• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Joona 3:1-10

Neil päevil tuli Joonale teist korda Issanda sõna; Ta ütles: Võta kätte, mine Niinevesse, sinna suurde linna, ja pea sellele jutlus, nagu ma sind käsin! Siis Joona võttis kätte ja läks Issanda sõna peale Niinevesse; Niineve oli suur linn Jumala ees: kolm päevateekonda. Ja Joona hakkas linna läbi käima; käies esimese päeva teed, ta hüüdis ja ütles: Veel nelikümmend päeva ja Niineve hävitatakse! Ja Niineve mehed uskusid Jumalasse, kuulutasid paastu ja riietusid kotiriidesse, nii suured kui väikesed. Ja kui sõna sellest jõudis Niineve kuningani, tõusis too oma aujärjelt ja võttis mantli seljast, kattis ennast kotiriidega ja istus tuha peale. Siis ta laskis Niineves kuulutada ja öelda: Kuninga ja tema ülikute käsul öeldakse: Inimesed ja loomad, veised, lambad ja kitsed ärgu söögu midagi, ärgu käigu karjas ja ärgu joogu vett, vaid nad katku endid kotiriidega, inimesed ja loomad, ja hüüdku võimsasti Jumala poole ja igaüks pöördugu oma kurjalt teelt ja vägivallast, mis nende käte küljes on! Kes teab, vahest Jumal pöördub ja kahetseb, pöördub oma tulisest vihast, nii et me ei hukku. Kui Jumal nägi nende tegusid, et nad pöördusid oma kurjalt teelt, siis Jumal kahetses kurja, mis Ta oli lubanud neile teha, ega teinud seda.

Graduale Psalm 54:4.3

Jumal, kuule mu palvet, pane tähele mu suu kõnet!
Jumal, päästa mind oma nime abil ja aja mu asja oma vägevuse varal!

Tractus Psalm 103:10; 79:8-9

Issand, ära tee meile meie pattu mööda ega tasu meile kätte meie pahategusid mööda.
Issand, ära tuleta meelde meie vastu esivanemate pahategusid; tõtaku meid kohtama Sinu halastus, sest me oleme väga kurnatud!
Aita meid, meie pääste Jumal, oma nime auhiilguse pärast, ja tõmba meid välja ning tee lepitus meie pattude eest oma nime pärast!

Johannese 7:32-39

Neil päevil saatsid variserid ja ülempreestrid sulaseid Jeesust vahistama. Siis ütles Jeesus: Ma olen teie seas veel ainult pisut aega ning siis ma lähen selle juurde, kes minu on saatnud. Te otsite mind, ent ei leia, ja kus mina olen, sinna ei saa teie tulla. Siis juudid ütlesid üksteisele: Kuhu Ta kavatseb minna, nii et me Teda ei leia? Ega Ta ometi lähe nende juurde, kes elavad kreeklaste seas, ja hakka õpetama kreeklasi? Mida tähendab see sõna, mis Ta ütles: Te otsite mind, ent ei leia, ja kus mina olen, sinna ei saa teie tulla? Aga pühade viimasel, suurel päeval seisis Jeesus ja hüüdis valjusti: Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu! Kes usub minusse, nagu ütleb Kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed. Aga seda Ta ütles Vaimu kohta, kelle pidid saama Temasse uskujad; sest veel ei olnud Vaimu, kuna Jeesus ei olnud veel kirgastatud.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus