• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

Ta käib nende ees ning lambad järgnevad Talle, sest nad tunnevad Tema häält. (Jh 10:4)

Jumala Poeg on saanud inimeseks, meie eest kannatanud ja surnud, surnuist üles tõusnud ning taevasse läinud. Meie eel, sest Ta tahab, et meie käiksime Tema järel. Ta tahab seda meie enda pärast – et meil "oleks elu ja oleks seda ülirohkesti" (Jh 10:10).

"Kes ütleb enese püsivat Temas, see on ka ise kohustatud käima nõnda, nagu Tema on käinud." (1Jh 2:6) See on üks asi, mida tähendab see, et Tema käib meie ees ja meie Tema järel. Pühakiri õhutab meid võtma Teda eeskujuks (Hb 12:3), ja mitte üksnes tõelise inimesena, vaid ka Jumalana: "Võtke nüüd Jumal eeskujuks nagu armastatud lapsed!" (Ef 5:1) Milles? – "Käige armastuses, nõnda nagu Kristus meid on armastanud ja on iseenese loovutanud meie eest anniks ja ohvriks, magusaks lõhnaks Jumalale." (Ef 5:2) Niisiis: armastus, oma minast loobumine ja enda Jumalale andmine.

Seda kõike on Kristus teinud. Selles kõiges on Ta meile eeskujuks. Aga mitte ainult eeskujuks, vaid teeks. Ta käib meie eel ja on meile teeks nii eneseandmises, kannatustes ja surmas kui ka ülestõusmises ja taevaminemises. Ka meie oleme kaasatud Tema kannatustesse ja surma; ka meie oleme koos Temaga surmast tõusnud ja ülendatud uude ellu Jumala kirkuses; ka meie oleme saanud Jumalale "elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks" (Rm 12:1).

Mida see tähendab? Seda, et me ütleme Jumalale vana palve sõnadega: "Võta, Issand, kogu mu vabadus. Võta mu mälu, mu mõistus, kogu mu tahtmine." Ütleme koos Kristusega, et kui me ei ole valmis endast lõpuni loobuma, siis me tegelikult kaotame iseennast, isegi kui meile võib tunduda vastupidi (Lk 9:23-25). Kui me ei ole valmis panema Jumala ette – risti alla – maha kõike, kogu oma elu ja olemust, et võtta enda peale seesama rist ja järgneda Talle, siis võib meil küll olla nimi, et me elame, aga tegelikult oleme surnud (Ilm 3:1)

Suurbritannias tehtud uuringu järgi on asjad paljude inimeste – ka kristlaste – arvates veidi teisiti. Inimestelt küsiti, millise laulu esitamist oma matusel nad kõige enam sooviksid. Erinevalt aastatetagusest statistikast ei ole populaarseimaks iseendale soovitud matuselauluks enam "The Lord's My Shepherd" (meie lauluraamatus nr 364 "Jehoova on mu karjane") ega "Abide With Me" (meie lauluraamatus nr 410 "Oh Issand, jää"), vaid Frank Sinatra poolt ülituntuks lauldud "My Way"(minu tee), mille originaaliks on prantsuskeelne itk õnnetust armastusest pealkirjaga "Comme d'habitude" (nagu tavaliselt – kõlab üsna „üldinimlikult“).

"My Way" on kaunis ja sügavale südamesse minev laul, mille sõnum on kokkuvõetav umbes nii: kõige tähtsam elus on teha asju omal viisil, leida oma tee ning jääda sellele igal juhul kindlaks. Viimases salmis seisab midagi, mis kõlab esmapilgul üsna sarnaselt Jeesuse sõnadele Lk 9:25 ("Mis kasu on inimesel, kui ta võidaks terve maailma, aga kaotaks iseenese või teeks enesele kahju?"): "Mis on inimene, mis tal on – kui tal ei ole iseennast, siis ei ole tal midagi." Paraku jätkub tekst kinnitusega, et inimene peab seisma kindlalt iseenda eest, mitte nagu mõni – kui veidi interpreteerida ja utreerida – palvevend ("one who kneels").

Mina ise, see olen mina ise; ma olen elanud nii, nagu ma olen elanud – ma olen teinud seda omal viisil ja seepärast olen ma üks tõeliselt kõva mees või naine! Mis mul teistest või kellestki kõrgemast – mina ise! Minu tee! Peaasi on leida oma tee ja sellele kindlaks jääda!

Aga kui see tee on vale? Kas tõeliselt tark ja kõva mees on see, kes ka valesti valitud teed mööda rusikaga vastu rinda tagudes kõhklematult edasi tormab, või see, kes tunnistab oma eksimust ja üritab leida õiget teed? Kas see, kes on võimeline tunnistama sedagi, et ta ise ei suuda alati õiget teed leida – ja kui ka suudaks, siis ei ole ta seda teed ise rajanud, nii nagu ka oma eesmärki ja iseennastki mitte –, või see, kes väidab, et vahet pole, tähtis on minna edasi, ükskõik kuhu, peaasi, et „oma südant kuulates“.

Muidugi tahaksime kõik olla karjased. Aga kui tegelikult on vaid üks Karjane, kes võib meid tõelisse ellu juhtida, siis kas poleks mõistlik minna koos Temaga? Nii, et My Way asemele võiks astuda His Way ja sellest saaks Our Way.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus