• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Saalomoni tarkuseraamat 5:15-19

Õiged elavad igavesti, nende tasu on Issandas ja Kõigekõrgem kannab hoolt nende eest. Sellepärast nad saavad väärt kuningriigi ja kauni krooni Issanda käest, sest Tema kaitseb neid oma parema käega ja Tema käsivars on neile kilbiks. Tema võtab sõjavarustuseks oma püha viha ja ta relvastab kogu looduse kättemaksuks vaenlastele. Ta paneb selga õiguse soomusrüü ja pähe äraostmatu kohtu kiivri. Ta võtab pühaduse võitmatu kilbi.

Graduale Psalm 34:18-19

Õiged kisendavad ja Issand kuuleb ning tõmbab nad välja kõigist nende kitsikustest.
Issand on ligi neile, kes on murtud südamelt, ja päästab need, kellel on rusutud vaim.

Halleluuja. Halleluuja.
See on tõeline vennaarmastus, mis on saanud võitu maailma kurjusest: nad on järginud Kristust ning pärinud taevase kirkuse kuningriigi!
Halleluuja.

Luuka 6:17-23

Neil päevil, kui Jeesus oli tulnud koos apostlitega mäelt alla, peatus Ta lagedas paigas; seal oli suur hulk Tema jüngreid ja väga palju rahvast kogu Juudamaalt ja Jeruusalemmast ning Tüürose ja Siidoni rannikualalt. Nad kõik olid tulnud Teda kuulama ja saama paranemist oma haigustest. Ja terveks said ka need, keda rüvedad vaimud piinasid. Ja igaüks rahvast püüdis Teda puudutada, sest Temast läks vägi välja ja parandas kõik. Ja Jeesus tõstis silmad oma jüngrite poole ja ütles: Õndsad olete teie, vaesed, sest teie päralt on Jumala riik! Õndsad olete teie, kes te nüüd nälgite, sest teie saate küllaga! Õndsad olete teie, kes te nüüd nutate, sest teie saate naerda! Õndsad olete teie, kui inimesed teid vihkavad ja kui nad teid endi keskelt välja lükkavad ja teid häbistavad ja teie nime põlu alla panevad Inimese Poja pärast! Olge rõõmsad sel päeval ja hüpake, sest vaata, teie palk on suur taevas!

 

JÄTKUV LUGEMINE

Esra 9:5-9

Õhtuse ohvri ajal tõusin ma oma alandusest; lõhkikäristatud riideis ja ülekuues langesin ma põlvili ja sirutasin käed Issanda, oma Jumala poole ning ütlesin: Mu Jumal! Ma häbenen ja mul on piinlik tõsta oma palet Sinu poole, mu Jumal! Sest meie pahateod ulatuvad meil üle pea ja meie süü on tõusnud taevani. Oma vanemate päevist kuni tänapäevani oleme me suured süüdlased ja meie pahategude pärast on meid, meie kuningaid ja meie preestreid antud teiste maade kuningate kätte, mõõga kätte, vangideks ja riisutavaiks, ja meie näod on olnud täis häbi nagu tänagi. Nüüd on küll üürikeseks silmapilguks Issandalt, meie Jumalalt, meile arm osaks saanud, et Ta meile on jätnud pääsenuid ja on meile andnud vaia oma pühas paigas, et meie Jumal saaks valgustada meie silmi ja anda meile pisut elu meie orjuses. Sest orjad me oleme, aga meie orjuseski ei ole meie Jumal meid hüljanud, vaid on oma helduse meie poole pööranud Pärsia kuningate ees, et meid elustada meie Jumala koja püstitamiseks ja selle varemete ülesehitamiseks, ja et anda meile kaitsemüür Juudamaal ja Jeruusalemmas.

Graduale Toobiti 13:2-5.8

Kiidetud olgu Jumal, kes elab igavesti!
Kiidetud olgu Jumal, kes elab igavesti, ja Tema kuningriik,
sest Tema karistab ja halastab, viib alla surmavalda ja toob jälle üles,
ja ükski ei saa põgeneda Tema käest!
Ülistage Teda, Iisraeli lapsed, paganate ees,
sest Tema on meid pillutanud nende keskele!
Kuulutage seal Tema suurust, ülendage teda kõigi elavate ees,
sest Tema on meie Issand ja Jumal, Tema on meie isa ikka ja igavesti!
Tema karistab meid meie ülekohtu pärast, aga halastab jälle,
ja kogub meid kõigi paganate hulgast,
kuhu iganes teid on nende keskele pillutatud.
Mina tänan Teda oma vangipõlvemaal,
kuulutan Tema võimsust ja suursugusust patusele rahvale.
Pöörduge, patused, ja tehke õigust Tema ees!
Kes teab, vahest Ta võtab teid vastu ja osutab teile halastust!
Kiidetud olgu Jumal, kes elab igavesti!

Hüüd enne Evangeeliumi Markuse 1:15

Halleluuja. Halleluuja.
Jumala riik on lähedal. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse!
Halleluuja.

Luuka 9:1-6

Neil päevil, kutsunud kokku need kaksteist, andis Jeesus neile väe ja meelevalla kõigi kurjade vaimude üle ja meelevalla haigusi ravida ning läkitas nad kuulutama Jumala riiki ja parandama haigeid. Ja Ta ütles neile: Ärge võtke midagi teele kaasa, ei saua ega pauna, ei leiba ega raha ja ärgu olgu kellelgi kahte särki! Ja kuhu majja te iganes sisse astute, sinna jääge ja sealt minge teele! Kus teid vastu ei võeta, sellest linnast minge välja ja raputage selle koha tolm oma jalgadelt tunnistuseks nende vastu! Nii nad läksid välja ja käisid mööda külasid, kuulutasid evangeeliumi ja tegid haigeid terveks kõikjal.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus