• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

Saalomoni Tarkuseraamat 5:1-5

Õige astub suure julgusega oma rõhujate ja teiste ette, kes tema hädast ei hoolinud. Seda nähes nad värisevad kohutavas hirmus ja jahmuvad tema ootamatu päästmise pärast. Kahetsedes räägivad nad omavahel, ohkavad hingeahastuses ja ütlevad: See on see, keda me kunagi naeruks panime ja kes oli meile sõimusõnaks. Meie, meeletud, pidasime tema elu hulluseks ja tema surma häbistavaks. Kuidas küll teda on arvatud Jumala laste hulka ja miks on tema pärand püha rahva keskel!

Graduale Psalm 89:6; 21:4

Halleluuja. Halleluuja.
Taevad tunnistavad Sinu imetegusid, Issand, ja pühade kogudus Sinu ustavust.
Halleluuja.
Sina tulid temale vastu heade õnnistustega; Sa panid temale pähe kullast krooni.
Halleluuja.

Johannese 15:1-7

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Mina olen tõeline viinapuu ja mu Isa on aednik. Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, lõikab Ta ära, ja igaühte, mis kannab vilja, Ta puhastab, et see kannaks rohkem vilja. Teie olete juba puhtad sõna tõttu, mida ma teile olen rääkinud. Jääge minusse ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja omaette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. Kes ei jää minu külge, heidetakse välja nagu oks, ja ta kuivab. Ja nad kogutakse kokku ja visatakse tulle ja nad põlevad ära. Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate, ning see sünnib teile.

 

JÄTKUV LUGEMINE

Apostlite teod 15:7-21

Neil päevil, kui apostlite ja vanemate seas sündis palju vaidlemist, tõusis Peetrus ja ütles neile: Mehed-vennad, te teate, et Jumal juba ammusest ajast on valinud teie seast minu, et minu suu läbi paganad kuuleksid evangeeliumi sõna ja saaksid usklikuks. Ja südametundja Jumal on nende eest tunnistanud, andes neile Püha Vaimu nagu meilegi, ja ei ole teinud mingit vahet meie ja nende vahel, olles usu läbi puhastanud nende südamed. Miks te siis nüüd kiusate Jumalat, soovides panna jüngrite kaela iket, mida ei ole jaksanud kanda ei meie isad ega meie? Ent meie usume end päästetud olevat Issanda Jeesuse armu läbi samal kombel nagu nemadki. Siis jäi kogu hulk vait ja kuulas, kuidas Barnabas ja Paulus jutustasid, kui palju tunnustähti ja imetegusid Jumal oli teinud paganate seas nende kaudu. Pärast, kui nad olid lõpetanud, hakkas Jaakobus kõnelema: Mehed-vennad, kuulge mind! Siimeon on rääkinud, kuidas Jumal algusest peale on pidanud hoolt, et koguda paganate seast endale rahvast. Sellega sobivad kokku prohvetite sõnad, nagu on kirjutatud: Pärast seda ma pöördun tagasi ja ehitan üles Taaveti mahalangenud telgi ja ehitan üles selle varemed ja püstitan selle uuesti, et muudki inimesed otsiksid Issandat ja kõik rahvad, kelle üle on hüütud minu nime. Nii ütleb Issand, kes teeb seda,mis on teada igavikust alates. Seepärast otsustan mina, et neile, kes paganate seast pöörduvad Jumala poole, ei valmistataks raskusi, vaid neile tuleb kirja teel teatada, et nad hoiduksid ebajumalate rüvedusest ja pilastusest ning lämbunud loomadest ja verest. Sest Moosesel on ammusest ajast kõigis linnades küllalt kuulutajaid ja teda loetakse sünagoogides igal hingamispäeval.

Graduale Psalm 96:1-3.10

Jutustage paganate seas Issanda au!
Laulge Issandale uus laul, laulge Issandale, kõik maailm!
Laulge Issandale, kiitke Tema nime, kuulutage päevast päeva Tema päästet!
Jutustage paganate seas Tema au, Tema imeasju kõigi rahvaste seas!
Öelge paganate seas: Issand on kuningas!
Siis maailm jääb kindlaks, ei see kõigu.
Tema mõistab rahvastele õiglast kohut.
Jutustage paganate seas Issanda au!

Hüüd enne Evangeeliumi Jh 10:27

Halleluuja. Halleluuja.
Issand ütleb: Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle.
Halleluuja.

Johannese 15:9-11

Jeesus ütles oma jüngritele: Nõnda nagu Isa on armastanud mind, olen minagi armastanud teid. Jääge minu armastusse! Kui te peate minu käske, siis te jääte minu armastusse, nõnda nagu mina olen pidanud oma Isa käske ja jään Tema armastusse. Seda ma olen teile rääkinud, et minu rõõm oleks teis ja teie rõõm saaks täielikuks.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus