• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Johannese Ilmutusraamat 1:1-5

Jeesuse Kristuse ilmutus, mille Jumal Temale on andnud, et Ta näitaks oma sulastele, mis peatselt peab sündima. Ta näitas seda, läkitades oma ingli oma sulase Johannese juurde, kes on tunnistanud Jumala sõna ning Jeesuse Kristuse tunnistust, kõike, mida ta on näinud. Õnnis on see, kes loeb, ning need, kes kuulavad neid ennustuse sõnu ja hoiavad tallel, mis sellesse on kirjutatud, sest aeg on lähedal. Johannes – seitsmele Aasia kogudusele: Armu teile ja rahu Temalt, kes on ja kes oli ja kes tuleb, ning seitsmelt vaimult, kes on Tema trooni ees, ning Jeesuselt Kristuselt, kes on ustav tunnistaja, esikpoeg surnuist ja maa kuningate valitseja. Temale, kes meid armastab ning on meid lunastanud meie pattudest oma verega.

Graduale Psalm 103:20.1

Kiitke Issandat, Tema inglid, teie, vägevad sangarid, kes täidate Tema käske, kuuldes Tema sõna häält!
Kiida, mu hing, Issandat, ja kõik, mis mu sees on, Tema püha nime!

Halleluuja. Halleluuja.
Püha peaingel Miikael, kaitse meid võitluses, et me ei hukkuks hirmsas kohtumõistmises.
Halleluuja.

Matteuse 18:1-10

Selsamal tunnil astusid jüngrid Jeesuse juurde ja küsisid: Kes küll on suurim taevariigis? Ja Jeesus kutsus ühe lapse, pani nende keskele seisma ja ütles: Tõesti, ma ütlen teile, kui te ei pöördu ega saa kui lapsed, ei pääse te taevariiki! Kes nüüd iseennast alandab selle lapse taoliseks, see on suurim taevariigis. Ja kes iganes ühe niisuguse lapse võtab vastu minu nimel, võtab vastu minu. Aga kes iganes on püüniseks kellele tahes neist pisikestest minusse uskujaist, sellele oleks parem, et talle veskikivi kaela riputataks ja ta uputataks mere sügavusse. Häda maailmale ahvatluste pärast! On küll paratamatu, et kiusatused tulevad. Kuid häda sellele inimesele, kelle kaudu kiusatus tuleb! Aga kui su käsi või su jalg ajab sind patustama, raiu ta ära ja heida minema! Sul on parem minna käteta või jalutuna ellu kui kahe käega ja kahe jalaga olla visatud igavesse tulle. Ja kui su silm ajab sind patustama, kisu ta välja ja heida minema! Sul on parem ühe silmaga minna ellu kui kahe silmaga olla visatud tulepõrgusse. Vaadake ette, et te ühtainustki neist pisikestest ei põlgaks, sest ma ütlen teile, et nende inglid taevas näevad alati minu Isa palet, kes on taevas!

 

UUS LUGEMISKAVA

Taanieli 7:9-10.13-14

Mina, Taaniel, nägin öises nägemuses, kuidas asetati aujärjed ja Elatanu võttis istet. Tema kuub oli valge nagu lumi ja Ta juuksed nagu puhas vill. Tema aujärjeks olid tuleleegid, selle rattaiks oli põlev tuli. Tulejõgi voolas ja läks välja Tema juurest. Tuhat korda tuhat teenisid Teda, kümme tuhat korda kümme tuhat seisid Tema ees. Kohus võttis istet ja raamatud avati. Ja ma nägin öistes nägemustes, vaata, taeva pilvedega tuli keegi, kes oli Inimese Poja sarnane. Ja Ta saabus Elatanu juurde ning viidi Tema ette. Ja Temale anti valitsus ja au ning kuningriik; ja kõik rahvad, suguvõsad ja keeled teenisid Teda. Tema valitsus on igavene valitsus, mis ei lakka, ja Tema kuningriik ei hukku.

Graduale Psalm 138:1-5

Ma tänan Sind kõigest oma südamest, Issand, inglite ees ma mängin Sulle!
Ma kummardan Su püha templi poole ja tänan Su nime Su helduse ja ustavuse pärast;
sest suuremaks, kui on kõik Su kuulsus, oled Sa teinud oma tõotuse.
Sel päeval, mil ma appi hüüdsin, vastasid Sa mulle; Sa tegid mind julgeks, mu hinges on tugevus.
Sind, Issand, tänavad kõik ilmamaa kuningad, kui nad kuulevad Sinu suu tõotusi,
ja nad laulavad Issanda teedel, et suur on Issanda au.
Ma tänan Sind kõigest oma südamest, Issand, inglite ees ma mängin Sulle!

Johannese Ilmutusraamat 12:7-12

Taevas tõusis sõda: Miikael ja tema inglid hakkasid sõdima lohega, ning lohe sõdis ja tema inglid. Lohe ei saanud võimust, ja enam ei leidunud neile aset taevas. Suur lohe heideti välja, see muistne madu, keda hüütakse Kuradiks ja Saatanaks, kes eksitab kogu ilmamaad – ta heideti maa peale ja tema inglid heideti koos temaga. Ja ma kuulsin suurt häält taevast hüüdvat: Nüüd on käes pääste ja vägi ning meie Jumala kuningriik ning Tema Kristuse meelevald, sest välja on heidetud meie vendade süüdistaja, kes süüdistab neid Jumala ees päeval ja ööl. Nemad on ta ära võitnud Talle vere läbi ning oma tunnistuse sõna läbi ega ole oma elu armastanud surmani. Seepärast rõõmustage, taevad, ning teie, kes neis viibite!

Hüüd enne Evangeeliumi Psalm 103:21

Halleluuja. Halleluuja.
Kiitke Issandat, kõik Tema väehulgad, Tema teenijad, kes teete Tema tahtmist!
Halleluuja.

Johannese 1:47-51

Neil päevilnägi Jeesus Naatanaeli enda juurde tulevat ja ütles tema kohta: Ennäe, tõeline iisraeli mees, kelles ei ole valet. Naatanael küsis Temalt: Kust Sa mind tunned? Jeesus vastas ja ütles talle: Ma nägin sind viigipuu all, enne kui Filippus sind hüüdis. Naatanael ütles Talle: Rabi, Sina oled Jumala Poeg, Sina oled Iisraeli kuningas! Jeesus vastas talle: Kas sa usud vaid seepärast, et ma ütlesin sulle, et nägin sind viigipuu all? Sa saad näha suuremaid asju kui need. Ja Jeesus ütles talle: Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, te näete taevast avatuna ja Jumala ingleid astuvat üles ja alla Inimese Poja peale.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus