• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Saalomoni tarkuseraamat 10:10-14

Issand juhatas õige tasastele teedele, näitas temale Jumala riiki ja andis teadmisi pühadest asjadest, tegi ta rikkaks vaevapõlves ja suurendas tema töö vilja. Kui ahnuse pärast talle liiga tehti, siis aitas teda tarkus ja tegi ta rikkaks. See kaitses teda vaenlaste eest ja tegi julgeks varitsejate vastu. See juhtis teda läbi ägedast võitlusest, et ta mõistaks, et jumalakartus on võimsam kui kõik muu. Tarkus ei hüljanud müüdud õiget, vaid päästis tema patust. Tarkus läks koos temaga vangimajja ega jätnud teda maha, kui ta oli ahelais, kuni ta tõi temale valitsuskepi ja võimu tema rõhujate üle, näitas tema pilkajaid valelikena, ja Issand, meie Jumal, andis temale igavese au.

Graduale Psalm 112:1-2; 21:4

Õnnis on mees, kes kardab Issandat, kellele väga meeldivad Tema käsud.
Võimsaks saab tema seeme maa peal, õiglaste sugu õnnistatakse.

Halleluuja. Halleluuja.
Sa tulid temale vastu heade õnnistustega; Sa panid temale pähe kuldkrooni.
Halleluuja.

Matteuse 10:34-42

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Ärge arvake, et ma olen tulnud rahu tooma maa peale! Ma ei ole tulnud tooma rahu, vaid mõõka, sest ma olen tulnud lahutama meest tema isast ja tütart tema emast ja miniat tema ämmast, ja inimese vaenlasteks saavad tema kodakondsed. Kes isa või ema armastab enam kui mind, see ei ole mind väärt, ja kes poega või tütart armastab enam kui mind, see ei ole mind väärt. Ja kes ei võta oma risti ega järgne mulle, see ei ole mind väärt. Kes oma elu leiab, kaotab selle, ja kes oma elu kaotab minu pärast, leiab selle. Kes teid vastu võtab, võtab vastu minu, ja kes minu vastu võtab, võtab vastu minu Läkitaja. Kes prohveti vastu võtab ta prohvetinime tõttu, saab prohveti palga, ja kes õige vastu võtab õige inimese nime tõttu, saab õige inimese palga. Ja kes iganes ühele neist pisikestest annab juua kas või ainult karikatäie külma vett jüngri nime tõttu, tõesti, ma ütlen teile, ta ei jää oma palgast ilma.

 

JÄTKUV LUGEMINE

Haggai 1:1-8

Kuningas Daarjavese teisel aastal, kuuenda kuu esimesel päeval tuli Issanda sõna prohvet Haggai kaudu Serubbaabelile, Sealtieli pojale, Juuda maavalitsejale, ja Joosuale, Joosadaki pojale, ülempreestrile; Ta ütles: Nõnda räägib vägede Issand ja ütleb: See rahvas ütleb: Aeg ei ole veel tulnud Issanda koja ülesehitamiseks. Ja prohvet Haggai kaudu tuli Issanda sõna; Ta ütles: Ons teil endil aeg istuda oma vooderdatud kodades, kui see koda on varemeis? Ja nüüd ütleb vägede Issand nõnda: Pange tähele oma teguviisi! Te külvate palju, aga saate pisut; sööte, aga kõht ei saa täis; joote, aga janu ei kao; riietute, aga ei saa sooja; ja kes teenib palgalisena, teenib katkisesse kukrusse. Nõnda ütleb vägede Issand: Pange tähele oma teguviisi! Minge mägedele, tooge puid ja ehitage koda üles, siis on mul sellest hea meel ja ma ilmutan oma auhiilgust, ütleb Issand.

Psalm 149:1-6.9

Issandal on hea meel oma rahvast!
Laulge Issandale uus laul, Tema kiituslaul vagade koguduses!
Iisrael rõõmustagu oma tegijast! Siioni lapsed ilutsegu oma kuningast!
Nad kiitku ringtantsus Tema nime, trummide ja kanneldega mängigu nad Temale!
Sest Issandal on hea meel oma rahvast, Ta ehib viletsad päästega.
Vagad ilutsegu au sees, nad hõisaku oma voodites!
Neil olgu suus Jumala ülistus, see on auks kõigile Tema vagadele.
Issandal on hea meel oma rahvast!

Hüüd enne Evangeeliumi Johannese 14:6

Halleluuja. Halleluuja.
Issand ütleb: Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu.
Halleluuja.

Luuka 9:7-9

Neil päevil sai nelivürst Heroodes kuulda kõigest, mida Jeesus tegi, ja oli kahevahel, sest mõned ütlesid: Johannes on üles äratatud surnuist!, mõned: Eelija on ilmunud!, teised aga: Keegi muistseist prohveteist on üles tõusnud! Aga Heroodes ütles: Johannese pea lasksin ma maha raiuda. Kes on aga see, kellest ma niisuguseid asju kuulen? Ja ta püüdis Jeesust näha saada.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus