• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

2. Korintlastele 3:4-9

Vennad, niisugune lootus on meil Kristuse läbi Jumala peale, mitte nii, et me oleksime iseenestest võimelised midagi mõtlema, nagu iseenesest, vaid meie võime tuleb Jumalalt, kes meid ka on teinud võimeliseks olema uue lepingu sulased, mitte kirjatähe, vaid Vaimu sulased; sest kirjatäht suretab, aga Vaim teeb elavaks. Aga kui surma amet, mis kirjatähtedega oli uuristatud kividesse, esines nii suures aus, et Iisraeli lapsed ei suutnud vaadata Moosese palgesse ta palge hiilguse pärast, mis ometi oli kaduv, kuidas ei peaks palju rohkem Vaimu amet olema au sees? Sest kui hukkamõistmise ametil oli au, siis on õiguse amet veel palju suurem au poolest.

Graduale Psalm 34:2-3; 88:2

Ma tänan Issandat igal ajal, alati on Tema kiitus minu suus!
Issandast kiitleb mu hing! Viletsad kuulevad ja rõõmutsevad!

Halleluuja. Halleluuja.
Issand, mu pääste Jumal, päeval ma karjun, öösel ma olen Sinu ees!
Halleluuja.

Luuka 10:23-37

Neil päevil pöördus Jeesus jüngrite poole eriti ning ütles: Õndsad on silmad, kes näevad, mida teie näete! Sest ma ütlen teile, et palju prohveteid ja kuningaid on tahtnud näha, mida teie näete, ja ei ole näinud, ja kuulda, mida teie kuulete, ja ei ole kuulnud! Ja vaata, keegi käsutundja astus esile, kiusas Teda ja ütles: Õpetaja, mis ma pean tegema, et ma päriksin igavese elu? Aga Tema ütles talle: Mis on käsuõpetuses kirjutatud? Kuidas sa loed? Tema vastas ning ütles: Armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma jõust ja kõigest oma meelest, ja oma ligimest nagu iseennast. Aga Ta ütles temale: Sa oled õieti vastanud; tee seda, ja sa pead elama! Tema aga tahtis iseennast õigeks teha ja ütles Jeesusele: Kes siis on mu ligimene? Aga vastates Jeesus ütles: Üks inimene läks Jeruusalemmast alla Jeerikosse ja sattus röövlite kätte. Kui need ta riided olid riisunud ja temale hoope andnud, läksid nad ära, jättes ta poolsurnuna maha. Juhtumisi tuli keegi preester sedasama teed mööda alla ja nägi teda ning läks mööda. Nõndasamuti ka leviit. Kui ta tuli sinna paika ja nägi teda, läks ta mööda. Aga üks samaarlane käis seda teed ja tuli tema juurde; ja kui ta teda nägi, läks ta meel haledaks. Ja ta astus ligi, sidus ta haavad ning valas peale õli ja viina, tõstis ta oma looma selga ning viis ta öömajale ja kandis hoolt tema eest. Ja teisel hommikul ära minnes võttis ta välja kaks teenarit, andis need peremehele ja ütles: kanna hoolt tema eest, ja mida sa veel peaksid kulutama, seda ma maksan sulle tagasi tulles. Kes neist kolmest oli sinu arvates ligimene sellele, kes oli sattunud röövlite kätte? Aga tema ütles: See, kes tema peale halastas! Siis ütles Jeesus temale: Mine ja tee sina nõndasamuti!

 

JÄTKUV LUGEMINE

1. Tessalooniklastele 4:1-8

Vennad, me palume ja manitseme teid Issandas Jeesuses, et teie, nõnda nagu te meilt olete õppinud, kuidas elada ja olla Jumalale meeltmööda, ja nõnda nagu te juba elategi, kasvaksite veel täiuslikumaks. Sest te teate, mis käsud me teile oleme andnud Issanda Jeesuse läbi. Sest see on Jumala tahtmine, teie pühitsus, et te hoiduksite hooruse eest, et igaüks teie seast teaks hoida oma astjat pühaduses ja aus, mitte himude kiimas, nõnda nagu paganad, kes ei tunne Jumalat, et ükski teist ei teeks ülekohut ega petaks oma venda asjaajamises, sest et Issand on kättemaksja kõigi niisuguste asjade eest, nõnda nagu me olemegi teile enne öelnud ning tunnistanud. Sest Jumal ei ole meid mitte kutsunud rüvedusele, vaid pühitsusele. Seepärast, kes seda hülgab, ei hülga inimest, vaid Jumala, kes ka annab oma Püha Vaimu teie sisse.

Graduale Psalm 97:1-2.5-6.8.10-12

Rõõmustage Issandas, te õiged!
Issand on kuningas, maa ilutsegu! Rõõmustugu saarte hulk!
Pilved ja pimedus on Tema ümber, õigus ja õiglus on Ta aujärje alus!
Mäed sulavad nagu vaha Issanda ees, kogu ilmamaa Issanda ees!
Taevad kuulutavad Tema õigust ja kõik rahvad näevad Tema au!
Siion kuuleb seda ja rõõmustub, ja Juuda tütred ilutsevad Sinu õiglastest kohtuotsustest, Issand!
Teie, kes armastate Issandat, vihake kurja!
Tema hoiab oma vagade hingi, Ta kisub nad ära õelate käest!
Valgus koidab õigele ja rõõm neile, kes õiglased südamelt!
Rõõmustuge Issandas, te õiged, tänage Tema püha nime!
Rõõmustuge Issandas, te õiged!

Hüüd enne Evangeeliumi Luuka 21:36

Halleluuja. Halleluuja.
Valvake ja paluge igal ajal, et teid arvataks väärt seisma Inimese Poja ees!
Halleluuja.

Matteuse 25:1-13

Neil päevil rääkis Jeesus oma jüngritele selle tähendamissõna: Siis on taevariik kümne neitsi sarnane, kes võtsid oma lambid ja läksid välja peigmehele vastu. Viis neist olid rumalad ja viis mõistlikud. Rumalad võtsid küll lambid, aga ei võtnud õli enesega. Aga mõistlikud võtsid õli astjatesse ühes oma lampidega. Kui peigmees viibis, jäid nad kõik uniseks ja uinusid magama. Aga keskööl kuuldi häält: Ennäe, peigmees! Minge vastu! Siis tõusid kõik need neitsid üles ja valmistasid oma lambid. Aga rumalad ütlesid mõistlikele: Andke meile oma õlist, sest meie lambid kustuvad! Kuid mõistlikud kostsid ja ütlesid: Ei ilmaski, sellest ei jätku meile ja teile; vaid minge pigemini kaupmeeste juurde ja ostke endile! Aga kui nad läksid ostma, tuli peigmees, ja kes olid valmis, läksid temaga pulma. Ja uks suleti. Pärast tulid ka teised neitsid ja ütlesid: Issand, Issand, ava meile! Aga tema vastas ning ütles: Tõesti ma ütlen teile, ma ei tunne teid! Seepärast valvake, sest te ei tea päeva ega tundi!

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus