• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

2. Timoteosele 4:1-8

Mu armas,  ma vannutan sind Jumala ja Kristuse Jeesuse ees, kes tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle, ning Tema ilmumise ja Tema kuningriigi nimel: kuuluta sõna, astu esile, olgu aeg paras või ärgu olgu, noomi, manitse, julgusta igati pika meelega ja õpetamisega. Sest tuleb aeg, mil nad ei salli tervet õpetust, vaid otsivad endile oma himude järgi õpetajaid, kes kõditavad nende kõrvu, ja pööravad end eemale tõest ning pöörduvad müütide poole. Aga sina ole igati kaine, kannata kurja, tee evangeeliumikuulutaja tööd, täida oma hoolekandetööd! Sest mind valatakse juba joogiohvrina ja mu lahkumisaeg on käes. Olen võidelnud head võitlemist, lõpetanud elujooksu, säilitanud usu. Nüüd on mulle valmis pandud õiguse pärg, mille Issand, õiglane kohtunik, oma päeval mulle annab, aga mitte üksnes mulle, vaid kõikidele, kes igatsevad Tema ilmumist.

Graduale Psalm 37:30-31; Jeesus Siiraki 45:7

Õige suu kõneleb tarkust ja tema keel räägib õigust;
tema Jumala Seadus on tema südames, tema sammud ei kõigu.

Halleluuja. Halleluuja.
Issand armastas teda, rõõmustas teda iluehtega ja pani temale selga aukuue.
Halleluuja.

Matteuse 5:13-19

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Teie olete maa sool. Aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks? Ei see kõlba enam millekski muuks kui visata inimeste jalgade tallata. Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambijalale, nii et selle valgus paistab kõigile majasolijatele. Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas. Ärge arvake, et ma olen tulnud Seadust või Prohveteid tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. Tõesti, ma ütlen teile, ükski täpp ja ükski kriips ei kao Seadusest seni, kuni taevas ja maa püsivad, kuni kõik, mis sündima peab, on sündinud. Seda, kes iganes nendest käskudest ka kõige pisema tühistab ja teisi sedasama tegema õpetab, hüütakse kõige pisemaks taevariigis. Kes aga selle järgi teeb ja õpetab, seda hüütakse suureks taevariigis.

 

JÄTKUV LUGEMINE

Sakarja 2:5-9.14-15

Neil päevil ma tõstsin silmad üles ja vaatasin, ja ennäe, seal oli mees, kel oli mõõdunöör käes. Ja ma küsisin: Kuhu sa lähed? Ja tema vastas mulle: Jeruusalemma mõõtma, et näha, kui lai ja kui pikk ta peaks olema. Ja vaata, ingel, kes minuga rääkis, läks välja ja üks teine ingel tuli temale vastu ning ütles talle: Jookse, räägi selle noore mehega seal ja ütle: Jeruusalemm jääb lahtiseks linnaks paljude inimeste ja loomade pärast tema sees. Aga mina olen temale tuliseks müüriks ümberringi, ütleb Issand, ja auhiilguseks tema keskel. Hõiska ja rõõmusta, Siioni tütar, sest vaata, ma tulen ja asun su keskele, ütleb Issand! Sel päeval hoiab Issanda poole palju paganaid ja nad saavad minu rahvaks. Ja mina asun sinu keskele ja sa hakkad mõistma, et vägede Issand on mind läkitanud sinu juurde.

Graduale Jeremija 31:10-13

Issand kogub ja hoiab oma rahvast nagu karjane oma karja!
Rahvad, kuulge Issanda sõna ja kuulutage kaugetel saartel ning öelge:
Tema, kes pillutas Iisraeli, kogub ja hoiab teda nagu karjane oma karja!
Sest Issand lunastab Jaakobi
ja vabastab tema selle käest, kes on temast vägevam.
Ja nad tulevad ning hõiskavad Siioni kõrgendikul,
nad säravad rõõmust Issanda headuse pärast,
vilja ja veini ja õli pärast, noorte lammaste, kitsede ja veiste pärast;
nende hing on nagu kastetud rohuaed ja nad ei närbu enam.
Siis neitsid rõõmutsevad tantsides ning noorukid ja raugad üheskoos;
ma muudan nende leina rõõmuks, ma trööstin ja rõõmustan neid pärast kurvastust.
Issand kogub ja hoiab oma rahvast nagu karjane oma karja!

Hüüd enne Evangeeliumi 2. Timoteosele 1:10

Halleluuja. Halleluuja.
Jumal on meie Päästja Jeesuse Kristuse ilmumise läbi kõrvaldanud surma ning on Evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse.
Halleluuja.

Luuka 9:43-45

Neil päevil, kui kõik panid imeks Jeesuse tegusid, siis ütles Ta oma jüngritele: Pidage meeles need sõnad: Inimese Poeg antakse inimeste kätte! Aga neile jäi see ütlus arusaamatuks ja see oli varjule pandud nende eest, et nad seda ei mõistaks, ent nad kartsid Jeesuselt küsida seletust selle kohta.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus