• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

Jeesus Siiraki tarkuseraamat 39:5-10

Õige kingib oma südame varakult Issandale, oma Loojale, ja ta palvetab Kõigekõrgema ees. Ta avab suu palveks ja anub oma pattude pärast. Kui suur Issand tahab, siis ta täitub tarkuse vaimuga. Ta laseb voolata tarkusesõnu ja ülistab palves Issandat. Ta kasutab õigesti oma tahet ja mõistust ning mõtiskleb saladuste üle. Ta teeb teatavaks oma kasvatava õpetuse ja kiitleb Issanda lepingu seadusest. Paljud ülistavad tema taipu ja seda ei unustata iialgi. Mälestus temast ei kustu ja tema nimi elab põlvest põlve. Rahvad räägivad tema tarkusest ja kogudus kuulutab tema kuulsust.

Graduale Jeesus Siiraki tarkuseraamat 45:7; Hoosea 14:6

Halleluuja. Halleluuja.
Issand armastas teda, rõõmustas teda iluehtega ja pani temale selga aukuue.
Halleluuja.
Õige võrsub nagu lilleke ja õitseb igavesti Issanda ees.
Halleluuja.

Matteuse 5:13-19

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Teie olete maa sool. Aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks? Ei see kõlba enam millekski muuks kui visata inimeste jalgade tallata. Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambijalale, nii et selle valgus paistab kõigile majasolijatele. Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas. Ärge arvake, et ma olen tulnud Seadust või Prohveteid tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. Tõesti, ma ütlen teile, ükski täpp ja ükski kriips ei kao Seadusest seni, kuni taevas ja maa püsivad, kuni kõik, mis sündima peab, on sündinud. Seda, kes iganes nendest käskudest ka kõige pisema tühistab ja teisi sedasama tegema õpetab, hüütakse kõige pisemaks taevariigis. Kes aga selle järgi teeb ja õpetab, seda hüütakse suureks taevariigis.

  

JÄTKUV LUGEMINE

Apostlite teod 16:1-10

Neil päevil saabus Paulus Derbesse ja Lüstrasse. Ja vaata, seal oli jünger, uskliku juudi naise poeg, aga kreeka isast, Timoteos nimi, kelle kohta Lüstra ja Ikoonioni vennad andsid hea tunnistuse. Paulus tahtis teda enesega teele kaasa. Ja ta võttis ning lõikas tema ümber kohalike juutide pärast, sest need kõik teadsid, et Timoteose isa oli olnud kreeklane. Kui nad siis linnu mööda käisid, andsid nad kogudustele täitmiseks need korraldused, mis apostlid ja vanemad Jeruusalemmas olid otsustanud. Nõnda siis kinnitati kogudusi usus ja nende arv kasvas päevast päeva. Ja nemad läksid läbi Früügia- ja Galaatiamaa, sest Püha Vaim oli keelanud neil sõna rääkimast Aasias. Kui nad jõudsid Müüsiani, püüdsid nad matkata Bitüüniasse, aga Jeesuse Vaim ei lubanud. Nii tulid nad Müüsiast möödudes alla Troasesse. Ja Paulus nägi öösel nägemuse: üks makedoonia mees seisis ja palus teda: Tule meie juurde Makedooniasse ja aita meid! Kui ta oli seda nägemust näinud, püüdsime kohe minna Makedooniasse, olles veendunud, et Issand on meid kutsunud neile evangeeliumi kuulutama.

Graduale Psalm 100

Hõisake Issandale, kõik ilmamaad!
Teenige Issandat rõõmuga, tulge Tema palge ette hõiskamisega!
Teadke, et Issand on Jumal!
Tema on meid teinud ja Tema omad me oleme,
Tema rahvas ja Tema karjamaa kari.
Tulge sisse Ta väravaist tänuga, Tema õuedesse kiitusega;
ülistage Teda ja andke tänu Ta nimele!
Sest Issand on hea, Tema heldus kestab igavesti
ja Tema ustavus põlvest põlve.
Hõisake Issandale, kõik ilmamaad!

Hüüd enne Evangeeliumi Kl 3:1

Halleluuja. Halleluuja.
Kui te nüüd koos Kristusega olete üles äratatud, siis otsige seda, mis on ülal, kus Kristus istub Jumala paremal käel.
Halleluuja.

Johannese 15:18-21

Jeesus ütles oma jüngritele: Kui maailm teid vihkab, siis teadke, et ta on mind vihanud enne teid. Kui te oleksite maailmast, siis maailm armastaks teid kui omi, aga et teie ei ole maailmast, vaid mina olen teid maailmast ära valinud, seepärast maailm vihkab teid. Pidage meeles sõna, mis mina teile olen öelnud: Ei ole teener suurem kui ta isand! Kui nad on taga kiusanud mind, kiusavad nad taga teidki. Kui nad on pidanud minu sõna, peavad nad teiegi sõna. Kuid seda kõike nad teevad teile minu nime pärast, sest nad ei tunne Teda, kes minu on saatnud.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus