• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

2. Timoteosele 4:1-8

Mu armas, ma tunnistan kindlasti Jumala ja Kristuse Jeesuse ees, kes mõistab kohut elavate ja surnute üle, niihästi Tema tulemist kui ka Tema riiki. Kuuluta sõna, astu esile, olgu parajal või ebasobival ajal, noomi, hoiata, manitse kõige pika meelega ja õpetamisega. Sest tuleb aeg, et nad tervet õpetust ei taha sallida, vaid enestele otsivad õpetajaid iseeneste himude järgi, sedamööda kuidas nende kõrvad sügelevad, ja käänavad kõrvad ära tõest ning pöörduvad tühjade juttude poole. Aga sina ole igapidi kaine, kannata kurja, tee evangeeliumikuulutaja tööd, täida oma ametit õieti. Sest mind juba ohverdatakse ja minu lahkumiseaeg on jõudnud ligi. Ma olen head võitlemist võidelnud, ma olen oma jooksmise lõpetanud, ma olen usu säilitanud! Nüüd on minule tallele pandud õiguse pärg, mille Issand, õige kohtumõistja, mulle annab tol päeval, aga mitte ainult minule, vaid ka kõigile, kes armastavad Tema ilmumist.

Graduale Psalm 37:30-31; 110:4

Õige suu kõneleb tarkust ja tema keel räägib õiglaselt,
tema Jumala käsuõpetus on tema südames, tema sammud ei kõigu!

Halleluuja. Halleluuja.
Issand on vandunud ja Tema ei kahetse seda: Sina oled preester igavesti Melkisedeki korra järele!
Halleluuja.

Matteuse 5:13-19

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Teie olete maa sool. Aga kui sool tuimub, millega saab teda teha soolaseks? Ta ei kõlba enam millekski kui välja visata ja inimeste tallata. Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda varjule linn, mis asetseb mäe otsas. Ei süüdata ka küünalt ega panda seda vaka alla, vaid küünlajalale ja see paistab kõikidele, kes majas on. Nõnda paistku teie valgus inimeste ees, et nad näeksid teie häid tegusid ja annaksid au teie Isale, kes on taevas. Ärge arvake, et ma olen tulnud tühistama käsuõpetust või prohveteid; ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. Sest tõesti ma ütlen teile, kuni kaob taevas ja maa, ei kao käsuõpetusest mitte ühtki tähekest või ühtki märgikest, enne kui kõik on sündinud. Kes nüüd iganes tühistab ühe neist vähimaist käskudest ja nõnda õpetab inimesi, teda hüütakse vähimaks taevariigis; aga kes seda mööda teeb ja nõnda õpetab, teda hüütakse suureks taevariigis.

 

JÄTKUV LUGEMINE

1. Moosese 46:1-7.28-30

Nõnda läks Iisrael teele koos kõigega, mis tal oli, ja tuli Beer-Sebasse ning ohverdas tapaohvreid oma isa Iisaki Jumalale. Ja Jumal rääkis Iisraeliga öistes nägemustes; ta ütles: Jaakob, Jaakob! Ja see vastas: Siin ma olen! Siis ta ütles: Mina olen Jumal, sinu isa Jumal, ära karda minna Egiptusesse, sest ma teen sind seal suureks rahvaks! Mina lähen koos sinuga Egiptusesse ja ma toon sind sealt tagasi, ja Joosep suleb oma käega su silmad. Ja Jaakob asus Beer-Sebast minekule; Iisraeli pojad panid oma isa Jaakobi ja oma väetid lapsed ja naised vankritesse, mis vaarao oli läkitanud teda tooma. Ja nad võtsid oma karjad ja varanduse, mis nad Kaananimaal olid soetanud, ja tulid Egiptusesse, Jaakob ja kõik ta sugu koos temaga. Oma pojad ja poegade pojad, tütred ja poegade tütred ja kogu oma soo viis ta koos enesega Egiptusesse. Ja ta läkitas Juuda enese eel Joosepi juurde, et see teda juhataks Goosenisse; nõnda nad tulid Gooseni maakonda. Ja Joosep laskis hobused oma vankri ette rakendada ning läks Goosenisse vastu oma isale Iisraelile; kui ta teda nägi, siis ta langes temale kaela ja nuttis kaua tema kaelas. Ja Iisrael ütles Joosepile: Nüüd ma võin surra, sest olen näinud su nägu ja tean, et oled veel elus.

Graduale Psalm 37:3-4.18-19.27-28.39-40

Õigete pääste tuleb Issanda käest!
Looda Issanda peale ja tee head, ela oma maal ja pea ustavust!
Olgu sul rõõm Issandast, siis Ta annab sulle, mida su süda kutsub!
Issand tunneb laitmatute päevi, ja nende pärisosa jääb igavesti.
Nemad ei jää häbisse kurjal ajal, ja nälja päevil on neil küllalt.
Pöördu kurjast ja tee head, siis sa jääd oma elukohta igavesti!
Sest Issand armastab õiglust ega hülga oma vagasid;
neid hoitakse igavesti, aga õelate seeme hävitatakse.
Kuid õigete pääste tuleb Issanda käest; Tema on nende tugev kaitse kitsikuse ajal.
Issand aitab neid ja päästab nad;Ta päästab nad õelate käest ning annab neile abi,
sest nad otsivad pelgupaika Tema juures.
Õigete pääste tuleb Issanda käest!

Hüüd enne Evangeeliumi Johannese 16:13; 14:26 

Halleluuja. Halleluuja.
Issand ütleb: Kui Tõe Vaim tuleb, juhib Ta teid kogu tõesse ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud.
Halleluuja.

Matteuse 10:16-23

Neil päevil ütles Jeesus apostlitele: Vaata, ma läkitan teid nagu lambaid huntide keskele. Olge siis arukad nagu maod ja tasased nagu tuvid! Hoiduge inimeste eest, sest teid antakse ülemkohtute kätte ja teid piitsutatakse nende sünagoogides, teid viiakse minu pärast ka maavalitsejate ja kuningate ette neile ja rahvastele tunnistuseks. Aga kui teid reedetakse, ärge muretsege, kuidas või mida peate rääkima, sest teile antakse tollel tunnil see, mida rääkida, sest teie pole rääkijad, vaid teie Isa Vaim kõneleb teie kaudu. Aga vend annab surma venna ja isa lapse, ning lapsed tõusevad vanemate vastu ja lasevad neid surmata. Ja teie saate kõikide vihaalusteks minu nime pärast. Aga kes peab vastu lõpuni, see päästetakse. Siis aga, kui teid kiusatakse taga ühes linnas, põgenege teise! Sest tõesti, ma ütlen teile, te ei jõua kõiki Iisraeli linnu läbi käia, enne kui Inimese Poeg tuleb.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus