• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Jaakobuse 5:16-20

Mu armsad, tunnistage üksteisele oma eksimused ja palvetage üksteise eest, et saaksite terveks; õige inimese vägev palve suudab palju. Eelija oli samasugune nõder inimene nagu meiegi, ja ta palus kangesti, et ei sajaks vihma; ja kolm aastat ja kuus kuud ei sadanud vihma maa peale. Ja tema palus jälle ja taevas andis vihma ja maa kandis oma vilja. Vennad, kui keegi teie seast eksib ära tõest ja keegi pöörab tema tagasi, siis teadke, et kes patuse pöörab tema eksiteelt, see päästab tema hinge ja katab kinni pattude hulga.

Graduale Psalm 118:1

Halleluuja. Halleluuja.
Tänage Issandat, sest Tema on hea, sest Tema heldus kestab igavesti!
Halleluuja.

Luuka 11:5-13

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Kellel teie seast on sõber ja ta läheks südaöösel ta juurde ja ütleks temale: sõber, laena mulle kolm leiba, sest mu sõber on teelt tulnud mu juurde ja mul ei ole, mida talle ette paneksin! Kas tema peaks toast vastama ning ütlema: Ära tee mulle tüli, uks on juba lukus ja mu lapsukesed on minuga voodis; ma ei või üles tõusta sulle andma! Ma ütlen teile, kui ta üles ei tõuseks ja talle ei annaks, sellepärast et ta on tema sõber, siis tõuseks ta ometi üles tema pealekäimise pärast ning annaks talle, niipalju kui talle vaja. Ka mina ütlen teile: paluge, siis antakse teile; otsige, siis te leiate; koputage, siis avatakse teile. Sest igaüks, kes palub, see saab, ja kes otsib, see leiab, ja kes koputab, sellele avatakse. Ent missugune isa on teie seas, kellelt poeg palub kala, et ta annaks sellele kala asemel mao? Või kui ta palub muna, ta annaks talle skorpioni? Kui nüüd teie, kes olete kurjad, märkate anda häid ande oma lastele, kui palju enam Isa taevast annab Püha Vaimu neile, kes Teda paluvad.

 

JÄTKUV LUGEMINE

Apostlite teod 16:11-15

Neil päevil me läksime Troast teele ja tulime otsekohe Samotraakesse ja järgmisel päeval Neapolisse ja sealt Filipisse, mis on esimesi linnu tolles Makedoonia osas, asulinn. Sinna linna me jäime peatama mõneks päevaks. Ja hingamispäeval me läksime linnast välja jõe äärde, kus neil oli kombeks käia palvusel, ja istusime maha ning kõnelesime naistele, kes olid kokku tulnud. Ja ka üks jumalakartlik naine, nimega Lüüdia, purpurimüüja Tüatiira linnast, kuulas jutlust. Tema südame avas Issand, et ta pani tähele seda, mida Paulus rääkis. Aga kui tema ja ta pere olid ristitud, palus ta meid ning ütles: Kui te arvate, et ma olen saanud usklikuks Issandasse, siis tulge mu kotta ja jääge sinna! Ja ta käis meile peale.

Graduale Psalm 149:1-6.9

Issandal on hea meel oma rahvast!
Laulge Issandale uus laul, Tema kiituslaul vagade kogus!
Iisrael rõõmustugu oma tegijast! Siioni lapsed ilutsegu oma kuningast!
Nad kiitku reastikku Tema nime, trummide ja kanneldega mängigu nad Temale!
Sest Issandal on hea meel oma rahvast, Ta ehib viletsad õndsusega!
Vagad ilutsegu au sees, nad hõisaku oma voodites!
Neil olgu kurgus Jumala ülistus ja käes kaheterane mõõk,
et saata täide kirjutatud kohtuotsus! See on auks kõigile Tema vagadele!
Issandal on hea meel oma rahvast!

Hüüd enne Evangeeliumi Johannese 15:26-27

Halleluuja. Halleluuja.
Issand ütleb: Tõe Vaim, Tema tunnistab minust, ja teiegi tunnistate.
Halleluuja.

Johannese 15:26-16:4

Õhtul enne oma kannatusi ja surma ütles Jeesus oma jüngritele: Kui Trööstija tuleb, kelle mina teile läkitan Isalt, tõe Vaim, kes lähtub Isast, see tunnistab minust. Ja teiegi tunnistate, sest te olete algusest peale olnud ühes minuga! Seda ma olen teile rääkinud, et te ei taganeks. Nad heidavad teid kogudusest välja ja tuleb aeg, mil igaüks, kes teid tapab, arvab au andvat Jumalale. Ja seda nad teevad, sellepärast et nad ei tunne Isa ega mind. Aga seda ma olen teile rääkinud, et kui tuleb see aeg, te mõtleksite sellele, et mina teile seda olen öelnud.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus