• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Jesaja 49:8-15

Nõnda ütleb Issand: Ma olen sind kuulnud hea meele ajal ja aidanud päästepäeval; ma olen sind hoidnud ja pannud rahvale seaduseks, taastama maad, jagama laastatud pärisosi,ütlema vangistatuile: Minge välja!, pimeduses olijaile: Tulge valguse kätte! Nad saavad teede ääres karja hoida ja neil on karjamaa kõigil küngastel. Ei ole neil nälga ega janu, neid ei pista palavus ega päike, sest nende peale halastaja juhib neid ja talutab nad veeallikate juurde. Ma teen kõik oma mäed teeks ja mu maanteed on kõrged. Vaata, nad tulevad kaugelt. Ennäe, ühed põhja ja lääne poolt, teised Siinimimaalt. Hõisake, taevad, ja ilutse, maa, mäed, rõkatage rõõmust, sest Issand trööstib oma rahvast ja halastab oma viletsate peale! Aga Siion ütleb: Issand on mu maha jätnud, Jumal on mu unustanud! Kas naine unustab oma lapsukese ega halasta oma ihuvilja peale? Ja kui nad ka unustaksid, ei unusta mina sind mitte, ütleb kõigeväeline Issand.

Graduale Psalm 10:14.1-2

Issand, õnnetu jätab enese Sinu hooleks, Sina oled vaeslapse abimees.
Issand, miks Sa seisad kaugel, miks Sa peidad ennast hädaajal?
Vaesed saavad vaevatud riivatute uhkusest.

Johannese 8:12-20

Neil päevil Jeesus rääkis taas juutide hulkadele, öeldes: Mina olen maailma valgus. Kes järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus. Siis ütlesid variserid Talle: Sina tunnistad iseenese kohta, Sinu tunnistus ei ole õige. Jeesus kostis: Isegi kui ma enese kohta tunnistan, on minu tunnistus õige, sest ma tean, kust ma olen tulnud ja kuhu ma lähen. Aga teie ei tea, kust ma olen tulnud ja kuhu ma lähen. Teie mõistate kohut maailma kombel, mina ei mõista kohut kellegi üle. Aga kui ma mõistangi kohut, siis on minu otsus õige, sest mina ei ole üksi, vaid minuga on Isa, kes minu on saatnud. Ja peale selle on ka teie Seadusesse kirjutatud, et kahe inimese tunnistus on õige. Mina ise olen tunnistajaks enese kohta ning minu kohta tunnistab Isa, kes minu on saatnud. Siis nad ütlesid Talle: Kus on Sinu Isa? Jeesus vastas: Teie ei tunne mind ega minu Isa. Kui te tunneksite mind, tunneksite te ka mu Isa. Neid sõnu rääkis Jeesus pühakojas aardekirstu juures õpetades, ja ükski ei vahistanud Teda, sest Tema tund ei olnud veel tulnud.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus