• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Jeesus Siiraki tarkuseraamat 24:17-22.32-33

Ma ajasin toredaid võrseid nagu viinapuu ja minu õitest tuli kaunis ning rikkalik vili. Tulge minu juurde, kes te ihaldate mind, ja küllastuge minu viljast!Sest mälestus minust on magusam kui mesi, ja pärida mind on parem kui meevaha. Kes minust söövad, soovivad veelgi, ja kes minust joovad, janunevad üha. Kes mind kuulda võtab, ei jää häbisse, ja kes minu pärast vaeva näevad, ei tee pattu. Ma lasen oma juhatust ikka veel paista otsekui koitu ja valgustada kaugele. Ma valan ikka veel välja õpetust otsekui prohvetikuulutust, jättes selle tulevastele põlvedele igaveseks ajaks.

Graduale Psalm 13:6; 7:18; 45:18; Luuka 1:46-47

Minu süda ilutseb Sinu päästest,
ma tahan laulda Issandale, et Ta mulle on head teinud,
ma laulan kiitust Issanda, Kõigekõrgema nimele!
Ma teen Su nime kuulsaks põlvest põlve;
selle tõttu austavad Sind rahvad ikka ja igavesti.

Halleluuja. Halleluuja.
Minu hing ülistab Issandat ja mu vaim hõiskab Jumala, minu Päästja pärast!
Halleluuja.

Johannese 19:25-27

Jeesuse risti juures seisid Tema ema ja Tema ema õde, Maarja, Kloopase naine, ja Maarja Magdaleena. Kui nüüd Jeesus nägi risti kõrval seismas oma ema ja jüngrit, keda Ta armastas, siis Ta ütles emale: Naine, vaata, see on su poeg! Seejärel ütles Ta oma jüngrile: Vaata, see on su ema! Ja selsamal tunnil võttis jünger ta enda juurde.

 

JÄTKUV LUGEMINE

Kohtumõistjate 6:11-24

Neil päevil tuli Issanda ingel ning istus tamme alla Ofras, mis kuulus abieserlasele Joasele; ja selle poeg Giideon peksis surutõrres nisu, et seda midjanlaste eest kõrvale toimetada. Ja Issanda ingel ilmutas ennast temale ning ütles talle: Issand on sinuga, sa tubli mees! Ja Giideon vastas temale: Oh mu Issand! Kui Issand on meiega, mispärast on siis see kõik meid tabanud? Ja kus on kõik Tema imeteod, millest meie vanemad meile on jutustanud, üteldes: eks ole Issand meid Egiptusest ära toonud? Aga nüüd on Issand meid maha jätnud ja Midjani pihku andnud! Siis pöördus Issand tema poole ja ütles: Mine selles oma jõus ja päästa Iisrael Midjani pihust! Tõesti, ma läkitan sind! Aga Giideon vastas Temale: Oh Issand, millega mina Iisraeli päästan? Vaata, minu tuhatkond on kõige nõrgem Manasses ja mina olen noorim oma isa peres! Siis ütles Issand temale: Et mina olen sinuga, siis sa lööd midjanlased maha nagu üheainsa mehe! Aga Giideon vastas Temale: Kui ma nüüd Sinu silmis olen armu leidnud, siis tee mulle üks tunnustäht, et Sina oled see, kes minuga räägib! Ära siis lahku siit, kuni ma Su juurde tagasi tulen ja oma roaohvri toon ning Su ette panen! Ja Ta vastas: Ma jään, kuni sa tagasi tuled! Ja Giideon läks ning valmistas sikutalle ja poolest vakast jahust hapnemata leivakesi, pani liha korvi, leeme potti ja tõi välja tema juurde tamme alla ning seadis ette. Aga Jumala ingel ütles temale: Võta liha ja hapnemata leivakesed, aseta siia kalju peale ja vala leem välja! Ja ta tegi nõnda. Ja Issanda ingel sirutas saua, mis tal käes oli, ja puudutas selle otsaga liha ja hapnemata leivakesi: siis väljus kaljust tuli ning põletas ära liha ja hapnemata leivakesed! Ja Issanda ingel kadus ta silmist. Siis Giideon nägi, et see oli olnud Issanda ingel ja Giideon ütles: Oh häda, Issand Jumal! Sest ma olen Issanda inglit näinud palgest palgesse! Aga Issand ütles temale: Rahu olgu sinule! Ära karda, sa ei sure mitte! Siis Giideon ehitas sinna altari Issandale ja pani sellele nimeks Issand on rahu.

Graduale Psalm 85:9-14

Issand kuulutab rahu oma rahvale!
Ma tahan kuulda, mida Jumal, Issand, räägib!
Sest Tema kuulutab rahu oma rahvale ja ütleb oma vagadele, et nad ei pöörduks alpuse poole!
Tõepoolest, Tma pääste on ligi neile, kes kardavad Teda, et meie maal au elaks,
heldus ja tõde saavad teineteisega kokku, õigus ja rahu annavad teineteisele suud,
tõde võrsub maast ja õigus vaatab alla taevast!
Issand annab ka head ja meie maa annab oma lõikuse!
Õigus käib Tema eel ja järgib Tema samme!
Issand kuulutab rahu oma rahvale!

Hüüd enne Evangeeliumi 2. Korintlastele 8:9

Halleluuja. Halleluuja.
Meie Issand Jeesus Kristus, kuigi Ta oli rikas, sai vaeseks meie pärast, et meie tema vaesusest rikkaks saaksime.
Halleluuja.

Matteuse 19:23-30

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Tõesti, ma ütlen teile, rikkal on raske pääseda taevariiki. Ja taas ma ütlen teile: hõlpsam on kaamelil minna läbi nõelasilma kui rikkal pääseda Jumala riiki! Kui jüngrid seda kuulsid, hämmastusid nad väga ning ütlesid: Kes siis võib õndsaks saada? Aga Jeesus vaatas neile otsa ja ütles neile: Inimestel on see võimatu, kuid Jumalal on kõik võimalik! Siis kostis Peetrus ning ütles Temale: Vaata, meie oleme jätnud maha kõik ja oleme järginud Sind. Mis me sellest nüüd saame? Aga Jeesus ütles neile: Tõesti, ma ütlen teile, et teie, kes olete mind järginud, uuestisündimises, kui Inimese Poeg istub oma aujärjele, istute ka ise kaheteistkümnele aujärjele ja mõistate kohut kaheteistkümne Iisraeli suguharu üle! Ja igaüks, kes on jätnud maha majad või vennad või õed või isa või ema või lapsed või põllud minu nime pärast, saab mitu korda rohkem ja pärib igavese elu. Aga paljud esimesed jäävad viimseiks ja viimsed saavad esimesteks!

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus