• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Jaakobuse 1:17-21

Mu armsad, iga hea and ja iga täiuslik kink tuleb ülalt, valguste Isalt, kelle juures ei ole muutust ega varjutuste varju. Tema on oma tahtel meid sünnitanud tõe sõna kaudu, et me oleksime otsekui uudsevili Tema loodute seas. Teadke seda, mu armsad vennad! Iga inimene olgu aga kärmas kuulama, pikaldane rääkima, pikaldane vihastama. Sest mehe viha ei soeta õigust Jumala ees. Seepärast pange maha kõik rüvedus ja rohke kurjus ning võtke tasaduses vastu sõna, mis teisse on istutatud ja suudab päästa teie hinge.

Graduale Psalm 118:15-16; Roomlastele 6:9

Halleluuja. Halleluuja.
Issanda parem käsi teeb vägevaid tegusid! Issanda parem käsi on tõusnud kõrgele.
Halleluuja.
Kristus, olles üles äratatud surnuist, ei sure enam kunagi; surm ei valitse Teda enam.
Halleluuja.

Johannese 16:5-14

Jeesus ütles oma jüngritele: Nüüd ma lähen Tema juurde, kes minu on saatnud, ja keegi teist ei küsi minult: Kuhu Sa lähed? Kuid et ma seda teile olen rääkinud, siis on kurbus täitnud teie südame. Kuid ma ütlen teile tõtt: teile on parem, et ma lahkun, sest kui ma ei lahkuks, ei tuleks Lohutaja teie juurde, aga kui ma ära lähen, siis ma saadan Tema teie juurde. Ja kui Ta tuleb, siis Ta toob maailmale selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta: patu kohta, et nad ei usu minusse; õiguse kohta, et ma lähen Isa juurde ja teie ei näe mind enam; kohtu kohta, et selle maailma vürst on süüdi mõistetud. Mul on teile veel palju öelda, aga teie ei suuda seda praegu taluda. Aga kui Tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib Ta teid kogu tõesse, sest Tema ei räägi iseenesest, vaid Ta räägib, mida kuuleb, ja Ta kuulutab teile tulevasi asju. Tema kirgastab mind, sest Ta võtab minu omast ja kuulutab teile.

 

JÄTKUV LUGEMINE

Apostlite teod 15:22-31

Neil päevil arvasid apostlid ja vanemad koos terve kogudusega heaks valida endi seast mehi ja saata need Antiookiasse koos Pauluse ja Barnabasega, nimelt Juuda, hüüdnimega Barsabas, ja Siilase, kes mõlemad olid juhid vendade hulgas. Nendega nad saatsid järgmise kirja: Apostlid ja vanemad, teie vennad, tervitavad vendi paganate seast, kes elavad Antiookias ja Süüria- ja Kiliikiamaal! Et me oleme kuulnud, et mõned, kes meie seast on välja läinud, kuigi meie neid ei ole volitanud, on oma kõnedega teid rahutuks teinud ja teie hinged kitsikusse viinud, siis oleme meie üksmeelselt arvanud heaks valida mehi ja saata need teie juurde koos meie armsate Barnabase ja Paulusega, meestega, kes on pannud oma elu kaalule meie Issanda Jeesuse Kristuse nime pärast. Nii me siis läkitasime Juuda ja Siilase, et need teile ka suusõnal teataksid sedasama. Sest Püha Vaim ja meie oleme arvanud heaks, et teie peale ei tohi panna ühtegi muud koormat kui need hädavajalikud: hoiduda ebajumalate ohvriliha ja vere ja lämbunu söömisest ning pilastusest. Teete hästi, kui te neist hoidute! Jääge terveks! Nii nad saadeti teele ja nad tulid Antiookiasse, kutsusid kokku rahvahulga ja andsid kirja edasi. Kui nood olid selle läbi lugenud, rõõmustasid nad saadud julgustuse pärast.

Graduale Psalm 57:8-11

Ma tahan Sind tänada rahvaste seas, Issand.
Kindel on mu süda, oh Jumal!
Mu süda on kindel. Ma tahan laulda ja mängida.
Ärka üles, mu au; ärka, naabel, ärka, kannel, ma äratan üles koidu!
Ma tahan Sind tänada rahvaste seas, Issand.
Ma tahan lauldes mängida rahvahõimude keskel.
Sest suur on Sinu heldus kuni taevani ja Su tõde kuni ülemate pilvedeni.
Ma tahan Sind tänada rahvaste seas, Issand.

Hüüd enne Evangeeliumi Johannese 15:15

Halleluuja. Halleluuja.
Issand ütleb: Ma olen nimetanud teid sõpradeks, sest teile olen ma andnud teada kõik, mida ma olen kuulnud oma Isalt.
Halleluuja.

Johannese 15:12-17

Jeesus ütles oma jüngritele: Minu käsk on see: armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teid! Ei ole olemas suuremat armastust kui see, et keegi annab elu oma sõprade eest. Teie olete mu sõbrad, kui te teete, mida ma teid käsin. Ma ei nimeta teid enam orjadeks, sest ori ei tea, mida ta isand teeb. Teid olen ma nimetanud sõpradeks, sest teile olen ma andnud teada kõik, mida ma olen kuulnud oma Isalt. Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen teid seadnud, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks. Mida te iganes Isalt palute, seda Ta annab teile minu nimel. Selle käsu annan ma teile: armastage üksteist!

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus