• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Jeesus Siiraki tarkuseraamat 31:8-11

Õnnis on mees, kes leitakse olevat laitmatu ja kes ei jookse kulla järele. Kus niisugune on, et saaksime teda ülistada? Sest ta on teinud imetlusväärseid tegusid oma rahva keskel. Kes on selles proovile pandud ja täiuslikuks saanud? Olgu see kiituseks temale, kes oleks võinud eksida, aga ei ole eksinud, kes oleks võinud kurja teha, aga ei ole teinud. Seepärast on tema varandus kindlustatud ja kogudus jutustab tema almustest.

Graduale Psalm 92:13-14.3; Jaakobuse 1:12

Õige lokkab nagu palmipuu, ta kasvab kõrgeks nagu seedripuu Liibanonil.
Kes Issanda kotta on istutatud, need lokkavad meie Jumala õuedes,
et hommikul kuulutada Sinu heldust ja öösel Su ustavust.

Halleluuja. Halleluuja.
Õnnis on mees, kes peab vastu kiusatuses, sest kui ta on läbi katsutud, siis ta saab pärjaks elu.
Halleluuja.

Luuka 12:35-40

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu, ja teie olge inimeste sarnased, kes ootavad oma isandat pulmapeolt koju, et kui ta tulles koputab, võiksid nad kohe talle ukse avada. Õndsad on need sulased, keda isand tulles leiab valvamas. Tõesti, ma ütlen teile, ta vöötab oma riided ja paneb nad lauda istuma ning tuleb ja teenib neid. Ja kui ta tuleks ka teisel või kolmandal öövalvekorral ja leiaks nad nõnda – õndsad on need! Küllap te mõistate, et kui peremees teaks, mil tunnil varas tuleb, siis ta ei laseks oma kotta sisse murda. Ka teie olge valmis, sest Inimese Poeg tuleb tunnil, mil te ei arvagi!

 

JÄTKUV LUGEMINE

Joosua 24:14-29

Neil päevil ütles Joosua rahvale: Kartke nüüd Issandat ja teenige Teda laitmatult ja ustavalt, ja kõrvaldage jumalad, keda teie vanemad on teeninud teisel pool jõge ja Egiptuses, ja teenige Issandat! Aga kui teie silmis on halb teenida Issandat, siis valige endile täna, keda te tahate teenida: kas neid jumalaid, keda teie vanemad teenisid teisel pool jõge, või emorlaste jumalaid, kelle maal te elate? Aga mina ja mu pere, meie teenime Issandat! Siis vastas rahvas ja ütles: Jäägu see meist kaugele, et me jätame maha Issanda ja teenime teisi jumalaid! Sest Issand on meie Jumal, Tema on see, kes meid ja meie vanemad tõi välja Egiptusemaalt orjusekojast, kes meie silma ees tegi neid suuri tunnustähti ja kes meid hoidis kogu sellel teel, mida me käisime, ja kõigi rahvaste seas, kelle keskelt me läbi läksime. Ja Issand ajas ära meie eest kõik rahvad, ka emorlased, kes elasid sellel maal. Sellepärast teenime meiegi Issandat, sest Tema on meie Jumal! Siis Joosua ütles rahvale: Te ei või teenida Issandat, sest Tema on püha Jumal! Tema on püha vihaga Jumal, Tema ei anna andeks teie üleastumisi ja patte. Kui te jätate maha Issanda ja teenite võõraid jumalaid, siis Ta pöördub ära ning teeb teile kurja ja hävitab teid, pärast seda, kui Ta teile on head teinud. Aga rahvas ütles Joosuale: Ei, vaid me teenime Issandat! Ja Joosua ütles rahvale: Te olete tunnistajaiks iseeneste vastu, et te olete endile valinud Issanda, et Teda teenida! Ja nad vastasid: Oleme tunnistajad! – Ja nüüd kõrvaldage võõrad jumalad, kes teie keskel on, ja pöörake oma südamed Issanda, Iisraeli Jumala poole! Ja rahvas ütles Joosuale: Me tahame teenida Issandat, oma Jumalat, ja võtta kuulda Tema häält! Nõnda tegi Joosua sel päeval rahvaga lepingu ja andis temale Sekemis määrused ja seadlused. Ja Joosua kirjutas need sõnad Jumala Seaduse raamatusse;  siis ta võttis suure kivi ja pani püsti selle tamme alla, mis oli Issanda pühamu juures. Ja Joosua ütles kogu rahvale: Vaata, see kivi olgu tunnistajaks meie vastu, sest see on kuulnud kõiki Issanda sõnu, mis Ta meile on öelnud. Ja see olgu tunnistajaks teie vastu, et te ei salgaks oma Jumalat! Siis Joosua saatis rahva minema, igaühe tema pärisosale. Ja pärast neid sündmusi suri Issanda sulane Joosua, Nuuni poeg, saja kümne aasta vanuses.

Graduale Psalm  16:1-2.5.7-8.9.11

Issand, Sina oled mu põllu- ja mu karikaosa!
Kaitse mind, Jumal, sest ma otsin pelgupaika Sinu juures!
Ma ütlesin Issandale: Sina oled mu Issand, ei mul ole head ilma Sinuta!
Issand on mu põllu- ja mu karikaosa; Sina hoiad alles, mis ma liisu teel olen saanud.
Ma tänan Issandat, kes mulle on nõu andnud; isegi öösiti manitsevad mind mu neerud.
Ma pean Issandat alati oma silma ees, ma ei kõigu, sest Tema on mu paremal pool.
Sellepärast rõõmutseb mu süda ja mu hing ilutseb; ka mu ihu võib julgesti elada.
Sina annad mulle teada elu teeraja; rõõmu on rohkesti Su palge ees,
meeldivaid asju on Su paremas käes alatiseks.
Issand, Sina oled mu põllu- ja mu karikaosa!

Hüüd enne Evangeeliumi Matteuse 11:25

Halleluuja. Halleluuja.
Ma tänan Sind, Isa, taeva ja maa Issand, et Sa oled taevariigi saladused ilmutanud väetitele!
Halleluuja.

Matteuse 19:13-15

Neil päevil toodi Jeesuse juurde lapsi, et Ta paneks oma käed nende peale ja palvetaks. Jüngrid sõitlesid toojaid. Aga Jeesus ütles: Laske lapsed olla ja ärge keelake neid minu juurde tulemast, sest selliste päralt on taevariik! Ja Ta pani oma käed laste peale ning läks sealt ära.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus