• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

Saalomoni Tarkuseraamat 5:1-5

Õige astub suure julgusega oma rõhujate ja teiste ette, kes tema hädast ei hoolinud. Seda nähes nad värisevad kohutavas hirmus ja jahmuvad tema ootamatu päästmise pärast. Kahetsedes räägivad nad omavahel, ohkavad hingeahastuses ja ütlevad: See on see, keda me kunagi naeruks panime ja kes oli meile sõimusõnaks. Meie, meeletud, pidasime tema elu hulluseks ja tema surma häbistavaks. Kuidas küll teda on arvatud Jumala laste hulka ja miks on tema pärand püha rahva keskel!

Graduale Psalm 89:6; 21:4

Halleluuja. Halleluuja.
Taevad tunnistavad Sinu imetegusid, Issand, ja pühade kogudus Sinu ustavust.
Halleluuja.
Sina tulid temale vastu heade õnnistustega; Sa panid temale pähe kullast krooni.
Halleluuja.

Johannese 15:1-7

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Mina olen tõeline viinapuu ja mu Isa on aednik. Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, lõikab Ta ära, ja igaühte, mis kannab vilja, Ta puhastab, et see kannaks rohkem vilja. Teie olete juba puhtad sõna tõttu, mida ma teile olen rääkinud. Jääge minusse ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja omaette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. Kes ei jää minu külge, heidetakse välja nagu oks, ja ta kuivab. Ja nad kogutakse kokku ja visatakse tulle ja nad põlevad ära. Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate, ning see sünnib teile.

 

JÄTKUV LUGEMINE – ÜLESTÕUSMISAJA VII ESMASPÄEV

Apostlite teod 19:1-8

Kui Apollos oli Korintoses, sündis, et Paulus käis läbi ülamaakonnad ja tuli alla Efesosse. Ja leides sealt mõned jüngrid, küsis ta neilt: Kas te võtsite vastu Püha Vaimu, kui te saite usklikuks? Nemad aga vastasid: Me ei ole kuulnudki, et Püha Vaim on. Ja tema ütles: Millesse siis teie olete ristitud? Nemad vastasid: Johannese ristimisse. Aga Paulus ütles: Johannes ristis meeleparandusristimisega, öeldes rahvale, et nad usuksid sellesse, kes tuleb pärast teda, see tähendab Jeesusesse. Seda kuuldes lasksid nad endid ristida Issanda Jeesuse nimesse. Ja kui Paulus pani oma käed nende peale, tuli neile Püha Vaim ja nad rääkisid võõraid keeli ja ennustasid. Neid oli kokku umbes tosin meest. Paulus läks siis sünagoogi ning rääkis julgesti kolm kuud, väideldes ja veendes inimesi Jumala riigi asjus.

Graduale Psalm 68:2-7.33

Laulge Jumalale, mängige Issandale kiitust!
Jumal tõuseb! Tema vaenlased hajuvad ja Tema vihkajad põgenevad Tema palge eest.
Nagu suits haihtub, nõnda Sa nad hajutad;
nagu vaha tule paistel sulab, nõnda hukkuvad õelad Jumala palge ees.
Kuid õiged rõõmutsevad ja hõiskavad Jumala palge ees ning ilutsevad rõõmu pärast.
Laulge Jumalale, mängige, kiites Tema nime, hõisake rõõmu pärast Tema ees!
Ta on vaeslaste isa ja lesknaiste asjaajaja, Jumal oma pühas elamus.
Jumal paneb üksildased elama majadesse ja viib välja vangid jõukale elujärjele.
Laulge Jumalale, mängige Issandale kiitust!

Hüüd enne Evangeeliumi Kl 3:1

Halleluuja. Halleluuja.
Te olete koos Kristusega olete üles äratatud. Otsige siis seda, mis on ülal, kus Kristus istub Jumala paremal käel.
Halleluuja.

Johannese 16:29-33

Jüngrid ütlesid Jeesusele: Vaata, nüüd Sa räägid täie selgusega ega räägi võrdumitega. Nüüd me teame, et Sina tead kõike ega vaja, et keegi Sinu käest küsiks. Seetõttu me usume, et Sina oled pärit Jumala juurest. Jeesus vastas neile: Kas te nüüd usute? Ennäe, tund tuleb ja on juba tulnud, et teid hajutatakse igaüks ise kohta ning te jätate mu üksi. Ja ometi ma ei ole üksi, sest Isa on minuga. Seda ma olen teile rääkinud, et teil oleks rahu minus. Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged: mina olen maailma ära võitnud.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus