• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

Koloslastele 1:12-20

Vennad, tänagem Isa, kes meid on teinud kõlblikuks osa saama pühade pärandist valguse riigis, kes meid on kiskunud välja pimeduse meelevallast ja asetanud oma armsa Poja kuningriiki, kelles meil on lunastus, pattude andeksandmine. Tema on nähtamatu Jumala kuju, kogu loodu esmasündinu, sest Tema läbi on loodud kõik, mis on taevais ja maa peal, mis on nähtav ja nähtamatu, olgu troonid või ülemused, olgu valitsused või meelevallad – kõik on loodud Tema läbi ja Tema poole. Tema ise on enne kõike ja kõik püsib koos Temas ja Ta on oma ihu, koguduse pea. Tema on algus, esmasündinu surnuist, et Ta kõiges saaks esimeseks. Sest Jumalal on olnud hea meel lasta kogu täiusel Temas elada ja lepitada Tema läbi enesega kõik, niihästi maapealsed kui taevalised, tehes rahu Tema ristivere läbi, Kristuses, meie Issandas.

Graduale Psalm 72:8.11; Taanieli 7:14 

Ta valitseb merest mereni ja Frati jõest ilmamaa otsani.
Ja Teda kummardavad kõik kuningad; kõik paganarahvad orjaku Teda!

Halleluuja. Halleluuja.
Tema valitsus on igavene valitsus, mis ei lakka, ja Tema kuningriik ei hukku.
Halleluuja.

Johannese 18:33-37

Neil päevil ütles Pilaatus Jeesusele: Kas Sina oled juutide kuningas? Jeesus vastas: Kas sa ütled seda omast peast või on teised sulle seda minu kohta öelnud? Pilaatus vastas: Egas mina juut ole! Sinu oma rahvas ja ülempreestrid on andnud Su minu kätte. Mis Sa oled teinud? Jeesus vastas: Minu kuningriik ei ole sellest maailmast. Kui minu kuningriik oleks sellest maailmast, küll mu sulased oleksid võidelnud, et mind ei oleks antud juutide kätte. Aga minu kuningriik ei ole siit. Pilaatus ütles nüüd Talle: Sina oled siis ikkagi kuningas? Jeesus vastas: Need on sinu sõnad, et mina olen kuningas. Mina olen selleks sündinud ja selleks tulnud maailma, et ma annaksin tunnistust tõe kohta. Igaüks, kes on tõe seest, kuuleb minu häält.

 

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus