• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

1. Peetruse 4:7-11

Mu armsad, olge siis arukad ja kained palveteks. Üle kõige olgu püsiv teie omavaheline armastus, sest armastus katab kinni pattude hulga. Olge üksteise vastu külalislahked ilma nurisemata! Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud, nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad. Kui keegi räägib, siis ta rääkigu nagu Jumala sõnul, kui keegi teenib, siis teenigu nagu selle jõuga, mille Jumal annab, nõnda et Jumal saaks kõigiti austust Jeesuse Kristuse, meie Issanda kaudu, kelle päralt on kirkus ja võimus igavesest ajast igavesti! Aamen.

Graduale Psalm 47:9; Johannese 14:18.28

Halleluuja. Halleluuja.
Jumal on kuningas rahvaste üle, Jumal istub oma pühal aujärjel.
Halleluuja.
Ma ei jäta teid orbudeks, ma tulen teie juurde, küll te siis rõõmustate.
Halleluuja.

Johannese 15:26-27; 16:1-4

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Kui tuleb Lohutaja, kelle ma teile Isa juurest saadan, Tõe Vaim, kes lähtub Isast, siis Tema tunnistab minust. Ja teiegi tunnistate, sest te olete olnud minuga algusest peale. Seda ma olen rääkinud teile, et te ei komistaks. Nad heidavad teid kogudusest välja. Jah, tuleb tund, mil igaüks, kes teid tapab, arvab end Jumalale teenet osutavat. Ja seda nad teevad, sest nad ei ole ära tundnud ei Isa ega mind. Kuid seda olen ma teile rääkinud, et kui see tund tuleb, siis tuleks teile meelde, et mina olen seda teile öelnud.

 

JÄTKUV LUGEMINE

Apostlite teod 25:13-21

Neil päevil saabusid Kaisareasse kuningas Agrippa ja Berenike Festust tervitama. Kui nad olid juba mitu päeva seal viibinud, jutustas Festus kuningale Pauluse lugu: Feeliks on jätnud vangi ühe mehe, kelle vastu mu Jeruusalemmas oleku ajal juudi ülempreestrid ja vanemad esitasid ametliku avalduse ja palusid tema surmamõistmist. Ma vastasin neile, et roomlastel ei ole kombeks ühtegi inimest anda hukkamiseks, enne kui süüdistatav saab võimaluse seista silm silma vastu süüdistajatega ja kosta enda eest kaebuse vastu. Kui nad siis siia tulid, istusin ma viivitamata järgmisel päeval kohtujärjele ning käskisin mehe ette tuua. Aga süüdistajad, kes seisid ta ümber, ei suutnud tema vastu esitada ühtki süüdistust niisugustes kuritegudes, nagu mina oletasin, vaid neil oli temaga mõningaid vaidlusküsimusi nende oma usuviisi suhtes ja kellegi surnud Jeesuse suhtes, kelle Paulus väitis elavat. Olles aga nõutuses nende vaidluste asjus, küsisin ma, kas ta ei tahaks minna Jeruusalemma ja seal lasta kohut mõista enese üle neis asjus. Aga kui Paulus nõudis, et teda kinni peetaks Tema Majesteedile otsustamise jätmiseks, siis ma käskisingi teda kinni pidada, kuni ma võin ta saata keisri juurde.

Graduale Psalm 103:1-2.11-12.19-20

Issand on oma aujärje kinnitanud taevasse.
Kiida, mu hing, Issandat, ja kõik, mis mu sees on, Tema püha nime!
Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki Tema heategu!
Sest otsekui taevas on maast kõrgel, nõnda on Tema heldus võimas nende vastu, kes Teda kardavad.
Nii kaugel kui ida on läänest, nii kaugele viib Ta meist meie üleastumised.
Issand on oma aujärje kinnitanud taevasse, Tema kuningriik valitseb kõiki.
Kiitke Issandat, Tema inglid, teie, vägevad sangarid, kes täidate Tema käske.
Issand on oma aujärje kinnitanud taevasse.

Hüüd enne Evangeeliumi Johannese 14:26

Halleluuja. Halleluuja.
Issand ütleb: Püha Vaim õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud.
Halleluuja.

Johannese 21:1.15-19

Neil päevil ilmus Jeesus jüngritele veel Tibeeriase järve ääres. Kui nad olid einet võtnud, ütles Jeesus Siimon Peetrusele: Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind rohkem kui need? Peetrus ütles Talle: Jah, Issand, Sina tead, et Sa oled mulle armas.” Jeesus ütles talle: Sööda mu tallesid! Tema ütles talle veel teist korda: Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind? Ta vastas Talle: Jah, Issand, Sina tead, et Sa oled mulle armas. Jeesus ütles talle: Hoia mu lambaid kui karjane! Tema ütles talle kolmandat korda: Siimon, Johannese poeg, kas ma olen sulle armas? Peetrus jäi kurvaks, et Jeesus küsis temalt kolmandat korda: Kas ma olen sulle armas? Ja ta ütles Temale: Issand, Sina tead kõik, Sina tead, et Sa oled mulle armas. Jeesus ütles talle: Sööda mu lambaid! Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kui sa olid noor, vöötasid sa end ise ning läksid, kuhu sa tahtsid, aga kui sa vanaks saad, siis sa sirutad oma käed välja ja keegi teine vöötab sind ning viib sind, kuhu sa ei taha. Aga seda Ta ütles vihjates, missuguse surmaga Peetrus pidi Jumalat austama. Aga kui Jeesus seda oli öelnud, ütles Ta talle: Järgne mulle!

 

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus