• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

1. Korintlastele 4:9-14

Vennad, mulle tundub, et Jumal on meid, apostleid, pannud kõige viimasele kohale nagu surmamõistetuid areenil kogu maailmale vaadata, nii inglitele kui inimestele. Meie oleme Kristuse pärast arutud, aga teie olete arukad Kristuses; meie oleme nõrgad, aga teie olete tugevad; teie olete aulised, aga meie oleme autud. Praeguse tunnini me kannatame nälga ja janu, ja oleme paljad, ja meid pekstakse rusikatega, ja meil ei ole kusagil asu. Ning me näeme vaeva oma kätega tööd tehes. Kui meid sõimatakse, siis me õnnistame, kui meid taga kiusatakse, siis me kannatame ära, kui meid halvustatakse, siis me räägime lahkesti. Me oleme nagu maailma kõntsaks saanud, kõigi jätiseks tänini. Ma ei kirjuta seda teie häbistamiseks, vaid et teid manitseda nagu oma armsaid lapsi Kristuses Jeesuses, meie Issandas.

Graduale Psalm 37:30-31; 112:1

Õige suu kõneleb tarkust ja tema keel räägib õigust;
tema Jumala Seadus on tema südames, tema sammud ei kõigu.

Halleluuja. Halleluuja.
Õnnis on mees, kes kardab Issandat, kellele väga meeldivad Tema käsud.
Halleluuja.

Luuka 12:32-34

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Ära karda, sa pisike karjake, sest teie Isal on hea meel anda teile kuningriik! Müüge ära, mis teil on, ja andke see almusteks! Tehke enesele kulumatud kukrud ja muretsege enesele kahanematu aare taevas, kuhu varas ei saa ligi ja kus koi pole rikkumas, sest kus on teie aare, seal on ka teie süda.

 

JÄTKUV LUGEMINE

Kohtumõistjate 9:6-15

Neil päevil kogunesid kõik Sekemi kodanikud ja kõik kindluse elanikud ning läksid ja tõstsid Abimeleki kuningaks Sekemis oleva Kivisambatamme juures. Kui sellest jutustati Jootamile, siis ta läks ja seisis Gerisimi mäeharjal, tõstis häält, hüüdis ja ütles neile: Kuulge mind, Sekemi kodanikud, et Jumal kuuleks teid! Ükskord läksid puud võidma enestele kuningat. Nad ütlesid õlipuule: Ole meile kuningaks! Aga õlipuu vastas neile: Kas peaksin loobuma oma õlist, mille pärast mind kiidavad jumalad ja inimesed, ja hakkama õõtsuma kõrgemal kui teised puud? Siis puud ütlesid viigipuule: Tule sina meile kuningaks! Aga viigipuu vastas neile: Kas peaksin loobuma oma magususest ja oma heast viljast ning hakkama õõtsuma kõrgemal kui teised puud? Siis puud ütlesid viinapuule: Tule sina meile kuningaks! Aga viinapuu vastas neile: Kas peaksin loobuma oma viinast, mis rõõmustab jumalaid ja inimesi ning hakkama õõtsuma kõrgemal kui teised puud? Siis kõik puud ütlesid orjavitsale: Tule sina meile kuningaks! Aga orjavits vastas puudele: Kui te tõesti tahate mind võida enestele kuningaks, siis tulge otsige pelgupaika minu varju all! Aga kui mitte, siis orjavitsast puhkeb tuli ja põletab ära Liibanoni seedrid!

Graduale Psalm 21:2-7

Issand, Sinu võimusest rõõmutseb kuningas; kui väga ilutseb ta Sinu abist!
Sa andsid temale, mida ta süda himustas, ja tema huulte igatsust Sa ei keelanud!
Sest Sa tulid temale vastu heade õnnistustega; Sa panid temale pähe kuldkrooni!
Ta palus Sinult elu; Sa andsid temale pika ea igaveseks ja alatiseks!
Suur on tema au, kui Sa tema päästad; hiilguse ja toreduse Sa paned tema peale!
Sest Sa paned ta õnnistuseks igavesti; Sa teed ta õnnelikuks oma palge rõõmuga!
Issand, Sinu võimusest rõõmutseb kuningas; kui väga ilutseb ta Sinu abist!
 
Hüüd enne Evangeeliumi Heebrealastele 4:12
 
Halleluuja. Halleluuja.
Jumala sõna on elav ja vägev, ta on südame meelsuse ja mõtete hindaja.
Halleluuja.
 
Matteuse 20:1-16
 
Neil päevil rääkis Jeesus oma jüngritele selle tähendamissõna: Taevariik on majaisanda sarnane, kes vara hommikul välja läks töötegijaid palkama oma viinamäele. Kui ta töötegijatega oli kokku leppinud ühe teenari peale päevapalgaks, läkitas ta nad oma viinamäele. Ja ta läks välja kolmandal tunnil ja nägi teisi turul tööta seisvat ja ütles neile: Minge ka teie viinamäele ja mis iganes õige on, annan ma teile! Ja nad läksid ära. Taas läks ta välja kuuendal ja üheksandal tunnil ja tegi nõndasamuti. Aga üheteistkümnendal tunnil ta läks välja ja leidis teisi seisvat ja ütles neile: Mis te siin kogu päeva tööta seisate? Nad ütlesid temale: Meid ei ole keegi palganud! Tema ütles neile: Minge teiegi viinamäele! Kui siis õhtu tuli, ütles viinamäe isand oma ülevaatajale: Kutsu töötegijad ja anna neile palk alates viimastest kuni esimesteni! Kui nüüd need tulid, kes üheteistkümnendal tunnil olid palgatud, said nad igaüks ühe teenari. Aga kui esimesed tulid, arvasid nemad, et nad saavad rohkem – ja nemadki said igaüks ühe teenari. Kui nad olid saanud, nurisesid nad majaisanda vastu ning ütlesid: Need viimased aga on ühe tunni tööd teinud ja sa oled nad teinud meie väärilisteks, kes me päeva koormat ja palavust oleme kandnud! Aga ta kostis ning ütles ühele nende seast: Sõber, ma ei tee sulle ülekohut; eks sa leppinud minuga kokku ühe teenari peale? Võta, mis sinule kuulub, ja mine oma teed; aga ma tahan sellele viimasele anda nõnda nagu sinulegi. Kas ei ole mul luba enese omaga teha, mida ma tahan? Või on sinu silm kade, et mina hea olen? Nõnda saavad viimased esimesteks ja esimesed viimasteks. Sest paljud on kutsutud, kuid vähesed on valitud!

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus