• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Õpetussõnad 31:10-31

Kes leiab tubli naise? Sest see on palju enam väärt kui pärlid! Ta mehe süda loodab tema peale ja tulust ei ole tal puudust! Kogu oma eluaja teeb ta temale head ja mitte kurja! Ta muretseb villu ja linu ning töötab virkade kätega! Ta on kaupmehe laevade sarnane: ta toob oma leiva kaugelt! Ta tõuseb, kui on alles öö, ja annab oma perele rooga ning ümmardajaile tööd! Ta soovib põldu ja hangib selle, oma käte viljast ta istutab viinamäe! Ta paneb enesele vöö kõvasti vööle ja teeb oma käsivarred tugevaks! Ta märkab, et ta tulemused on head: ei kustu öösel ta lamp! Ta paneb oma käed koonlapuu külge ja ta pihud hoiavad kedervart! Ta avab oma pihu viletsale ja sirutab vaestele mõlemad käed! Ei ta karda lund oma pere pärast, sest kogu ta perel on kahekordsed riided! Ta valmistab enesele vaipu, ta riietus on linane ja purpurpunane! Ta mees on tuntud väravais, kui ta istub maa vanemate hulgas! Ta valmistab ja müüb särke ning annab kaupmeestele vöösid! Ta riided on tugevad ja ilusad ja ta naerab homset päeva! Ta avab oma suu targasti ja tema keelel on sõbralik õpetus! Ta valvab tegevust kojas ega söö laiskuse leiba! Ta pojad tõusevad ja nimetavad teda õnnelikuks, ja ta mees ülistab teda: Palju on tütarlapsi, kes töös on tublid, aga sina ületad nad kõik! Võluvus on petlik ja ilu on kaduv, aga naine, kes Issandat kardab, on kiiduväärt! Andke temale ta käte vilja ja tema teod ülistagu teda väravais!

Graduale Psalm 45:3.5

Arm on valatud su huultele, seepärast on Jumal sind õnnistanud igavesti.
Tõe ja õiguse ning alandlikkuse pärast õpetab su parem käsi sulle kardetavaid tegusid.

Halleluuja. Halleluuja.
Oma au ja oma hiilgusega vööta ennast, oma hiilguses tungi edasi!
Halleluuja.

Matteuse 13:44-52

Neil päevil rääkis Jeesus oma jüngritele selle tähendamissõna: Taevariik on põllusse peidetud varanduse sarnane, mille mees leidis ning kinni kattis ja läks sealt ära rõõmsana selle üle ja müüs ära kõik, mis tal oli ja ostis selle põllu. Taas on taevariik kaupmehe sarnane, kes otsis ilusaid pärleid, ja kui ta oli leidnud ühe kalli pärli, läks ta ja müüs kõik, mis tal oli, ning ostis selle. Taas on taevariik nooda sarnane, mis merre heideti ja kokku vedas kõiksugu kalu. Ja kui see täis sai, veeti ta randa, ja istuti maha ning koguti head astjatesse, aga halvad visati ära. Nõnda sünnib maailma-ajastu lõpul: inglid väljuvad ja eraldavad kurjad õigete hulgast ja heidavad nad tuleahju; seal on ulumine ja hammaste kiristamine. Kas te olete aru saanud kõigest sellest? Nad ütlesid Temale: Jah! Siis Ta ütles neile: Seepärast on iga kirjatundja, kes on õpetatud taevariigi jaoks, majaisanda sarnane, kes toob esile oma tagavarast uut ja vana!

 

JÄTKUV LUGEMINE

Kohtumõistjate 2:11-19

Iisraeli lapsed tegid kurja Issanda silmis ning teenisid baale ja jätsid maha Issanda, oma vanemate Jumala, kes oli nad ära toonud Egiptusemaalt, ja käisid teiste jumalate järel nende rahvaste jumalate hulgast, kes olid neil ümberkaudu, ja kummardasid neid ning vihastasid Issandat. Aga kui nad Issanda maha jätsid ja teenisid Baali ja Astartet, siis Issanda viha süttis põlema Iisraeli vastu ja Ta andis nad riisujate kätte, kes neid riisusid, ja müüs nad nende ümberkaudsete vaenlaste kätte, ja nad ei suutnud enam seista oma vaenlaste ees. Kuhu nad iganes läksid, seal oli Issanda käsi nende vastu õnnetust tuues, nõnda nagu Issand oli ütelnud ja nõnda nagu Issand neile oli vandunud; ja neil oli väga kitsas käes. Siis Issand laskis tõusta kohtumõistjaid, kes päästsid nad nende riisujate käest. Aga nad ei kuulanud ka oma kohtumõistjaid, vaid käisid hoora viisil teiste jumalate järel ja kummardasid neid. Pea lahkusid nad teelt, mida nende vanemad olid käinud kuulda võttes Issanda käske – nemad ei teinud nõnda! Kui siis Issand tõstis neile kohtumõistjaid, oli Issand kohtumõistjaga ja päästis nad nende vaenlaste käest kogu kohtumõistja eluajaks, sest Issandal oli kaastunnet nende ägamise pärast rõhujate ja kallaletungijate käes. Aga kui kohtumõistja suri, siis nad pöördusid tagasi ja talitasid veel kõlvatumalt kui nende vanemad, käies teiste jumalate järel neid teenides ja neid kummardades; nad ei jätnud midagi maha oma kurjadest tegudest ega kangekaelsuse viisidest.

Graduale Psalm 106:4.34-37.39-40.43-44

Mõtle meile, Issand, Su head meelt mööda oma rahva vastu!
Nad ei hävitanud rahvaid, keda Issand oli neid käskinud hävitada,
vaid nad segasid endid paganrahvastega ning õppisid nende tegusid!
Nad teenisid nende ebajumalaid ja need said neile püüniseks!
Nad ohverdasid oma poegi ja tütreid haldjaile,
ja nad rüvetusid oma tegudest ning hoorasid oma eluviisidega!
Siis süttis Issanda viha oma rahva vastu ja Tema pärisosa sai jäledaks Tema meelest;
mitu korda Ta kiskus nad välja, kuid nad jäid tõrksalt oma nõu juurde
ning said jõuetuks oma pahategude tõttu,
aga Ta vaatas nende kitsikusele jakuulis nende halisemist.
Mõtle meile, Issand, Su head meelt mööda oma rahva vastu!

Hüüd enne Evangeeliumi Matteuse 5:3

Halleluuja. Halleluuja.
Õndsad on vaimust vaesed, sest nende päralt on taevariik. 
Halleluuja.

Matteuse 19:16-22

Neil päevil astus üks mees Jeesuse juurde ja ütles Temale: Õpetaja, mis head ma pean tegema, et saaksin igavese elu? Aga Ta ütles talle: Miks sa mult küsid, mis on hea? Üksainus on, kes on hea. Ent kui sa tahad minna elu sisse, siis pea käsud! Tema küsis Temalt: Missugused? Jeesus ütles: Sa ei tohi tappa; sa ei tohi abielu rikkuda; sa ei tohi varastada; sa ei tohi valet tunnistada; sa pead oma isa ja ema austama; ja armasta oma ligimest nagu iseennast! Noor mees ütles Temale: Seda kõike ma olen pidanud. Mis puudub mul veel? Jeesus ütles talle: Kui tahad olla täiuslik, siis mine müü oma varandus ja anna vaestele, siis on sul varandus taevas, ja tule ning järgi mind! Kui noor mees seda sõna kuulis, läks ta ära kurva meelega, sest tal oli palju vara.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus