• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Jaakobuse 1:22-27

Mu armsad, olge sõna tegijad ja mitte ükspäinis kuuljad, iseendid pettes. Sest kui keegi on sõna kuulja ja mitte tegija, siis on ta mehe sarnane, kes vaatab oma ihulikku palet peeglis. Ta vaatas ennast, läks minema ja unustas varsti, missugune ta oli. Aga kes vabaduse täiusliku käsu sisse kummardades on vaadanud ja jääb selle juurde, ei ole unustav kuulja, vaid on teo tegija; see on õnnis oma tegemises. Kui keegi arvab Jumalat teenivat ja ei talitse oma keelt, vaid petab oma südant, selle jumalateenistus on tühine. Puhas ja laitmatu jumalateenistus Jumala ja Isa ees on see: vaestelaste ja lesknaiste eest hoolitseda nende viletsuses ja hoida ennast maailmast reostamatuna. 

Graduale Johannese 16:28

Halleluuja. Halleluuja.
Kristus on üles tõusnud ja valgustanud meid, keda Ta on oma verega lunastanud.
Halleluuja.
Ma olen lähtunud Isast ja tulnud maailma; taas ma jätan maha maailma ja lähen Isa juurde!
Halleluuja.

Johannese 16:23-30

Õhtul enne oma kannatusi ja surma ütles Jeesus oma jüngritele: Tõesti, tõesti ma ütlen teile, et mida te iganes Isalt palute, seda ta annab teile minu nimel! Tänini ei ole te midagi palunud minu nimel. Paluge, siis te saate, et teie rõõm võiks olla täielik. Seda ma olen teile rääkinud võrdumitega; aga tuleb aeg, mil ma teile enam ei räägi võrdumitega, vaid kuulutan Isast teile avalikult. Sel päeval te palute minu nimel. Ja ma ei ütle teile, et ma palun Isa teie eest. Sest Isa ise armastab teid, sellepärast et teie olete mind armastanud ja uskunud, et mina olen lähtunud Jumalast. Ma olen lähtunud Isast ja tulnud maailma; taas ma jätan maha maailma ja lähen Isa juurde! Tema jüngrid ütlesid: Vaata, nüüd Sa ütled lausa ega räägi võrdumitega! Nüüd me teame, et Sa tead kõik ja et Sul ei ole vaja, et keegi Sinult küsib. Sellest me usume, et Sa oled lähtunud Jumala juurest!

 

UUS LUGEMISKAVA

Apostlite teod 10:25-26.34-35.44-48

Neil päevil, kui Peetrus astus Kaisareas sisse Korneeliuse kotta, läks Korneelius talle vastu ning heitis tema jalge ette maha ja kummardas. Aga Peetrus tõstis ta üles ja ütles: Tõuse üles, ka mina ise olen inimene! Siis Peetrus avas oma suu ning ütles: Ma mõistan tõesti, et Jumal ei tee vahet isikute vahel, vaid kõige rahva seast on see, kes Teda kardab ja teeb õigust, Tema meele järgi. Kui Peetrus neid sõnu alles rääkis, langes Püha Vaim kõikide peale, kes seda sõna kuulsid! Ja usklikud ümberlõigatute hulgast, niipalju kui neid ühes Peetrusega oli tulnud, ehmusid, et Püha Vaimu and valati ka paganate peale, sest nad kuulsid neid võõraid keeli rääkivat ja Jumalat väga ülistavat. Siis Peetrus ütles: Kas keegi võib vett keelata, et ei ristitaks neid, kes on saanud Püha Vaimu nõnda nagu meiegi? Ja ta käskis neid ristida Issanda nimesse. Siis nad palusid teda, et ta jääks mõneks päevaks nende juurde.

Graduale Psalm 98:1-4

Issand on andnud teada oma pääste paganate silme ees!
Laulge Issandale uus laul, sest Ta on teinud imetegusid: Tema parem käsi ja Tema püha käsivars on toonud Temale võidu!
Issand
 on andnud teada oma pääste, Tema on ilmutanud oma õigust paganate silme ees!
Ta on tuletanud meelde oma heldust ja oma ustavust Iisraeli soo vastu; kõik ilmamaa otsad on näinud meie Jumala päästet!
Hõisake Issandale, kogu ilmamaa, tõstke hõisates häält ja mängige Temale!
Issand on andnud teada oma pääste paganate silme ees!

1. Johannese 4:7-10

Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast, ja igaüks, kes armastab, on Jumalast sündinud ja tunneb Jumalat. Kes ei armasta, ei ole Jumalat ära tundnud; sest Jumal on armastus. Selles on Jumala armastus meie vastu avalikuks saanud, et Jumal oma ainusündinud Poja on läkitanud maailma, et me Tema läbi elaksime. Selles on armastus – ei mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid selles, et Tema meid on armastanud ja on läkitanud oma Poja lepituseks meie pattude eest.

Hüüd enne Evangeeliumi Johannese 14:23

Halleluuja. Halleluuja.
Issand ütleb: Kui keegi mind armastab, küll ta peab minu sõna, ja minu Isa armastab teda, ja me teeme eluaseme tema juurde.
Halleluuja.

Johannese 15:9-17

Õhtul enne oma kannatusi ja surma ütles Jeesus oma jüngritele: Otsekui minu Isa on armastanud mind, nõnda olen ka mina teid armastanud; jääge minu armastusse. Kui te peate minu käsusõnu, siis te jääte minu armastusse, nõnda nagu mina olen pidanud oma Isa käsusõnu ja jään Tema armastusse. Seda ma olen teile rääkinud, et minu rõõm oleks teie sees ja teie rõõm saaks täielikuks. See on minu käsusõna, et te armastaksite üksteist nõnda nagu mina teid olen armastanud! Suuremat armastust ei ole kellelgi kui see, et ta jätab oma elu oma sõprade eest! Teie olete mu sõbrad, kui te teete, mida mina teid käsin. Ma ei ütle teid enam orjad olevat; sest ori ei tea, mida ta isand teeb. Vaid ma olen teid nimetanud sõpradeks, sest ma olen teile teada andnud kõik, mis ma oma Isalt olen kuulnud. Mitte teie ei ole mind valinud, vaid mina olen teid valinud ja olen teid seadnud, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks ja Isa teile annaks, mida te iganes palute minu nimel. Seda ma käsin teid, et te armastaksite üksteist! 

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus