• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Jeesus Siiraki tarkuseraamat 31:8-11

Õnnis on mees, kes leitakse olevat laitmatu ja kes ei jookse kulla järele. Kus niisugune on, et saaksime teda ülistada? Sest ta on teinud imetlusväärseid tegusid oma rahva keskel. Kes on selles proovile pandud ja täiuslikuks saanud? Olgu see kiituseks temale, kes oleks võinud eksida, aga ei ole eksinud, kes oleks võinud kurja teha, aga ei ole teinud. Seepärast on tema varandus kindlustatud ja kogudus jutustab tema almustest.

Graduale Psalm 92:13-14.3; Jaakobuse 1:12

Õige lokkab nagu palmipuu, ta kasvab kõrgeks nagu seedripuu Liibanonil.
Kes Issanda kotta on istutatud, need lokkavad meie Jumala õuedes,
et hommikul kuulutada Sinu heldust ja öösel Su ustavust.

Halleluuja. Halleluuja.
Õnnis on mees, kes peab vastu kiusatuses, sest kui ta on läbi katsutud, siis ta saab pärjaks elu.
Halleluuja.

Luuka 19:12-26

Neil päevil rääkis Jeesus oma jüngritele selle tähendamissõna: Üks kõrgest soost inimene reisis kaugele maale, et omandada kuningriik ja siis pöörduda tagasi. Ning ta kutsus kümme oma sulastest ja andis neile kümme naela raha ja ütles neile: Kaubelge, kuni ma tagasi tulen! Aga ta alamad vihkasid teda ja läkitasid saadikud talle järele ütlema: Meie ei taha, et tema meie üle kuningana valitseks! Ja see sündis, kui ta tagasi tuli, olles saanud selle riigi, et ta käskis enese juurde kutsuda need sulased, kellele ta oli raha andnud, et saada teada, kui palju kasu keegi kaubeldes oli saanud. Siis tuli esimene ja ütles: Isand, sinu nael on kümme naela kasu toonud. Ja tema ütles sellele: Tubli, sa hea sulane! Et sa oled olnud ustav kõige pisemas, seepärast olgu sul meelevald kümne linna üle. Ja teine tuli ja ütles: Isand, sinu nael on viis naela kasu toonud. Tema ütles sellelegi: Ja sina ole viie linna üle! Ja veel teine tuli ja ütles: Isand, vaata, siin on sinu nael, mida ma olen alles hoidnud higirätikus, sest ma kartsin sind: sa oled vali mees, sa võtad, mida sa ei ole paigale pannud, ja lõikad, mida sa ei ole külvanud. Tema ütles talle: Sinu enda suu läbi ma mõistan su süüdi, sa halb sulane! Eks sa teadnud, et ma olen vali mees: võtan, mida ma ei ole paigale pannud, ja lõikan, mida ma ei ole külvanud? Mispärast sa ei ole siis andnud mu raha panka? Küll ma siis oleksin selle tagasi tulles kasuga kätte nõudnud. Ja ta ütles juuresseisjaile: Võtke nael tema käest ära ja andke sellele, kellel on kümme naela! Ja nemad ütlesid talle: Isand, tal on kümme naela! – Ma ütlen teile, igaühele, kellel on, antakse, aga kellel ei ole, sellelt võetakse ära ka see, mis tal on.

 

JÄTKUV LUGEMINE

1. Tessalooniklastele 4:9-11

Vennad, teile ei ole vaja kirjutada vennalikust armastusest, sest teid endid on Jumal õpetanud armastama üksteist; sest te teete seda ka kõigile vendadele kogu Makedoonias. Me ainult manitseme teid, vennad, et te kasvaksite veel täiuslikumaks ja otsiksite au selles, et elate vaiksesti ja ajate oma asju ning teete tööd oma kätega, nõnda nagu me oleme teid käskinud.

Graduale Psalm 98:1.7-9

Issand tuleb mõistma kohut ilmamaale!
Laulge Issandale uus laul, sest Ta on teinud imetegusid:
Tema parem käsi ja Tema püha käsivars on toonud Temale võidu!
Kohisegu meri ja ta täius, maailm ja kõik, kes seal elavad!
Jõed plaksutagu käsi, mäed hõisaku üheskoos Issanda ees!
Sest Ta tuleb mõistma kohut ilmamaale;
Ta mõistab kohut maailmale õiguses ja rahvaile õigluses!
Issand tuleb mõistma kohut ilmamaale!

Hüüd enne Evangeeliumi Johannese 13:34

Halleluuja. Halleluuja.
Issand ütleb: Uue käsusõna ma annan teile, et te üksteist peate armastama, nõnda nagu mina teid olen armastanud!
Halleluuja.

Matteuse 25:14-30

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: See on nõnda, nagu üks inimene võõrale maale minnes kutsus oma sulased ja usaldas nende kätte oma vara. Ühele ta andis viis talenti, teisele kaks ja kolmandale ühe, igaühele tema jõudu mööda, ja läks võõrale maale. Kes viis talenti oli saanud, läks kohe ja kauples nendega ning saavutas teist viis lisaks. Nõndasamuti, kes oli saanud kaks, saavutas teist kaks lisaks. Aga see, kes oli saanud ühe, läks ja kaevas selle maa sisse ja peitis ära oma isanda raha. Pika aja pärast tuli nende sulaste isand tagasi ja hakkas nendega aru pidama. Siis astus esile see, kes oli saanud viis talenti, ja lisas teist viis talenti juurde ja ütles: Isand, viis talenti sa usaldasid mu kätte; vaata, ma olen nendega saavutanud teist viis! Tema isand ütles talle: See on hea, sa hea ja ustav sulane! Sa oled pisku üle ustav olnud, ma panen sind palju üle; mine oma Issanda rõõmusse! Esile astus ka see, kes oli saanud kaks talenti, ja ütles: Isand, sa usaldasid mu kätte kaks talenti; vaata, ma olen nendega saavutanud teist kaks talenti! Tema isand ütles talle: See on hea, sa hea ja ustav sulane! Sa oled pisku üle ustav olnud, ma panen sind palju üle; mine oma Issanda rõõmusse! Siis astus esile ka see, kes oli saanud ühe talendi, ja ütles: Isand, ma teadsin, et sa oled kalk inimene. Sa lõikad, kuhu sa ei ole külvanud, ja kogud sealt, kuhu sa ei ole puistanud. Ja ma kartsin ning läksin ja matsin su talendi maha. Vaata, siin on su oma! Aga tema isand kostis ning ütles temale: Sa paha ja laisk sulane! Sa teadsid, et ma lõikan, kuhu ma ei ole külvanud, ja kogun sealt, kuhu ma ei ole puistanud. Sa oleksid siis pidanud mu raha andma rahavahetajate kätte, ja tulles ma oleksin saanud enese oma kasuga tagasi. Sellepärast võtke talent ära tema käest ja andke see sellele, kellel on kümme talenti. Sest igaühele, kellel on, antakse, ja temal peab olema küllalt, aga kellel ei ole, selle käest võetakse ära ka see, mis tal on. Ja kõlvatu sulane heitke välja kõige äärmisemasse pimedusse; seal on ulumine ja hammaste kiristamine.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus