• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

Jesaja 52:7-10

Kui armsad on mägede peal sõnumitooja sammud. Ta kuulutab rahu, toob häid sõnumeid, kuulutab päästet ja ütleb Siionile: Sinu Jumal on kuningas! Kuule! Su valvurid tõstavad häält, nad hõiskavad üheskoos, sest nad näevad silmast silma Issanda kojutulekut Siionisse. Rõõmutsege, hõisake üheskoos, Jeruusalemma varemed, sest Issand trööstib oma rahvast, lunastab Jeruusalemma! Issand paljastab oma püha käsivarre kõigi rahvaste nähes, ja kõik maailma ääred saavad näha meie Jumala päästet.

Graduale Psalm 96:1-3.7-8.10

Kuulutage kõigi rahvaste seas Issanda kirkust!
Laulge Issandale uus laul, laulge Issandale, kõik maailm!
Laulge Issandale, kiitke Tema nime.
Kuulutage päevast päeva Tema päästet!
Jutustage paganate seas Tema au, Tema imeasju kõigi rahvaste seas!
Rahvaste suguvõsad! Andke Issandale, andke Issandale au ja võimus!
Andke Issandale Tema nime au.
Öelge paganate seas: Issand on kuningas!
Siis maailm jääb kindlaks, ei see kõigu.
Tema mõistab rahvastele õiglast kohut.
Kuulutage kõigi rahvaste seas Issanda kirkust!

1. Korintlastele 1:18-25

Jah, vennad, sõna ristist on narrus neile, kes hukkuvad, aga meile, kes päästetakse, on see Jumala vägi, sest kirjutatud on: Ma hävitan tarkade tarkuse ja teen olematuks mõistlike mõistuse. Kus on tark? Kus on õpetlane? Kus on selle ajastu arutleja? Kas mitte Jumal pole teinud maailma tarkuse narruseks? Kuna maailm Jumala tarkuses ei tundnud Jumalat ära tarkuse abil, siis oli Jumalale meelepärane päästa selle narri kuulutuse kaudu need, kes usuvad. Sest juudid nõuavad tunnustähti ja kreeklased otsivad tarkust, meie aga kuulutame ristilöödud Kristust, kes on juutidele ärrituseks ja paganaile narruseks, ent neile, kes on kutsutud, olgu juutidele või kreeklastele, on Ta Kristus, Jumala vägi ja Jumala tarkus. Sest Jumala narrus on inimestest targem ja Jumala nõtrus inimestest tugevam.

Hüüd enne Evangeeliumi Matteuse 28:19-20

Halleluuja. Halleluuja.
Issand ütleb: Minge ja tehke jüngriteks kõik rahvad. Ja mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.
Halleluuja.

Matteuse 28:16-20

Need üksteist jüngrit läksid Galileasse sinna mäele, kuhu Jeesus neid oli käskinud minna. Ja kui nad Teda nägid, kummardasid nad Teda, mõned olid aga kahevahel. Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile: Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.

 

JÄTKUV LUGEMINE

5. Moosese 10:12-22

Neil päevil ütles Mooses rahvale: Nüüd, Iisrael, mida nõuab Issand, su Jumal, sinult muud, kui et sa kardaksid Issandat, oma Jumalat, käiksid kõigil Tema teedel ja armastaksid Teda, ja et sa teeniksid Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest, et sa peaksid Issanda käske ja seadusi, mis ma täna sulle annan, et su käsi hästi käiks? Vaata, Issanda, su Jumala päralt on taevas ja taevaste taevas, maa ja kõik, mis seal on. Üksnes sinu vanemaid on Issand eelistanud, armastades neid, ja on pärast neid valinud nende soo, see on teid, kõigi rahvaste seast, nagu see tänapäeval on. Lõigake siis ümber oma südame eesnahk ja ärge enam tehke oma kaela kangeks, sest Issand, teie Jumal, on jumalate Jumal ja isandate Isand, suur, vägev ja kardetav Jumal, kes ei vaata isiku peale ega võta vastu meelehead, kes teeb õigust vaeslapsele ja lesknaisele ja kes armastab võõrast, andes temale leiba ja riiet. Seepärast armastage võõrast, sest te olete ise olnud võõrad Egiptusemaal! Issandat, oma Jumalat, pead sa kartma, Teda pead sa teenima ja Tema poole hoidma ning Tema nime juures vanduma! Tema on su kiitus ja Tema on su Jumal, kes sulle on teinud neid suuri ja kohutavaid tegusid, mida su silmad on näinud. Seitsmekümne hingega läksid su vanemad alla Egiptusesse, aga nüüd on Issand, su Jumal, teinud sind rohkuse poolest taevatähtede sarnaseks.

Graduale Psalm 147:12-15.19-20

Ülista, Jeruusalemm, Issandat! Siion, kiida oma Jumalat!
Sest Tema on teinud tugevaks su väravate riivid, Tema õnnistab su lapsi sinu sees.
Ta annab rahu su piirile, Ta küllastab su tuumaka nisuga.
Ta läkitab oma ütlused maa peale, rutusti jookseb Tema sõna.
Ta annab teada oma sõna Jaakobile ja Iisraelile oma määrused ja seadused.
Nõnda ei ole Tema teinud ühelegi paganarahvale ja Tema seadusi ei ole nad tundnud.
Ülista, Jeruusalemm, Issandat! Siion, kiida oma Jumalat!

Hüüd enne Evangeeliumi 2. Tessalooniklastele 2:14

Halleluuja. Halleluuja.
Jumal on meid kutsunud evangeeliumi kaudu meie Issanda Jeesuse Kristuse kirkuse saamiseks.
Halleluuja.

Matteuse 17:22-27

Neil päevil, kui Jeesus ja Tema jüngrid olid kogunenud Galileasse, ütles Jeesus neile: Inimese Poeg antakse inimeste kätte ja nad tapavad Ta ja kolmandal päeval äratatakse Ta üles. Ja nad jäid väga kurvaks. Kui nad siis Kapernauma tulid, astusid Peetruse juurde templimaksu kogujad ja ütlesid: Kas teie Õpetaja templimaksu ei maksa? Peetrus vastas: Küll Ta maksab! Ja kui ta koju tuli, ennetas Jeesus teda ja küsis: Mis sa arvad, Siimon, kelle käest võtavad kuningad maa peal tolli või pearaha? Kas oma poegadelt või võõrastelt? Aga kui Peetrus ütles: Võõrastelt!, lausus Jeesus talle: Siis on pojad vabad. Aga et me neid ei ärritaks, mine järvele, heida õng sisse ja võta esimene kala, mis üles tuleb! Ja kui sa tema suu avad, leiad sa hõbeseekli. Võta see ning anna neile minu ja enese eest!

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus