• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

Taanieli 14:27-42 (Taanieli raamatu lisad 2:28-42)

Neil päevil kogunesid Paabeli inimesed kuninga juurde ning ütlesid: Anna Taaniel, kes on kukutanud Beeli ning tapnud lohemao ja preestrid, meie kätte! Aga kui mitte, siis me tapame sinu ja sinu pere! Kui kuningas nägi, et nad tungivalt talle peale käisid, siis andis ta häda sunnil Taanieli nende kätte. Aga nemad heitsid ta lõvide auku, kus ta oli kuus päeva. Selles augus oli seitse lõvi. Neile anti päevas kaks inimest ja kaks lammast. Siis aga ei antud enam midagi, et nad Taanieli ära sööksid. Aga Juudamaal oli prohvet Habakuk. Tema oli keetnud leent ja poetanud anumasse leiba ning oli minemas põllule, et viia seda viljalõikajaile. Aga Issanda ingel ütles Habakukile: Vii toit, mis sul on,Paabelisse Taanielile, kes on lõvide augus! Habakuk vastas:Issand, mina ei ole Paabelit näinud ega tea, kus see auk on. Siis Issanda ingel haaras kinni tema peast ja kandis teda juukseid pidi, viies ta ühe hingetõmbega Paabelisse augu juurde. Siis Habakuk hüüdis: Taaniel, Taaniel! Võta vastu toit, mille Jumal on sulle saatnud! Taaniel ütles siis: Sina, Jumal, oled tõesti minu peale mõtelnud ega ole maha jätnud neid, kes Sind armastavad. Ja Taaniel tõusis ning sõi. Jumala ingel viis aga Habakuki otsekohe tagasi tema kodukohta. Seitsmendal päeval tuli kuningas Taanieli leinama. Kui ta nüüd augu juurde tuli ja sisse vaatas, siis ennäe, Taaniel istus seal! Kuningas hüüdis valju häälega: Suur oled Sina, Issand, Taanieli Jumal, ei ole ühtki teist peale Sinu! Siis ta laskis Taanieli välja tõmmata. Need aga, kes olid tahtnud teda hukata, laskis ta auku heita. Ja tema nähes söödi need otsekohe ära.

Graduale Psalm 43:1.3

Mõista mulle õigust, oh Jumal, ja päästa mind petise ja ülekohtuse mehe käest!
Läkita oma valgus ja oma tõde, need juhatagu mind, need viigu mind Sinu pühale mäele.

Johannese 7:1-13

Neil päevil käis Jeesus mööda Galileamaad, sest Ta ei tahtnud rännata Juudamaal, kuna juudid otsisid võimalust Teda tappa. Aga juutide lehtmajadepüha oli lähedal. Siis Jeesuse vennad ütlesid Talle: Lahku siit ja mine Juudamaale, et ka Sinu jüngrid näeksid Su tegusid, mida Sa teed, sest keegi ei tee midagi salajas, kui ta ise tahab olla üldsusele tuntud. Kui Sa teed selliseid asju, siis avalda ennast maailmale! Isegi Jeesuse vennad ei uskunud Temasse. Siis ütles Jeesus neile: Minu aeg ei ole veel käes, aga teil on alati paras aeg. Maailm ei saa teid vihata, mind see aga vihkab, sest mina tunnistan selle kohta, et selle teod on kurjad. Teie minge üles pühiks, mina ei lähe üles neiks pühiks, sest minu aeg ei ole veel täis saanud. Ta ütles seda neile ja jäi Galileasse. Aga kui Jeesuse vennad olid pühiks üles läinud, läks Temagi, aga Ta ei läinud avalikult, vaid otsekui salaja. Siis juudid otsisid Jeesust pühadeks kogunenute hulgast ja küsisid: Kus Ta on? Ja rahvahulgas sosistati rohkesti Tema kohta, ühed ütlesid, et Ta on hea, teised, et ei ole, vaid Ta eksitab rahvast. Ometi ei rääkinud keegi Temast avalikult, sest kõik kartsid juute.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus