• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

1. Peetruse 3:8-15

Mu armsad, olge kõik üksmeelsed, kaastundlikud, vennaarmastajad, halastajad, alandlikud! Ärge tasuge kurja kurjaga ega sõimu sõimuga, vaid vastupidi, õnnistage, sest te teate, et olete kutsutud pärima õnnistust! Sest kes armastab elu ja näha häid päevi, see hoidku oma keelt kurja eest ja oma huuli pettust rääkimast; ta pöördugu ära kurjast ning tehku head; ta otsigu rahu ja nõudku seda taga. Sest Issanda silmad on õigete poole ja Tema kõrvad nende palvetamise poole; aga Issanda pale on pahategijate vastu! Ja kes peaks teile kurja tegema, kui te heategemises olete agarad? Aga kuigi te kannataksite õiguse pärast, siis olete ometi õndsad. Ärge kartke nende hirmutamist ja ärge kohkuge, vaid pühitsege Issandat Kristust oma südameis.

Graduale Psalm 84:10.9; 21:1

Meie kilp, Jumal, vaata siia ja pane tähele oma sulaste palet!
Issand, Vägede Jumal, võta kuulda oma sulaste palvet!

Halleluuja. Halleluuja.
Issand, Sinu võimusest rõõmutseb kuningas; kui väga ilutseb ta Sinu abist!
Halleluuja.

Matteuse 5:20-24

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Kui teie õigus pole palju parem kirjatundjate ja variseride omast, siis te ei saa taevariiki. Te olete kuulnud, et muistsele põlvele on öeldud: Sa ei tohi tappa!, ja kes iganes tapab, kuulub kohtu alla. Kuid mina ütlen teile, et igaüks, kes on oma vennale vihane, kuulub kohtu alla; aga kes iganes oma vennale ütleb Raka!, kuulub Suurkohtu alla; aga kes ütleb Sa jõle!, kuulub põrgutulle. Sellepärast, kui sa oma andi tood altarile ja seal meenub sulle, et su vennal on midagi sinu vastu, siis jäta oma and sinna altari ette ja mine lepi enne oma vennaga ja siis tule ja too oma and.

 

JÄTKUV LUGEMINE

1. Moosese 44:18-21.23-29; 45:1-5

Juuda astus Joosepi juurde ja ütles: Mu isand, luba ometi oma sulast rääkida üks sõna mu isanda kõrva ees ja su viha ärgu süttigu põlema oma sulase vastu, sest sina oled nagu vaarao ise! Mu isand küsis oma sulaseilt, öeldes: On teil isa või mõni vend? Ja meie vastasime oma isandale: Meil on vana isa ja üks nooruk, ta vanas eas sündinud, alles noor; aga selle vend on surnud ja ta on üksi oma emast järele jäänud, ja ta isa armastab teda. Ja sa ütlesid oma sulaseile: Tooge ta minu juurde, et ma näeksin teda oma silmaga! Kui teie noorim vend ei tule koos teiega, siis te ei saa enam näha mu nägu. Ja kui me läksime su sulase, meie isa juurde ja andsime temale teada oma isanda sõnad, siis ütles meie isa: Minge jälle tagasi, ostke meile pisut leiba! Aga me vastasime: Me ei või minna. Kui meie noorim vend on koos meiega, siis me läheme, sest me ei saa näha selle mehe nägu, kui meie noorim vend ei ole koos meiega. Ja su sulane, minu isa, ütles meile: Te teate, et mu naine on mulle kaks poega ilmale toonud. Aga üks läks mu juurest ära ja ma ütlesin: Ta on tõesti maha murtud! Ja ma pole teda tänini enam näinud. Kui te nüüd võtate ka selle mu silma alt ja temaga juhtub õnnetus, siis saadate mu hallid juuksed kurvastusega hauda! – Siis Joosep ei suutnud enam enese üle valitseda kõigi nende ees, kes ta juures seisid, ja ta hüüdis: Minge kõik mu juurest ära! Ja ükski ei seisnud tema juures, kui Joosep ennast vendadele tunda andis. Ja ta puhkes valjusti nutma, nii et Egiptus seda kuulis ja kuulis vaarao koda. Ja Joosep ütles oma vendadele: Mina olen Joosep! Kas mu isa veel elab? Aga vennad ei suutnud temale vastata, nõnda hirmunud olid nad tema palge ees. Siis ütles Joosep oma vendadele: Astuge ligemale! Ja nad astusid ligemale ning ta ütles: Mina olen Joosep, teie vend, kelle te müüsite Egiptusesse. Aga nüüd ärge kurvastage ja ärgu süttigu teil isekeskis viha, et müüsite mind siia, sest teie elu säilitamiseks läkitas Jumal mind eele.

Graduale Psalm 105:5.16-21

Meenutage imetegusid, mis Issand on teinud!
Ta kutsus nälja maa peale, lõpetas kõik leivajätku.
Ta läkitas nende eele mehe: Joosep müüdi orjaks.
Tema jalgu vaevati pakus, ta kaelgi pandi raudu,
kuni Issanda sõna läks täide, tema kõne tegi ta puhtaks.
Siis kuningas läkitas ja päästis ta lahti, rahvaste valitseja laskis ta valla.
Ta pani tema isandaks oma koja üle ja kogu oma omandi valitsejaks.
Meenutage imetegusid, mis Issand on teinud!

Hüüd enne Evangeeliumi Markuse 1:15

Halleluuja. Halleluuja.
Jumala riik on lähedal. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse!
Halleluuja.

Matteuse 10:7-15

Neil päevil ütles Jeesus apostlitele: Minge ja kuulutage: Taevariik on lähedal! Tehke terveks haigeid, äratage üles surnuid, tehke puhtaks pidalitõbiseid, ajage välja kurje vaime! Muidu olete saanud, muidu andke! Ärge soetage kulda ega hõbedat ega vaskraha oma vöö vahele, ei pauna teele ega kahte särki ega jalatseid ega saua, sest töömees on oma elatist väärt! Aga kuhu linna või külasse te iganes sisse astute, uurige, kes seal on vääriline, ja sinna jääge, kuni te sealt lahkute! Majja astudes aga tervitage seda! Ja kui see maja väärib, tulgu teie rahu tema peale, kui ta aga ei vääri, pöördugu teie rahu tagasi teie juurde! Ja kus iganes teid vastu ei võeta ega kuulata teie sõnu, sellest majast või linnast minge välja ja raputage maha selle koha tolm oma jalgadelt! Tõesti, ma ütlen teile: Soodoma- ja Gomorramaal on kohtupäeval hõlpsam põli kui sellel linnal!

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus