• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Jeremija 1:17-19

Neil päevil tuli mulle Issanda sõna; Ta ütles: Vööta oma niuded, võta kätte ja räägi neile kõik, mida ma sul käsin. Ära kohku nende ees, et mina sind nende ees ei peaks kohutama! Sest vaata, mina panen su täna kindlustatud linnaks ja raudsambaks ning vaskmüüriks kogu maa vastu, Juuda kuningate, selle vürstide, preestrite ja maa rahva vastu. Nad võitlevad sinu vastu, aga nad ei saa võimust su üle, sest mina olen sinuga, ütleb Issand, ja ma päästan su.

Graduale Psalm 92:13-14.3; Hoosea 14:6

Õige lokkab nagu palmipuu, ta kasvab kõrgeks nagu seedripuu Liibanonil.
Kes Issanda kotta on istutatud, need lokkavad meie Jumala õuedes,
et hommikul kuulutada Sinu heldust ja öösel Su ustavust.

Halleluuja. Halleluuja.
Tema võrsub nagu liilia ja õitseb Issanda ees igavesti.
Halleluuja.

Markuse 6:17-29

Heroodes oli lasknud Johannese kinni võtta ja aheldanud ta vanglasse Heroodiase, oma venna Filippuse naise pärast, kellega Heroodes oli abiellunud; sest Johannes oli Heroodesele öelnud: Sa ei tohi pidada oma venna naist! Aga Heroodias kandis tema peale viha ja tahtis teda tappa, ent ei saanud, sest Heroodes kartis Johannest, teades ta olevat õige ja püha mehe, ning kaitses teda. Ja kui ta Johannest kuulas, jäi ta tihti kõhklema, ning kuulas teda meeleldi. Aga paras päev tuli siis, kui Heroodes tegi oma sünnipäeval pidusöögi oma ülikuile ja tuhatnikele ja Galilea peameestele. Ja Heroodiase tütar astus sisse ja tantsis. See meeldis Heroodesele ja pidulistele nii, et kuningas ütles tüdrukule: Küsi minult, mida sa iganes tahad, ja ma annan sulle! Ja ta tõotas ja vandus temale: Mida sa iganes küsiksid, ma annan sulle, kas või poole oma kuningriigist! Ja tüdruk läks välja ja ütles oma emale: Mida ma küsiksin? Aga too ütles: Ristija Johannese pead! Ja ta tuli kohe varmalt kuninga juurde sisse ja küsis: Ma tahan, et sa otsekohe annad mulle vaagnal Ristija Johannese pea! Ja kuningas jäi üsna kurvaks, kuid vannete ja piduliste pärast ei tahtnud ta olla tüdruku vastu hoolimatu. Ja kuningas läkitas kohe timuka käsuga tuua Johannese pea. Ja too läks, lõi vanglas tal pea otsast ning tõi ta pea vaagnal ja andis selle tüdrukule ja tüdruk andis selle oma emale. Ja kui Johannese jüngrid said sellest kuulda, tulid nad ja viisid ta surnukeha ära ning panid selle hauakambrisse.

 

JÄTKUV LUGEMINE

2. Tessalooniklastele 2:1-3.14-17

Vennad, me palume teid meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemise pärast, siis kui meid kogutakse Tema juurde, et te ei laseks end nii ruttu ajada segadusse ega heidutada – ei vaimu ega sõna ega kirja läbi, mis nagu pärineks meilt –, otsekui Issanda päev oleks juba käes. Ärgu ükski teid mingil kombel petku! Selleks on Ta kutsunud teid meie evangeeliumi kaudu: meie Issanda Jeesuse Kristuse kirkuse saamiseks. Niisiis, vennad, seiske kindlalt ja pidage kinni nendest pärimustest, mida te olete õppinud kas meie sõna või kirja kaudu. Aga meie Issand Jeesus Kristus ise ja Jumal, meie Isa, kes meid on armastanud ja armust meile andnud igavese julgustuse ja hea lootuse, julgustagu teie südant ja kinnitagu teid igasuguses heas teos ja sõnas!

Graduale Psalm 96:10-13

Issand tuleb kohut mõistma maailma üle.
Öelge paganate seas: Issand on kuningas!
Siis maailm jääb kindlaks, ei see kõigu.
Tema mõistab rahvastele õiglast kohut.
Taevad rõõmustagu ja maa ilutsegu,
kohisegu meri ja mis seda täidab!
Hõisaku väljad ja kõik, mis seal on!
Siis rõkatagu rõõmust kõik metsapuud
Issanda palge ees, sest Tema tuleb!
Sest Ta tuleb kohut mõistma maailmale.
Issand tuleb kohut mõistma maailma üle.

Hüüd enne Evangeeliumi Heebrealastele 4:12

Halleluuja. Halleluuja.
Jumala sõna on elav ja tõhus, südame meelsuse ja kaalutluste hindaja.
Halleluuja.

Matteuse 23:23-26

Neil päevil ütles Jeesus: Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, et te maksate kümnist mündist ja tillist ja köömnest ning jätate kõrvale kaalukama osa Seadusest – õigluse ja halastuse ja ustavuse! Üht tuleb teha, kuid teist ei tohi jätta kõrvale! Te sõgedad teejuhid, te kurnate välja küll sääsed ja neelate alla kaamelid. Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, sest te puhastate karika ja liua väljastpoolt, aga seest on need täis riisumist ja aplust! Sa sõge variser! Puhasta enne karikas seestpoolt, et see ka väljast saaks puhtaks!

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus