nimi ja Tema halastus kestab põlvest põlveni neile, kes Teda kardavad. Ta on näidanud oma käsivarre kangust, Ta on pillutanud need, kes on ülbed oma südame meelelt. Ta on tõuganud maha võimukad troonidelt ja ülendanud alandlikke, näljaseid on Ta täitnud heade andidega, ent rikkad saatnud minema tühjalt. Ta on võtnud oma hooleks oma sulase Iisraeli, pidades meeles oma halastust, nõnda nagu Ta on rääkinud meie vanematele, Aabrahamile ja tema järglastele igavesti. Ja Maarja jäi Eliisabeti juurde umbes kolmeks kuuks ja pöördus siis tagasi koju.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus