• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Jeesus Siiraki tarkuseraamat 31:8-11

Õnnis on mees, kes leitakse olevat laitmatu ja kes ei jookse kulla järele. Kus niisugune on, et saaksime teda ülistada? Sest ta on teinud imetlusväärseid tegusid oma rahva keskel. Kes on selles proovile pandud ja täiuslikuks saanud? Olgu see kiituseks temale, kes oleks võinud eksida, aga ei ole eksinud, kes oleks võinud kurja teha, aga ei ole teinud. Seepärast on tema varandus kindlustatud ja kogudus jutustab tema almustest.

Graduale Psalm 92:13-14.3; Jaakobuse 1:12

Õige lokkab nagu palmipuu, ta kasvab kõrgeks nagu seedripuu Liibanonil.
Kes Issanda kotta on istutatud, need lokkavad meie Jumala õuedes,
et hommikul kuulutada Sinu heldust ja öösel Su ustavust.

Halleluuja. Halleluuja.
Õnnis on mees, kes peab vastu kiusatuses, sest kui ta on läbi katsutud, siis ta saab pärjaks elu.
Halleluuja.

Luuka 12:35-40

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu, ja teie olge inimeste sarnased, kes ootavad oma isandat pulmapeolt koju, et kui ta tulles koputab, võiksid nad kohe talle ukse avada. Õndsad on need sulased, keda isand tulles leiab valvamas. Tõesti, ma ütlen teile, ta vöötab oma riided ja paneb nad lauda istuma ning tuleb ja teenib neid. Ja kui ta tuleks ka teisel või kolmandal öövalvekorral ja leiaks nad nõnda – õndsad on need! Küllap te mõistate, et kui peremees teaks, mil tunnil varas tuleb, siis ta ei laseks oma kotta sisse murda. Ka teie olge valmis, sest Inimese Poeg tuleb tunnil, mil te ei arvagi!

 

JÄTKUV LUGEMINE

Joosua 3:7-10.11.13-17

Neil päevil ütles Issand Joosuale: Täna ma hakkan sind suureks tegema kogu Iisraeli silmis, et nad teaksid, et mina olen sinuga, nõnda nagu ma olin Moosesega. Käsi preestreid, kes kannavad seaduselaegast, ja ütle: kui te jõuate Jordani vee äärde, siis jääge peatuma Jordani kaldale. Ja Joosua ütles Iisraeli lastele: Tulge siia ja kuulge Issanda, oma Jumala sõnu! Ja Joosua kõneles: Sellest te saate teada, et elav Jumal on teie keskel ja ajab tõesti teie eest ära kaananlased: vaata, kogu maailma Issanda seaduselaegas läheb teie eel läbi Jordani! Niipea, kui preestrite jalatallad, kes kannavad Issanda, kogu maailma Issanda seaduselaegast, laskuvad Jordani vette, katkeb Jordani veevool; vesi, mis voolab ülalt poolt, jääb seisma paisu taha! Ja rahvas läks oma telkidest teele, et minna üle Jordani, ja preestrid, kes kandsid seaduselaegast, olid rahva eel. Ja niipea kui need, kes kandsid laegast, jõudsid Jordani äärde ja laegast kandvate preestrite jalad puudutasid vee äärt, kõik Jordani kaldad on ju täis vett kogu lõikuseaja, jäi ülalt poolt voolav vesi seisma, jäädes paisu taha väga kaugel Aadami juures, linn, mis on Saartani kõrval, ja vesi, mis voolas alla lausikmaa merre, Soolamerre, kadus täiesti; ja rahvas läks üle Jeeriko kohalt. Preestrid, kes kandsid Issanda seaduselaegast, jäid kindlalt seisma kuivale keset Jordanit, ja kogu Iisrael läks üle kuiva mööda, kuni kogu rahvas viimseni oli läinud üle Jordani.

Graduale Psalm 114:1-6

Halleluuja. Halleluuja. Halleluuja.
Kui Iisrael läks välja Egiptusest ja Jaakobi sugu umbkeelse rahva juurest,
siis sai Juuda Tema pühamuks ja Iisrael Tema valitsusealaks!
Meri nägi ja põgenes, Jordan käändus tagasi!
Mäed hüppasid otsekui jäärad, kingud nagu pudulojuste talled!
Mis sul oli, meri, et sa põgenesid, Jordan, et sa käändusid tagasi,
mägedel, et te hüppasite otsekui jäärad, ja, te kingud, nagu pudulojuste talled?
Halleluuja. Halleluuja. Halleluuja.

Hüüd enne Evangeeliumi Psalm 119:135

Halleluuja. Halleluuja.
Issand, lase oma pale paista oma sulase peale ja õpeta mulle oma määrusi!
Halleluuja.

Matteuse 18:21-19:1

Neil päevil astus astus Peetrus Jeesuse juurde ja ütles: Issand, mitu korda ma pean, kui mu vend mu vastu eksib, temale andeks andma? Ons küllalt seitsmest korrast? Jeesus ütles temale: Ma ei ütle sulle mitte seitse korda, vaid seitsekümmend korda seitse korda! Sellepärast on taevariik kuninga sarnane, kes oma sulastega tahtis aru teha. Aga kui ta hakkas aru tegema, toodi üks ta ette, kes oli talle kümme tuhat talenti võlgu. Aga kui tal ei olnud maksta, käskis isand müüa tema ja ta naise ja ta lapsed ja kõik, mis tal oli, ja maksta. Siis sulane heitis maha, kummardas teda ja ütles: Kannata minuga, ja ma maksan sulle kõik! Siis oli isandal hale meel sellest sulasest, ta laskis tema lahti ja kinkis talle võla. Aga seesama sulane läks välja ja leidis ühe oma kaassulase, kes temale oli võlgu sada teenarit. Ja ta võttis tema kinni, kägistas teda ja ütles: Maksa, mis sa oled võlgu! Siis tema kaassulane heitis maha tema jalge ette, palus teda ning ütles: Kannata minuga, ja ma maksan sulle kõik! Aga tema ei tahtnud, vaid läks ära ja heitis ta vangi kuni ta maksab oma võla. Aga kui tema kaassulased nägid, mis sündis, said nad väga kurvaks ja tulid ning kaebasid oma isandale kõik, mis oli sündinud. Siis kutsus ta isand tema enese ette ja ütles temale: Sa tige sulane! Kõik selle võla ma kinkisin sulle, sellepärast et sa mind palusid, eks siis sinagi pidanud halastama oma kaassulase peale, nõnda nagu mina sinu peale halastasin? Ja ta isand sai vihaseks ja andis tema piinajate kätte, kuni ta maksab kõik, mis tal temaga oli võlgu. Nõnda teeb ka minu taevane Isa teile, kui te igaüks omast südamest andeks ei anna oma vennale! Ja sündis, kui Jeesus need kõned oli lõpetanud, et Ta läks ära Galileamaalt ja tuli Juudamaa alale teisele poole Jordanit.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus