• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Efeslastele 4:1-6

Vennad, mina, kes olen vang Issanda pärast, manitsen teid väärikalt käima kutsumise järgi, millega te olete kutsutud, kõige alanduse ja tasadusega, pika meelega, sallides üksteist armastuses, ja olles usinad üksmeelt pidama vaimus rahusideme läbi. Üks ihu ja üks vaim, nagu te ka olete kutsutud üheks lootuseks oma kutsumise poolest; üks Issand, üks usk, üks ristimine, üks Jumal ja kõikide Isa, kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja teie kõikide sees – Tema, kes on kiidetud igavesest igavesti. Aamen.

Graduale Psalm 33:12.6; 102:2

Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, rahvas, kelle Issand on valinud enesele pärisosaks!
Issanda sõnaga on tehtud taevad, ja Tema suu vaimuga kõik nende väed!

Halleluuja. Halleluuja.
Issand, kuule minu palvet ja mu appihüüd tulgu Su ette!
Halleluuja.

Matteuse 22:34-46

Neil päevil, kui variserid said kuulda, et Jeesus saduseride suu oli sulgenud, tulid nad ühel meelel kokku. Ja üks seadusetundja nende seast küsis Teda kiusates: Õpetaja, milline käsk Seaduses on suurim? Jeesus vastas talle: Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega! See ongi suurim ja esimene käsk. Teine on selle sarnane: Armasta oma ligimest nagu iseennast! Neis kahes käsus on koos kogu Seadus ja Prohvetid. Aga kui variserid olid koos, küsis Jeesus neilt: Mida te arvate Kristuse kohta: kelle poeg Ta on? Nad ütlesid Talle: Taaveti. Tema lausus neile: Kuidas siis Taavet vaimus hüüab Teda Issandaks: Issand ütles mu Issandale: Istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased sinu jalge alla! Kui nüüd Taavet hüüab Teda Issandaks, kuidas Ta siis on tema poeg? Ja ükski ei suutnud Talle vastata sõnagi ja keegi ei julgenud sellest päevast peale Teda enam küsitleda.

 

UUS LUGEMISKAVA

Hesekieli 18:25-28

Nõnda ütleb Issand: Te ütlete: Issanda tee ei ole õige! Kuulge ometi! Iisraeli sugu! Minu tee ei olevat õige! Kas mitte nõnda: teie oma teed ei ole õiged? Kui õige pöördub oma õigusest ja teeb ülekohut ning nende pärast sureb, siis ta sureb oma ülekohtu pärast, mida ta on teinud. Ja kui õel pöördub oma õelusest, mida ta on teinud, ja teeb, mis on kohus ja õige, siis ta hoiab oma elu alles. Sest kui ta näeb ja pöördub kõigist oma üleastumistest, mida ta on teinud, siis ta jääb tõesti elama; ta ei sure.

Graduale Psalm 25:4-9

Tuleta meelde, Issand, oma halastust ja heldust!
Issand, anna mulle teada oma teed, õpeta mulle oma teeradu!
Juhi mind oma tõeteel ja õpeta mind; sest Sina oled mu pääste Jumal, Sind ma ootan kogu päeva!
Tuleta meelde, Issand, oma halastust ja heldust, sest need on maailma ajastu algusest!
Ära tuleta meelde mu nooruse patte ega mu üleastumisi;
mõtle minule oma heldust mööda, oma headuse pärast, oh Issand!
Hea ja õiglane on Issand; sellepärast Ta õpetab patustele õiget teed.
Ta juhib alandlikud käima õiguses ja õpetab alandlikke oma teele.
Tuleta meelde, Issand, oma halastust ja heldust!

Filiplastele 2:1-11

Vennad, kui nüüd on mingisugune julgustus Kristuses, kui mingisugune armastuse lohutus, kui mingisugune Vaimu osadus, kui mingisugune südamlikkus ja kaastunne, siis tehke mu rõõm täielikuks sellega, et te mõtlete ühtmoodi, et teil on sama armastus, et olete üksmeelsed ja ühtviisi mõtlejad ega tee midagi kiusu ega auahnuse pärast, vaid peate alandlikkuses üksteist ülemaks kui iseennast, nii et ükski ei pea silmas mitte ainult oma, vaid ka teiste kasu. Mõtelge iseenestes sedasama, mida Kristuses Jeesuses: kes, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne,vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks; ja Ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. Seepärast on Jumal tõstnud Ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud Talle selle nime, mis on üle iga nime, et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa all, ja et iga keel tunnistaks: Jeesus Kristus on Issand – Jumala Isa kirkuseks.

Hüüd enne Evangeeliumi Johannese 10:27

Halleluuja. Halleluuja.
Issand ütleb: Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle.
Halleluuja.

Matteuse 21:28-32

Neil päevil ütles Jeesus ülempreestritele ja rahva vanematele: Aga mis te arvate? Inimesel oli kaks poega ja ta astus esimese juurde, öeldes: Poeg, mine täna tööle viinamäele! Kuid too kostis: Ei taha!, ent hiljem ta kahetses ja läks. Siis astus isa teise juurde, öeldes sedasama, ent too vastas: Küll ma lähen, isand!, kuid ei läinud. Kumb neist tegi isa tahtmist? Nad ütlesid: Esimene. Jeesus ütles neile: Tõesti, ma ütlen teile, tölnerid ja hoorad saavad enne teid Jumala riiki! Sest kui Johannes tuli teie juurde õiguse teed näitama, siis te ei uskunud teda, kuid tölnerid ja hoorad uskusid. Teie nägite seda ja ometi ei kahetsenud hiljemgi, et teda uskuda.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus