• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Galaatlastele 1:11-20

Ma annan teile teada, vennad, et evangeelium, mida mina olen kuulutanud, ei ole inimestelt. Sest ma pole seda saanud ega õppinud inimestelt, vaid Jeesuse Kristuse ilmutuse kaudu. Sest te olete kuulnud minu endisest elust juudi õpetuses, et ma üliväga taga kiusasin Jumala kogudust ja hävitasin seda, ja et ma juudi õpetuses ette jõudsin mitmest samaealisest oma hõimus, olles palju innukam harrastama oma esiisade pärimusi. Aga kui oli sellele meelepärane, kes mind mu ema ihust valis ja oma armu läbi kutsus, ilmutada minus oma Poega, et ma kuulutaksin Teda paganate seas, siis ma ei hakanud kohe nõu pidama liha ja verega ega läinud ka Jeruusalemma nende juurde, kes enne mind olid apostlid, vaid ma läksin Araabiasse ja tulin jälle tagasi Damaskusesse. Hiljemini alles, kolme aasta pärast, ma läksin Jeruusalemma tegema tutvust Keefasega ja jäin tema juurde viieteistkümneks päevaks. Kedagi muud apostlitest ma ei näinud kui vaid Jakoobust, Issanda venda. Ja mida ma teile kirjutan, vaata, ma kinnitan Jumala ees, et ma ei valeta!

Graduale Galaatlastele 2:8-9; 1. Korintlastele 15:10

See, kes tegev oli Peetruse apostliametis, oli ka minus tegev paganate heaks, ja nad tundsid ära armu, mis mulle oli antud.
Jumala arm minu vastu ei ole olnud tühine, vaid Jumala arm on alati minuga.

Halleluuja. Halleluuja.
Püha apostel Paulus, tõe kuulutaja ja rahvaste õpetaja, kosta meie eest!
Halleluuja.

Matteuse 10:16-22

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Vaata, mina läkitan teid nagu lambaid huntide keskele! Olge siis arukad nagu maod ja vagurad nagu tuvid! Aga hoiduge inimestest; sest nad annavad teid ära kohtute kätte ja piitsutavad teid kogudusekodades. Ja teid viiakse minu pärast ka maavalitsejate ja kuningate ette, neile ja paganaile tunnistuseks. Ja kui nad teid annavad kohtu kätte, siis ärge muretsege, kuidas või mida rääkida, sest teile antakse sel tunnil see, mida teil tuleb rääkida. Sest teie ei ole need, kes kõnelevad, vaid see on teie Isa Vaim, kes kõneleb teie sees. Siis vend annab venna surma ja isa oma lapse, ja lapsed hakkavad vastu vanemaile ja tapavad nad. Ja te saate kõikide vihaalusteks minu nime pärast; aga kes jääb püsima otsani, see päästetakse.

 

JÄTKUV LUGEMINE

1. Moosese 17:1.9-10.15-22

Kui Aabram oli üheksakümmend üheksa aastat vana, siis Issand ilmutas ennast Aabramile ja ütles temale: Mina olen kõigeväeline Jumal, käi minu palge ees ja ole vaga! Ja Jumal ütles Aabrahamile: Ja sina pead mu lepingut pidama, sina ja su sugu pärast sind põlvest põlve. See on minu leping minu ja teie ning sinu soo vahel pärast sind, mida te peate pidama: kõik meesterahvad tuleb teil ümber lõigata! Ja Jumal ütles Aabrahamile: Saaraid, oma naist, ära hüüa enam Saaraiks, vaid tema nimi olgu Saara! Ma õnnistan teda ja annan ka temalt sulle poja! Ma õnnistan teda nõnda, et ta saab rahvaiks, rahvaste kuningadki põlvnevad temast! Siis Aabraham heitis silmili maha, naeris ja ütles oma südames: Kas peaks saja-aastasele poeg sündima? Või peaks üheksakümneaastane Saara sünnitama? Ja Aabraham ütles Jumalale: Kui ainult Ismaelgi sinu ees jääks elama! Siis ütles Jumal: Siiski, su naine Saara sünnitab sulle poja ja sa pead panema temale nimeks Iisak. Ja ma teen temaga lepingu, igaveseks lepinguks tema soole pärast teda! Aga ka Ismaeli pärast ma olen sind kuulnud. Vaata, ma õnnistan teda ja teen ta viljakaks ning üpris väga arvurikkaks. Temast sünnib kaksteist vürsti ja ma teen ta suureks rahvaks. Kuid oma lepingu ma teen Iisakiga, kelle Saara sulle sünnitab tuleval aastal selsamal ajal! Kui Jumal oli lõpetanud kõneluse Aabrahamiga, siis Ta läks tema juurest üles.

Graduale Psalm 128:1-5

Õnnis on mees, kes kardab ja austab Issandat!
Õnnis on igaüks, kes kardab Issandat, kes käib Tema teedel!
Sa sööd siis oma käte vaevast, sa oled õnnis ja su käsi käib hästi!
Su naine on nagu viljakas viinapuu su maja nurgas;
su pojad on nagu õlipuu võsud su laua ümber!
Vaata, nõnda õnnistatakse tõesti meest, kes kardab Issandat!
Issand õnnistagu sind Siionist ja saagu sa näha Jeruusalemma head põlve kogu oma eluaja!
Õnnis on mees, kes kardab ja austab Issandat!

Hüüd enne Evangeeliumi Matteuse 8:17

Halleluuja. Halleluuja.
Kristus võttis enese peale meie haigused ja kandis meie tõved!
Halleluuja.

Matteuse 8:1-4

Neil päevil, kui Jeesus astus mäelt alla, järgis Teda palju rahvast. Ja vaata, pidalitõbine tuli ja heitis maha Tema ette ning ütles: Issand, kui Sa tahad, võid Sa mind puhtaks teha! Siis Jeesus sirutas oma käe ja puudutas teda ning ütles: Ma tahan, saa puhtaks! Ja sedamaid sai ta oma pidalitõvest puhtaks. Ja Jeesus ütles temale: Katsu, et sa seda ühelegi ei ütle, vaid mine näita ennast preestritele ja vii ohvriand, mille Mooses on seadnud, neile tunnistuseks!

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus