• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

1. Peetruse 3:8-15

Mu armsad, olge kõik üksmeelsed, kaastundlikud, vennaarmastajad, halastajad, alandlikud! Ärge tasuge kurja kurjaga ega sõimu sõimuga, vaid vastupidi, õnnistage, sest te teate, et olete kutsutud pärima õnnistust! Sest kes armastab elu ja näha häid päevi, see hoidku oma keelt kurja eest ja oma huuli pettust rääkimast; ta pöördugu ära kurjast ning tehku head; ta otsigu rahu ja nõudku seda taga. Sest Issanda silmad on õigete poole ja Tema kõrvad nende palvetamise poole; aga Issanda pale on pahategijate vastu! Ja kes peaks teile kurja tegema, kui te heategemises olete agarad? Aga kuigi te kannataksite õiguse pärast, siis olete ometi õndsad. Ärge kartke nende hirmutamist ja ärge kohkuge, vaid pühitsege Issandat Kristust oma südameis.

Graduale Psalm 84:10.9; 21:1

Meie kilp, Jumal, vaata siia ja pane tähele oma sulaste palet!
Issand, Vägede Jumal, võta kuulda oma sulaste palvet!

Halleluuja. Halleluuja.
Issand, Sinu võimusest rõõmutseb kuningas; kui väga ilutseb ta Sinu abist!
Halleluuja.

Matteuse 5:20-24

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Kui teie õigus pole palju parem kirjatundjate ja variseride omast, siis te ei saa taevariiki. Te olete kuulnud, et muistsele põlvele on öeldud: Sa ei tohi tappa!, ja kes iganes tapab, kuulub kohtu alla. Kuid mina ütlen teile, et igaüks, kes on oma vennale vihane, kuulub kohtu alla; aga kes iganes oma vennale ütleb Raka!, kuulub Suurkohtu alla; aga kes ütleb Sa jõle!, kuulub põrgutulle. Sellepärast, kui sa oma andi tood altarile ja seal meenub sulle, et su vennal on midagi sinu vastu, siis jäta oma and sinna altari ette ja mine lepi enne oma vennaga ja siis tule ja too oma and.

 

UUS LUGEMISKAVA

Saalomoni tarkuseraamat 1:13-15; 2:23-24

Jumal ei ole teinud surma ega tunne rõõmu elavate hukkumisest. Tema on ju kõik loonud, et see jääks, ja mis maailmas on sündinud, on tarvilik. Selles ei ole hukatuse mürki, maa peal ei ole surmavalla valitsust. Sest õigus on surematu. Jumal ju lõi inimese surematuks, tehes ta sarnaseks omaenese olemusega. Aga kuradi kadeduse läbi tuli maailma surm, ja seda kogevad need, kes kuuluvad temale.

Graduale Psalm 30:2.4-6.12-13

Issand, Sa oled mind toonud välja hädast, ma tahan Sind tänada igavesti!
Sind, Issand, ma ülistan, sest Sa oled mind toonud välja hädast ega ole lasknud mu vaenlasi rõõmustuda minu pärast!
Issand, Sina tõid mu hinge välja surmavallast, Sa elustasid mind nende hulgast, kes lähevad alla auku!
Laulge kiitust Issandale, teie, Tema vagad, ja ülistage Tema püha mälestust!
Sest Tema viha kestab silmapilgu, hea meel aga kogu eluaja; õhtul jääb nutt varaks, kuid hommikul on hõiskamine!
Sina oled muutnud mu kaebuse ringtantsuks minule; Issand, mu Jumal, ma tahan Sind tänada igavesti!
Issand, Sa oled mind toonud välja hädast, ma tahan Sind tänada igavesti!

2. Korintlastele 8:7.9.13-15

Vennad, otsekui te kõiges olete rikkad, usus ja sõnas ja tunnetuses ja kõiksuguses usinuses ja armastuses meie poolt teie vastu, nõnda olge helde käega selleski armastustöös. Sest te tunnete meie Issanda Jeesuse Kristuse armu, et Tema, kuigi Ta oli rikas, sai vaeseks teie pärast, et teie Tema vaesusest saaksite rikkaks. Sest ei ole vaja, et mis teistele on kergenduseks, teile oleks koormaks, vaid tasakaalustuseks nende puudusele olgu see, mida teil praegusel ajal on ülearu, et ka see, mida neil on ülearu, aitaks teie puudust ja nõnda sünniks tasakaal, nagu on kirjutatud: Sellel, kel oli palju, ei olnud ülearu, ja kel oli pisut, ei olnud puudust!

Hüüd enne Evangeeliumi 2. Timoteosele 1:10

Halleluuja. Halleluuja.
Meie Õnnistegija Jeesus Kristus  on hävitanud surma ja toonud valge ette elu evangeeliumi kaudu.
Halleluuja.

Markuse 5:21-43

Neil päevil, kui Jeesus paadiga jälle siiapoole kaldale oli jõudnud, kogunes palju rahvast Tema juurde, ja Ta oli mererannas. Siis tuleb üks kogudusekoja ülemaid, Jairus nimi, ja langeb Teda nähes Tema jalge ette maha ja palub Teda väga ning ütleb: Mu tütreke on hinge vaakumas; ma palun, et Sa tuleksid ja paneksid oma käed tema peale, et ta saaks terveks ning jääks ellu! Ja Ta läks temaga. Ja palju rahvast käis Tema järel ja rõhus Tema peale. Ja seal oli naine, kes oli kaksteist aastat olnud veritõves ja oli saanud palju kannatada mitme arsti all ning oli kulutanud kogu oma vara, ilma et ta oleks mingit abi saanud, kuna haigus oli läinud veel pahemaks. See oli kuulnud Jeesusest ja tuli rahva seas Tema selja taha ja puudutas Ta kuube. Sest ta mõtles: Kui ma aga puudutaksin Tema riideid, saaksin ma terveks! Ja kohe kuivas tema vereläte ja ta tundis oma ihu vaevast terveks saanud olevat. Ka Jeesus tundis kohe iseeneses, et vägi Temast oli väljunud, pöördus ümber rahva seas ja küsis: Kes puudutas mu riideid? Tema jüngrid ütlesid Talle: Sa näed, et rahvas rõhub Su peale, ja küsid: Kes puudutas mind? Ent Ta vaatas ümber, et näha, kes seda oli teinud. Siis lõi naine kartma ning värises, sest et ta teadis, mis temale oli sündinud, ja tuli ning heitis maha Tema ette ja ütles Temale kogu tõe. Aga Ta ütles naisele: Tütar, sinu usk on sind aidanud; mine rahuga ja ole terve oma vaevast! Kui Ta alles rääkis, tulid mõned kogudusekoja ülema perest ja ütlesid: Su tütar on surnud, mis sa Õpetajat veel tülitad? Aga Jeesus jättis tähele panemata, mida räägiti, ja ütles kogudusekoja ülemale: Ära karda, usu vaid! Ja Ta ei lasknud kedagi tulla ühes enesega kui vaid Peetruse, Jakoobuse ja Johannese, Jakoobuse venna. Ja nad tulevad kogudusekoja ülema majasse ja Ta näeb käratsemist ja nutjaid ja ulujaid, ja sisse minnes ütleb Ta neile: Mis te käratsete ja nutate? Laps ei ole surnud, vaid magab! Ja nad naersid Teda. Aga kui Ta kõik on välja ajanud, võtab Ta enesega lapse isa ja ema ja enese juures olijad ja läheb sisse sinna, kus laps maas oli. Ja lapse käest kinni hakates ütleb Ta temale: Talitaa kuum!, see on tõlgitult: Neitsike, ma ütlen sulle, tõuse üles! Ja sedamaid tõusis neitsike üles ja kõndis; ta oli juba kaksteist aastat vana. Ja nad ehmusid üliväga. Ja Ta keelas neid kangesti, et keegi seda ei saaks teada, ja käskis tütarlapsele süüa anda.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus