• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Efeslastele 5:15-21

Vennad, vaadake hoolega, kuidas te elate: mitte nagu arutud, vaid nagu targad, kasutades aega õigesti, sest päevad on kurjad. Seepärast ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on Issanda tahtmine. Ja ärge joovastuge veinist, millest tuleb liiderlikkus, vaid saage täis Vaimu, lauldes omavahel psalme, hümne ja vaimulikke laule, lauldes ja pilli mängides kogu oma südamega Issandale, tänades alati Jumalat ja Isa meie Issanda Jeesuse Kristuse nimel. Alistuge üksteisele Kristuse kartuses.

Graduale Psalm 145:15-16; 108:2

Kõikide silmad ootavad Sind, Issand, ja Sina annad neile nende roa omal ajal;
Sina avad oma käe ja täidad kõik, mis elab, hea meelega.

Halleluuja. Halleluuja.
Kindel on mu süda, oh Jumal! Ma tahan laulda ja mängida, samuti mu au.
Halleluuja.

Johannese 4:46-53

Neil päevil tuli Jeesus taas Galilea Kaanasse, kus Ta oli muutnud vee veiniks. Ja seal oli üks kuninga ametimees, kelle poeg oli Kapernaumas haige. Kui ta kuulis, et Jeesus on tulnud Juudamaalt Galileasse, läks ta Tema juurde ja palus, et Jeesus tuleks alla ja teeks terveks tema poja, sest see oli suremas. Siis Jeesus ütles talle: Te usute mind ainult siis, kui näete tunnustähti ja imetegusid. Ametimees ütles Talle: Issand, tule alla, enne kui mu laps sureb! Jeesus ütles talle: Mine, sinu poeg elab! Ja inimene uskus sõna, mis Jeesus talle ütles, ning läks. Aga juba koduteel tulid ta sulased talle vastu teatega, et tema laps elab. Siis ta päris neilt tundi, mil pojal hakkas kergem. Nad ütlesid talle: Eile päeval kella ühe ajal lahkus temast palavik. Nüüd märkas isa, et see oli juhtunud täpselt sel ajal, mil Jeesus oli talle öelnud: Sinu poeg elab! Ja ta uskus, samuti kogu tema pere.

 

JÄTKUV LUGEMINE

Roomlastele 6:19-23

Vennad, ma räägin inimlikul kombel teie loomuse nõtruse pärast. Sest nii nagu te oma liikmed andsite orjaks rüvedusele ja ülekohtule, et teha ülekohut, nõnda andke nüüd oma liikmed õiguse teenritena pühitsuse jaoks. Sest kui te olite patu orjad, siis te olite vabad õigusest. Millist vilja te siis kandsite? Niisugust, mille pärast te nüüd häbenete. Sest selle tulemus on surm. Nüüd aga, kui te olete vabastatud patust ja saanud Jumala teenriteks, te kannate vilja pühitsuseks. Ja selle tulemus on igavene elu. Sest patu palk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas.

Graduale Psalm 1:1-2.3.4.6; Jeremija 17:7

Õnnistatud on mees, kes loodab Issanda peale.
Õnnis on mees, kes ei käi õelate nõu järgi
ega seisa patuste tee peal ega istu pilkajate killas,
vaid kel on hea meel Issanda Seadusest
ja kes uurib Ta Seadust ööd ja päevad.
Siis ta on otsekui puu, mis on istutatud veeojade äärde,
mis vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi; 
a kõik, mis ta teeb, läheb korda.
Aga nõnda ei ole õelad;
vaid nad on nagu aganad, mida tuul laiali ajab.
Sest Issand tunneb õigete teed, aga õelate tee läheb hukka.
Õnnistatud on mees, kes loodab Issanda peale.

Hüüd enne Evangeeliumi Filiplastele 3:8-9

Halleluuja. Halleluuja.
Ma olen minetanud kõik, et saada kasuks Kristust ja et mind leitaks Tema seest.
Halleluuja.

Luuka 12:49-53

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Tuld olen ma tulnud viskama maa peale, ja mida muud ma tahaksin, kui et see oleks juba süttinud! Aga mul on ees ristimine, millega mind ristitakse, ja kuidas mul on kitsas käes, kuni see on viidud lõpule! Kas te arvate, et ma olen tulnud rahu andma maa peale? Ma ütlen teile: ei sugugi, vaid hoopis lahkmeelt. Sest nüüdsest peale on viis ühes kojas lahkmeeles, kolm kahe vastu ja kaks kolme vastu, isa poja vastu ja poeg isa vastu, ema tütre vastu ja tütar ema vastu, ämm minia ja minia ämma vastu.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus